1. Giới thiệu về Chính sách bảo mật

1.1. Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Cung Ứng Quốc Tế NextPro, chúng tôi đảm bảo tuyệt đối sự riêng tư của bạn. Chúng tôi đảm bảo tuân thủ tất cả quy định pháp luật về bảo vệ và bảo mật dữ liệu.

Trong thời gian bạn sử dụng Dịch vụ hay truy cập Nền tảng, (được giới thiệu tại Điều khoản sử dụng), chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý các dữ liệu, bao gồm các dữ liệu cá nhân của bạn.

1.3. Chính sách Bảo mật được thiết lập để bạn nắm được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và nhận được trong quá trình cung cấp cho bạn, khách hàng của chúng tôi, Dịch vụ hoặc quyền truy cập Nền tảng. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý những dữ liệu cá nhân của bạn theo nội dung của Chính sách Bảo mật này.

1.4. Bạn cần phải đọc Chính sách Bảo mật này cùng với tất cả những thông báo chúng tôi gửi bạn trong quá trình chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý những dữ liệu cá nhân của bạn để có thể biết được toàn bộ cách thức và lý do chúng tôi sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn.

1.5. Bằng việc bấm chọn vào “đăng ký”, “tôi đồng ý với chính sách bảo mật của NextPro”, “tôi đồng ý và cho phép thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi để phục vụ cho mục đích được nêu tại chính sách bảo mật của NextPro” hoặc các câu tuyên bố tương tự tại trang đăng ký của NextPro, bạn thừa nhận rằng bạn đã được thông báo và hiểu rõ các điều khoản của chính sách bảo mật này và bạn đã chấp nhận và cho phép việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn như đã được mô tả trong đây.

1.6. Chính sách Bảo mật có thể thỉnh thoảng sẽ được chúng tôi cập nhật. Bất cứ thay đổi nào về nội dung của Chính sách Bảo mật sẽ được thông báo trên trang này và, chỉ đối với những thay đổi quan trọng (thích hợp và được pháp luật cho phép), sẽ được thông báo đến bạn, và theo đó việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, truy cập vào nền tảng hay sử dụng các Dịch vụ bao gồm đặt hàng trên Nền tảng, sẽ được xem như là bạn đã thừa nhận và chấp nhận các thay đổi của Chính sách Bảo mật này. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để biết được những cập nhật hoặc thay đổi về Chính sách Bảo mật này.

1.7. Chính sách Bảo mật này áp dụng kết hợp với các thông báo, điều khoản hợp đồng và các điều khoản chấp thuận khác liên quan tới việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân của chúng tôi và không vượt quá các nội dung trên trừ khi chúng tôi có thông báo rõ ràng khác.

1.8. Bạn có thể vào Nền tảng và tra cứu mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, bạn sẽ bị yêu cầu đăng ký tài khoản nếu muốn sử dụng Dịch vụ.

2. Các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

2.1. Thông tin các nhân là tất cả các thông tin được thu dưới dạng vật chất hoặc không, dùng để nhận dạng một cá nhân là có thật và được xác minh trực tiếp bởi chủ thể nắm giữ thông tin, hoặc khi được kết hợp với thông tin khác sẽ xác định một cá nhân một cách trực tiếp, gián tiếp và hiển nhiên.

2.2. Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và các Dịch vụ, chúng tôi có thể sẽ thu thập dữ liệu từ bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

(a) Dữ liệu nhận dạng, như tên, giới tính, ảnh đại diện và ngày sinh;

(b) Thông tin liên lạc, như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao nhận, địa chỉ email và số điện thoại;

(c) Thông tin thanh toán, như tài khoản ngân hàng và chi tiết thanh toán;

(d) Thông tin giao dịch, chẳng hạn như chi tiết về đơn đặt hàng và thanh toán của bạn và các chi tiết khác về sản phẩm và Dịch vụ mà bạn đã mua hoặc có được thông qua Nền tảng;

(e) Thông tin kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, số nhận dạng thiết bị và các thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị bạn sử dụng để truy cập Nền tảng;

(f) Thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu, các hoạt động mua hàng hoặc đơn đặt hàng của bạn, sở thích của bạn, phản hồi và các phản hồi khảo sát của bạn;

(g) Thông tin về quá trình sử dụng, chẳng hạn như thông tin về cách bạn sử dụng Nền tảng, sản phẩm và Dịch vụ hoặc cách bạn xem bất kỳ nội dung nào trên Nền tảng;

(h) Thông tin về vị trí, chẳng hạn như khi bạn chụp và chia sẻ vị trí của mình với chúng tôi dưới dạng ảnh hoặc video và tải nội dung đó lên Nền tảng;

(i) Dữ liệu sinh trắc học, chẳng hạn như các tệp giọng nói khi bạn sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói của chúng tôi cũng như các đặc tính cơ thể khác và giọng nói của chính bạn và/hoặc người khác có trong video của bạn khi bạn tải video lên Nền tảng; và

(j) Dữ liệu tiếp thị và truyền thông, chẳng hạn như tùy chọn của bạn trong việc tiếp nhận tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và các tùy chọn truyền thông của bạn.

