Đấu thầu trực tuyến (đấu giá điện tử) là một công cụ thương lượng giá sử dụng một nền tảng cho phép các nhà cung cấp cạnh tranh trực tuyến với nhau trong thời gian thực, để cung cấp giá cho hàng hóa / dịch vụ cho người mua qua hình thức đấu giá.

Đấu thầu trực tuyến (đấu giá điện tử) là một công cụ thương lượng giá sử dụng một nền tảng cho phép các nhà cung cấp cạnh tranh trực tuyến với nhau trong thời gian thực, để cung cấp giá cho hàng hóa / dịch vụ cho người mua qua hình thức đấu giá. 

Đấu thầu trực tuyến có thể được dựa trên giá của một hoặc nhiều tiêu chí như chất lượng, thời gian giao hàng hoặc dịch vụ  liên quan,… để cung cấp giá cho người mua.

Quy trình đấu thầu trực tuyến có thể diễn ra giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng với người tiêu dùng và cho phép các nhà cung cấp đấu thầu trực tuyến với nhau để ký hợp đồng phù hợp.

Loại Traffic Light:

Bạn sẽ thấy trạng thái màu (xanh, vàng, đỏ) sau khi gửi giá thầu của bạn. Màu sắc Traffic Light dựa trên các phạm vi giá được xác định trước đó bởi Người mua mà các nhà thầu không được biết (ngoại trừ giá khởi điểm) và Nhà cung cấp phải trả giá thấp hơn giá thầu trước đó để vào được vùng màu an toàn.

Loại Anh đảo ngược (đấu giá):

Giá thầu của bạn và giá thầu tốt nhất hiện tại sẽ được hiển thị sau khi bạn đã gửi giá thầu ban đầu của mình cho gói thầu đó. Giá thầu ban đầu có thể khớp với giá khởi điểm được cung cấp trực tuyến hoặc có thể thấp hơn giá đó. Bạn phải trả giá thấp hơn giá thầu hiện tại nếu bạn muốn gửi nhiều hơn 1 giá thầu cho mỗi gói.

Loại Dynamic Reverse (Đấu giá xếp hạng):

Giá thầu và thứ hạng hiện tại của bạn sẽ được hiển thị sau khi bạn đã gửi giá thầu ban đầu của mình. Giá thầu ban đầu có thể khớp với giá khởi điểm được cung cấp trực tuyến hoặc có thể thấp hơn giá đó. Bạn phải trả giá thấp hơn giá thầu cuối cùng nếu bạn muốn gửi nhiều hơn 1 giá thầu cho mỗi gói.

Kiểu Nhật đảo ngược:

Giá hiện tại được hiển thị phải được xác nhận để đủ điều kiện cho mức giá tiếp theo. Phiên đấu thầu sẽ kết thúc với giá cuối được xác định trước hoặc nếu chỉ còn 1 người trả giá.

Loại chuyển tiếp Hà Lan:

Phiên đấu thầu sẽ kết thúc với việc xác nhận giá được hiển thị bởi người đầu tiên xác nhận giá này.

Loại đấu thầu kín:

Chỉ những người trả giá thầu tốt nhất (số lượng và vị trí của các Nhà cung cấp sẽ được xác định bởi Người mua sau giai đoạn 1) trên mỗi gói / vị trí mới đủ điều kiện để tham gia nộp giá cho vòng gói thầu kín. Người mua đang yêu cầu mỗi Nhà cung cấp được chọn tham gia Đấu thầu kín để đặt 1 (một) giá thầu cuối cùng trong Giá thầu được niêm phong. Tất cả thông tin của đối thủ cạnh tranh sẽ bị tắt và chỉ hiển thị cho Người mua. Nếu không có giá thầu nào được gửi trong vòng đấu thầu kín, thì giá thầu thấp nhất từ giai đoạn 1 sẽ được xem xét. Nói chung, chỉ có giá thầu tốt nhất của mỗi nhà thầu vào cuối cả hai giai đoạn sẽ được xem xét.

Đấu thầu trực tuyến (đấu giá điện tử) là một công cụ thương lượng giá sử dụng một nền tảng cho phép các nhà cung cấp cạnh tranh trực tuyến với nhau trong thời gian thực, để cung cấp giá cho hàng hóa / dịch vụ cho người mua qua hình thức đấu giá.

Bình luận (0 bình luận)