Chức năng mua hàng trong các Doanh nghiệp đang được nâng lên thành một thành phần chiến lược của việc tạo ra giá trị. Động thái này mang lại cho Doanh nghiệp một nguồn lợi thế cạnh tranh phong phú. Một nhà cung cấp giải pháp mua hàng tốt sẽ trở thành một phần mở rộng của tổ chức mua hàng hiện có.

Quản lý ngân sách là một thách thức khó khăn, đặc biệt là khi phát sinh các chi phí bất ngờ. Với hầu hết các CEO và CFO xem các sáng kiến giảm chi phí là ưu tiên hàng đầu, có một xu hướng ngày càng tăng trong các doanh nghiệp để xem xét chi tiêu chặt chẽ hơn. Thuê ngoài cho một nhà cung cấp giải pháp mua hàng có thể giúp doanh nghiệp giám sát chi phí tốt hơn và làm nhiều hơn nhưng với nỗ lực ít hơn.

Ngày nay, việc mua hàng đã thay đổi rất xa so với quá khứ đơn giản. Nó phân tích chiến lược chi phí hoạt động và nếu được thực hiện đúng – tiết kiệm trung bình đạt được 5-10% cho các hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp với dịch vụ và hiệu quả nâng cao.

Chức năng mua hàng trong các Doanh nghiệp đang được nâng lên thành một thành phần chiến lược của việc tạo ra giá trị. Động thái này mang lại cho Doanh nghiệp một nguồn lợi thế cạnh tranh phong phú. Một nhà cung cấp giải pháp mua hàng tốt sẽ trở thành một phần mở rộng của tổ chức mua hàng hiện có.

Đội ngũ mua hàng chiến lược của NextPro có thể tác động tích cực đến hoạt động sản xuất của công ty Khách hàng thông qua quy trình mua hàng đầy đủ của chúng tôi từ sức mạnh của việc mua tổng hợp và nguồn cung ứng dồi dào. Chúng tôi là một nhà cung cấp dịch vụ mua hàng có thể cung cấp:

– nghiên cứu thị trường cạnh tranh

– phân tích nhanh chóng các chi tiêu của doanh nghiệp

– chọn nhà cung cấp

– đánh giá chiến lược

– đàm phán điều khoản thanh toán

– đàm phán và quản lý hợp đồng

– quản lý dự án

– triển khai nhanh

– chuyển đổi mua hàng

– mua hàng hóa, dịch vụ hoặc làm việc từ nhà cung cấp bên thứ ba

Chức năng mua hàng trong các Doanh nghiệp đang được nâng lên thành một thành phần chiến lược của việc tạo ra giá trị. Động thái này mang lại cho Doanh nghiệp một nguồn lợi thế cạnh tranh phong phú. Một nhà cung cấp giải pháp mua hàng tốt sẽ trở thành một phần mở rộng của tổ chức mua hàng hiện có.

Bình luận (0 bình luận)