2.3. Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và trong quá trình cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân từ bạn trong các trường hợp sau:

(a) Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi;

(b) Khi bạn đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào hoặc mua bất kỳ sản phẩm nào có sẵn trên Nền tảng;

(c) Khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có sẵn trên Nền tảng hoặc Dịch vụ;

(d) Khi bạn ghi lại bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo được tải lên trên Nền tảng;

(e) Khi bạn sử dụng chức năng trò chuyện trên Nền tảng;

(f) Khi bạn đăng ký các ấn phẩm hoặc tài sản tiếp thị của chúng tôi;

(g) Khi bạn tham gia một cuộc thi, một đợt khuyến mãi hoặc một cuộc khảo sát;

(h) Khi bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch nào trên Nền tảng;

(i) Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền tảng hoặc tương tác với chúng tôi thông qua một dịch vụ hoặc ứng dụng bên ngoài, chẳng hạn như Facebook hoặc Google;

(j) Khi bất kỳ người dùng nào khác của Nền tảng đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung bạn đã tải lên trên Nền tảng hoặc khi bạn đăng bất kỳ nhận xét nào về nội dung mà người dùng khác tải lên Nền tảng;

(k) Khi bên thứ ba gửi khiếu nại về bạn hoặc nội dung bạn đã đăng trên Nền tảng;

(l) Khi bạn truy cập hoặc sử dụng các trò chơi di động (bao gồm các trò chơi tương tác ảo (AR) của chúng tôi) trên Nền tảng; và

(m) Khi bạn tương tác với chúng tôi ngoại tuyến, kể cả khi bạn tương tác với các đại lý dịch vụ khách hàng thuê ngoài của chúng tôi.

2.4. Trong quá trình bạn sử dụng Nền tảng và cung cấp Dịch vụ, bạn hoàn toàn đồng ý với việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ bên thứ ba sang NextPro cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

2.5. Bạn phải gửi những dữ liệu cá nhân chính xác và không gây hiểu lầm và bạn phải cập nhật dữ liệu và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu tài liệu để xác minh dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp như một phần của quy trình xác minh khách hàng của chúng tôi.

2.6. Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn tự nguyện gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc theo quy định khác trong Chính sách Bảo mật này. Đáng tiếc, nếu bạn chọn không gửi dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Nền tảng.

2.7. Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân mà bạn đã gửi cho chúng tôi bất cứ lúc nào như được mô tả dưới đây.

2.8. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, bạn thể hiện và bảo đảm rằng bạn đã có được sự đồng ý, giấy phép và quyền cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, lưu trữ , sử dụng và tiết lộ dữ liệu đó theo Chính sách Bảo mật này.

2.9. Nếu bạn đăng ký làm người dùng trên Nền tảng của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc liên kết tài khoản NextPro của bạn với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc sử dụng một số tính năng mạng xã hội NextPro khác, chúng tôi có thể truy cập dữ liệu cá nhân mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho nhà cung cấp mạng xã hội của mình theo chính sách của nhà cung cấp và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này.

3. Sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân

3.1. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thông qua bên thứ ba có thể được chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ hoặc chuyển giao cho bên thứ ba (bao gồm các công ty liên quan, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ của họ và các công ty có liên quan, ở cả trong và ngoài quốc gia của bạn, người bán bên thứ ba và người dùng khác), cho các mục đích nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

(a) Để tạo điều kiện cho việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Nền tảng của bạn,

(b) Để trả lời các câu hỏi, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, trực tiếp hoặc thông qua các đại lý dịch vụ khách hàng mà chúng tôi thuê;

(c) Để xử lý các đơn đặt hàng bạn gửi qua Nền tảng (các khoản thanh toán bạn thực hiện thông qua Nền tảng cho các sản phẩm, bất kể được bán bởi chúng tôi hay người bán bên thứ ba, sẽ được xử lý bởi đại lý của chúng tôi);

