Trường hợp Tiêu biểu

Trường hợp thực tế tiêu biểu đã sử dụng nền tảng đấu thầu NextPro
HÃY CHIA SẺ TRƯỜNG HỢP CỦA BẠN

Quản trị

 • 12.5% tiết kiệm với giá trước đó
 • Giá trị tiết kiệm: 0.7 tỉ đồng

Hậu cần

 • 10.1% tiết kiệm với giá trước đó
 • Giá trị tiết kiệm: 16.8 tỉ đồng

Vận chuyển

 • 23.4% tiết kiệm với giá trước đó
 • Giá trị tiết kiệm: 22.1 tỉ đồng

Xây dựng

 • 34.4% tiết kiệm với ngân sách
 • Giá trị tiết kiệm: 1.65 tỉ đồng

Tiếp thị

 • 14% tiết kiệm với ngân sách
 • Giá trị tiết kiệm: 1.1 tỉ đồng

Tư vấn

 • 60% tiết kiệm với giá trước đó
 • Giá trị tiết kiệm: 4.6 tỉ đồng