Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp mua hàng cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm dịch vụ tiêu dùng nhanh, sản xuất, bán lẻ và tài chính.

NextPro hợp tác với Khách hàng để cung cấp dịch vụ mua hàng cho cả các chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp thông qua nhiều lựa chọn bao gồm mạng lưới nhà cung cấp rộng lớn với quản lý danh mục và chuyên môn cho hơn 500 nhà cung cấp, 50 nhà cung cấp hàng đầu.

Chúng tôi hợp tác với Khách hàng để thiết kế các giải pháp tìm nguồn cung ứng và mua hàng thông minh nhằm giải quyết các mục tiêu ngày nay và cho phép linh hoạt để phù hợp với quy mô. Nếu công ty của Bạn có một khoản chi hàng triệu đô la, bạn có cơ hội giảm chi phí thông qua việc mua hàng bằng cách thực hiện quản lý danh mục.

NextPro tập trung vào các bước mua hàng chiến thuật như duy trì dữ liệu chi phí chính xác, tối ưu hóa các điều khoản trong chu kỳ thanh toán, loại bỏ các lỗi trong hóa đơn để giúp tối ưu hóa chu kỳ mua hàng, quản lý đơn đặt hàng, quản lý danh mục, quản lý dữ liệu chính và các tài khoản phải trả.

Phạm vi các giải pháp mua hàng của chúng tôi bao gồm:

– Nguồn cung ứng đến thanh toán – quản lý chi phí, tìm nguồn cung ứng chiến lược và quản lý nhà cung cấp, quản lý hiệu suất và mua hàng đến khi thanh toán.

– Mua hàng đến thanh toán- mua, nhận, thanh toán, quản lý hàng tồn kho và báo cáo định kỳ.

– Quản lý hợp đồng – đội ngũ mua hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ quá trình hợp đồng của Bạn từ việc đàm phán các điều khoản và điều kiện thông qua việc thực hiện đầy đủ hợp đồng.

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp mua hàng cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm dịch vụ tiêu dùng nhanh, sản xuất, bán lẻ và tài chính.

NextPro là Đối tác Mua hàng Tổng hợp

NextPro đã phát triển một giải pháp hoàn thiện là một nỗ lực tích cực để mang đến tất cả các điều khoản tối ưu cần thiết cho hợp đồng và kiểm soát – do đó hãy để NextPro trở thành Đối tác mua hàng tổng hợp của Doanh nghiệp Bạn. Nếu Bạn có nhu cầu cụ thể của công ty, chúng tôi sẽ sử dụng các chuyên gia đàm phán và tối ưu sức mua tổng hợp của NextPro để đàm phán hợp đồng tốt hơn cho Doanh nghiệp Bạn. Khi chúng tôi thêm nó vào danh mục đầu tư của mình và cung cấp cùng một sản phẩm cho danh sách Khách hàng đang phát triển của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy giá xuống và tăng ROI.

Làm thế nào để Tôi bắt đầu với dịch vụ thuê ngoài mua hàng?

Bước đầu tiên cho bất kỳ Doanh nghiệp nào đang tìm cách tối ưu hóa hiệu quả và tiết kiệm chi phí mua hàng của mình là có một cuộc trao đổi với nhà cung cấp giải pháp mua hàng. Điều này bắt đầu quá trình đánh giá Doanh nghiệp của Bạn có thể có sự thiếu hiệu quả liên quan đến ngân sách và xác định các cách để tiết kiệm chi phí.

Hãy liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để tối ưu hóa chi phí hoạt động cho Doanh nghiệp của Bạn.

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp mua hàng cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm dịch vụ tiêu dùng nhanh, sản xuất, bán lẻ và tài chính.

Bình luận (0 bình luận)