(d) Để phân phối các sản phẩm bạn đã mua thông qua Nền tảng, bất kể được bán bởi chúng tôi hay người bán bên thứ ba. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba để giao sản phẩm cho bạn (ví dụ như chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi), bất kể sản phẩm được bán thông qua Nền tảng bởi chúng tôi hay người bán bên thứ ba;

(e) Để cập nhật cho bạn về việc giao sản phẩm, bất kể được chúng tôi hay người bán bên thứ ba bán thông qua Nền tảng, và phục vụ cho mục đích hỗ trợ khách hàng;

(f) Để so sánh thông tin và xác minh với các bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác;

(g) Để xác định danh tính của bạn cho các mục đích phát hiện gian lận;

(h) Để tạo điều kiện cho việc gỡ bỏ các mặt hàng bị cấm và các mặt hàng bị kiểm soát từ Nền tảng của chúng tôi;

(i) Để quản lý tài khoản của bạn (nếu có) tại Nền tảng của chúng tôi;

(j) Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán bạn thực hiện trực tuyến;

(k) Để kiểm tra việc tải xuống dữ liệu từ Nền tảng;

(l) Để cải thiện bố cục hoặc nội dung của các trang trong Nền tảng và tùy chỉnh chúng cho người dùng;

(m) Để xác định khách truy cập trên Nền tảng;

(n) Để thực hiện nghiên cứu của chúng tôi về thống kê dân số và hành vi của người dùng;

(o) Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của người bán bên thứ ba, miễn là bạn đã cho thấy rằng bạn không phản đối việc chúng tôi liên hệ để thực hiện những mục đích này;

(p) Để hiển thị tên, tên tài khoản hoặc hồ sơ của bạn trên Nền tảng;

(q) Để cho phép người dùng khác nhận dạng bạn (thông qua “Tìm bạn bè của tôi” hoặc bất kỳ chức năng tương tự nào khác) với tư cách là người dùng Dịch vụ, cho phép bạn tìm người dùng khác và kết nối với họ trên Nền tảng và hỗ trợ chức năng xã hội hóa của Dịch vụ;

(r) Để quảng bá Dịch vụ và sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như nội dung do người dùng tạo (bao gồm nội dung video) mà bạn có thể chọn tải lên hoặc phát trên Nền tảng của chúng tôi và sẽ được tiếp cận qua internet và có thể được chia sẻ bởi công chúng (các hoạt động này không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi), như một phần của chiến dịch quảng cáo và tiếp thị để quảng bá Nền tảng;

(s) Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ bỏ liên quan đến bất kỳ nội dung nào bạn đã tải lên Nền tảng;

(t) Để hiển thị trên bảng điểm trên Nền tảng liên quan đến các chiến dịch, trò chơi di động hoặc bất kỳ hoạt động nào khác;

(u) Để lấy các thuộc tính khác liên quan đến bạn dựa trên dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp (cho chúng tôi hoặc bên thứ ba), để cung cấp cho bạn nhiều thông tin có mục tiêu cụ thể hơn và/hoặc có liên quan hơn;

(v) Để thỉnh thoảng gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc hoặc của người bán bên thứ ba (trừ khi bạn chọn từ chối nhận các tài liệu này); và

(w) Chúng tôi cũng có thể tiến hành các quy trình ra quyết định tự động theo bất kỳ mục đích nào trong số này.

3.2. Để tránh nghi ngờ, bạn thừa nhận và đồng ý cho NextPro chia sẻ thông tin ẩn danh bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau:

(a) Thông tin tổng hợp. Chúng tôi có thể tiến hành các dự án phân tích dữ liệu chung với các nhà cung cấp bên thứ ba được chọn bằng cách sử dụng thông tin ẩn danh để dự đoán sở thích của người dùng và cung cấp cho người dùng nhiều thông tin có mục tiêu cụ thể hơn và/hoặc có liên quan hơn dựa trên thông tin tổng hợp về các hoạt động của người dùng bên ngoài Nền tảng

(b) Quảng cáo dựa trên hành vi. Chúng tôi có thể hợp tác với các bên thứ ba được chọn bằng cách sử dụng thông tin ẩn danh để lấy được các mô hình nhất định có thể tạo điều kiện quảng cáo chính xác hơn cho người dùng được chọn.

3.3. Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để gửi các bản tin từ chúng tôi và từ các công ty liên quan của chúng tôi.

3.4. Trong trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, hoặc cho các mục đích thực thi pháp luật, hoặc để thực hiện các yêu cầu pháp lý và quy định và yêu cầu.

