Vị Trí Đang Tuyển

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân tố chuyên nghiệp và nhiệt huyết cùng tạo nên sự thành công của NextPro

Vị trí làm việc

Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Phòng ban

Phát Triển Kinh Doanh

Ngày đăng

Aug 01, 2022

Mã số: 192059

Vị trí làm việc

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Phòng ban

Phòng Marketing

Ngày đăng

Aug 01, 2022

Mã số: 192061

Vị trí làm việc

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Phòng ban

Phòng Marketing

Ngày đăng

Aug 01, 2022