3.5. Chúng tôi có thể chia sẻ và cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn trong xác mục đích: tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch vụ, hoàn thành giao dịch với bạn, quản lý tài khoản của bạn và mối quan hệ của chúng tôi với bạn, tiếp thị và thực hiện bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định và yêu cầu nào mà chúng tôi thấy cần thiết. Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người khác, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý hoặc gặp rủi ro tương tự và chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn nếu họ cần dữ liệu cá nhân của bạn để đạt được các mục đích nêu trên.

3.6. Nếu bạn ở Việt Nam, chúng tôi có thể chuyển hoặc cho phép chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài Việt Nam cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

4. Rút lại sự đồng ý tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân

4.1. Bạn có thể thông báo rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào và theo cách thức như đã nêu vào bất cứ lúc nào.

4.2. Xin lưu ý rằng nếu bạn thông báo việc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích và theo cách thức đã nêu ở trên, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc sẽ không thực hiện một hợp đồng nào đó giữa chúng tôi với bạn, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp Dịch vụ hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Quyền và biện pháp pháp lý của chúng tôi được bảo lưu tuyệt đối trong tình huống trên.

5. Cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn

5.1. Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi cần phải chính xác và đầy đủ để bạn có thể tiếp tục sử dụng Nền tảng và để chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Bạn phải chịu trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về các thay đổi về dữ liệu cá nhân của bạn hoặc trong trường hợp bạn tin rằng dữ liệu cá nhân chúng tôi có về bạn không chính xác, không đầy đủ, sai lệch hoặc chưa được cập nhật.

5.2. Bạn có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản của bạn trên Nền tảng.

5.3. Chúng tôi thực hiện việc chia sẻ các cập nhật cho dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi, những người mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu cá nhân của bạn vẫn cần thiết cho các mục đích nêu trên.

6. Truy cập dữ liệu cá nhân của bạn

6.1. Bạn có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập hoặc hỏi về cách thức mà dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý trong năm qua. Để thuận tiện cho việc xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể cần phải yêu cầu thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn.

6.2. Chúng tôi có quyền tính phí hành chính hợp lý cho việc truy xuất hồ sơ dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu có tính phí, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi xử lý yêu cầu của bạn.

6.3. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn sớm nhất có thể. Nếu chúng tôi không thể phản hồi yêu cầu của bạn trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một dữ liệu cá nhân nào hoặc không thể thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, chúng tôi thường sẽ thông báo cho bạn về lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy (trừ trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành).

7. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

7.1. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi sự truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng, đánh mất, lạm dụng, sửa đổi hoặc rủi ro tương tự, chúng tôi đã giới thiệu các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp như:

(a) Hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với các cá nhân yêu cầu quyền truy cập;

(b) Duy trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép; và

(c) Sử dụng công nghệ mã hóa SSL (lớp ổ cắm bảo mật) 128 bit khi xử lý các chi tiết về tài chính của bạn.

7.2. Nếu bạn tin rằng quyền riêng tư của bạn đã bị NextPro xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

7.3. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không có phương thức truyền tin qua internet hay phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn bảo mật. Mặc dù bảo mật không thể được đảm bảo, chúng tôi cố gắng bảo vệ bảo mật cho thông tin của bạn và liên tục xem xét và tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin.

7.4. Mật khẩu của bạn là chìa khóa vào tài khoản của bạn. Vui lòng sử dụng số, chữ cái và ký tự đặc biệt và không chia sẻ mật khẩu NextPro của bạn với bất kỳ ai. Nếu bạn chia sẻ mật khẩu của mình với người khác, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện dưới tên tài khoản của bạn và hậu quả của nó. Nếu bạn mất quyền kiểm soát mật khẩu của mình, bạn có thể mất quyền kiểm soát đáng kể đối với dữ liệu cá nhân của mình và các dữ liệu khác được gửi tới NextPro. Bạn cũng có thể phải chịu các ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện dưới tên bạn. Do đó, nếu mật khẩu của bạn đã bị xâm phạm vì bất kỳ lý do nào hoặc nếu bạn có cơ sở để tin rằng mật khẩu của bạn đã bị xâm phạm, bạn nên liên hệ ngay với chúng tôi và thay đổi mật khẩu của mình. Bạn được nhắc đăng xuất khỏi tài khoản của mình và đóng trình duyệt khi bạn kết thúc việc sử dụng máy tính dùng chung.

8. Lưu giữ dữ liệu cá nhân

8.1. Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi phải lưu giữ theo yêu cầu của pháp luật hoặc những dữ liệu có liên quan tới các mục đích thu thập.

8.2. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xóa phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn, ngay khi có lý do cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho mục đích thu thập dữ liệu cá nhân và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

9. Người chưa thành niên

9.1. NextPro không bán sản phẩm cho người chưa thành niên (được xác định dựa trên luật hiện hành), và cũng không có ý định cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào hoặc cấp quyền sử dụng Nền tảng cho người chưa thành niên. Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến trẻ vị thành niên.

9.2. Bạn tại đây xác nhận và bảo đảm rằng bạn trên độ tuổi vị thành niên và bạn có khả năng hiểu và chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn chỉ có thể sử dụng Nền tảng của chúng tôi với sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ.

9.3. Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên dưới sự chăm sóc của bạn gửi dữ liệu cá nhân cho NextPro. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho NextPro, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của người vị thành niên đó và chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này và chịu trách nhiệm về hành động của người vị thành niên đó.

9.4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi sử dụng trái phép các Dịch vụ trên Nền tảng của bạn, người dùng thay mặt bạn hoặc bất kỳ người dùng trái phép nào. Bạn có trách nhiệm tự đưa ra quyết định về việc sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng Dịch vụ trên Nền tảng.

10. Thu thập dữ liệu máy tính

10.1. Chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, web beacon và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ dữ liệu để giúp cho bạn có trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và được cá nhân hóa khi bạn sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Nền tảng.

10.2. Khi bạn truy cập Nền tảng thông qua máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có kết nối internet, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động ghi lại dữ liệu mà trình duyệt của bạn gửi đi bất cứ khi nào bạn truy cập vào một trang web. Dữ liệu này có thể bao gồm:

(a) Địa chỉ IP của máy tính hoặc thiết bị của bạn;

(b) Loại trình duyệt;

(c) Trang web bạn đang truy cập trước khi bạn đến Nền tảng;

(d) Các trang trong Nền tảng mà bạn truy cập; và

(e) Thời gian truy cập tại các trang, mục và dữ liệu được tìm kiếm trên Nền tảng, thời điểm truy cập và các thống kê khác.

10.3. Dữ liệu này được thu thập để phục vụ việc phân tích và đánh giá nhằm giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi cũng như các dịch vụ và sản phẩm chúng tôi cung cấp.

10.4. Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường được tạo thành từ các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web hoặc xem tin nhắn. Chúng cho phép chúng tôi nhận ra một thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể và giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung để phù hợp với sở thích của bạn nhanh hơn và giúp Dịch vụ và Nền tảng thuận tiện và hữu ích hơn cho bạn.

10.5. Bạn có thể quản lý và xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt hoặc cài đặt trên thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, hãy truy cập tài liệu trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

10.6. Web beacon là hình ảnh đồ họa nhỏ có thể được đưa vào Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi đếm những người dùng đã xem những trang này để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về sở thích của bạn.

11. Quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của NextPro

11.1. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng NextPro có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ cơ quan pháp lý, cơ quan có thẩm quyền, chính phủ, cơ quan thuế, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan khác hoặc chủ sở hữu quyền có liên quan, nếu NextPro có cơ sở hợp lý để tin rằng việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết cho mục đích đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ, yêu cầu hoặc thỏa thuận nào, dù là tự nguyện hay bắt buộc, do kết quả của việc hợp tác với một đơn đặt hàng, một cuộc điều tra và/hoặc yêu cầu của bất kỳ bên nào. trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào và/hoặc từ bỏ quyền của bạn thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại NextPro đối với việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp này.

12. Trang web của bên thứ ba

Nền tảng có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên khác, chẳng hạn như các chi nhánh kinh doanh của chúng tôi, các thương nhân hoặc các cổng thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các quy tắc về quyền riêng tư của các trang web được điều hành bởi các bên khác. Bạn nên kiểm tra các chính sách quyền riêng tư hiện hành của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ bạn.

13. Câu hỏi, Phản hồi, Thắc mắc, Gợi ý hoặc Khiếu nại

13.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư dữ liệu, vui lòng tham khảo danh sách các câu hỏi thường gặp của chúng tôi về bảo mật/quyền riêng tư dữ liệu.

13.2. Nếu câu hỏi của bạn không có trong Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc nếu bạn có bất kỳ phản hồi, thắc mắc, đề xuất hoặc khiếu nại nào liên quan đến dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@nextpro.io.

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG QUỐC TẾ NEXTPRO