*Điều khoản và điều kiện dịch vụ “Yêu cầu RFX”

dieu-khoan-dich-vu

Bằng cách sử dụng dịch vụ Yêu cầu (“RFX: yêu cầu thông tin, đề xuất, chào giá”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Các điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và Chính sách niêm yết sản phẩm của Nextpro.io (“Quy tắc NextPro”), cũng như các điều khoản sau liên quan đến việc bạn gửi bất kỳ Yêu cầu nào (“Yêu cầu”):

 

 1. Trước khi gửi bất kỳ Yêu cầu nào, bạn phải kích hoạt email đã đăng ký của mình với Nextpro.io theo các yêu cầu theo quy định của Nextpro.io.
 2. Yêu cầu của bạn phải cụ thể và rõ ràng. Bạn không nên đăng bất kỳ yêu cầu hoặc thông tin nào không liên quan đến dịch vụ Yêu cầu.
 3. Bạn không được đăng bất kỳ tài liệu nào không đúng sự thật, không chính xác, bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc vi phạm Chính sách niêm yết sản phẩm của Nextpro.io.
 4. Để tránh gây nhầm lẫn, bạn không nên đăng các yêu cầu lặp đi lặp lại.
 5. Email do hệ thống tạo sẽ được gửi cho bạn để tạo điều kiện thông báo về trạng thái Yêu cầu và cập nhật báo giá theo dịch vụ Yêu cầu.
 6. Bạn đại diện và bảo đảm rằng tất cả thông tin, tài liệu do bạn cung cấp và/hoặc đăng lên phải đúng sự thật, chính xác và không gây hiểu nhầm.
 7. Bạn cam kết rằng bạn sẽ không công bố bất kỳ thông tin hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai, quyền nhân cách, quyền riêng tư và bất kỳ quyền nào khác của bên thứ ba không được xác định cụ thể trong khoản này.
 8. Trong trường hợp bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào nêu trên, Nextpro.io có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào một cách hợp lý cần thiết. Ví dụ về các hành động như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa Yêu cầu đã đăng của bạn, hạn chế quyền đăng Yêu cầu, đưa ra cảnh báo cho bạn hoặc chấm dứt thỏa thuận thành viên với Nextpro.io, v.v.
 9. Bạn sẽ không đăng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, bất hợp pháp ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý có liên quan nào và/ hoặc vi phạm bất kỳ quy tắc trang web nào được Nextpro.io thông qua. Ngoài ra, bạn sẽ không đăng bất kỳ tài liệu nào có thể không bị pháp luật hạn chế hoặc cấm nhưng dù sao cũng gây tranh cãi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  1. Thông tin khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp;
  2. Các mặt hàng xúc phạm chủng tộc, tôn giáo hoặc sắc tộc, hoặc thúc đẩy hận thù, bạo lực, không khoan dung chủng tộc hoặc tôn giáo;
  3. Quà tặng, xổ số, hoặc các cuộc thi;
  4. Cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất đầu tư và chứng khoán khác; và
  5. Tài liệu / vật phẩm khiêu dâm có tính chất tình dục.
 10. Quá trình khớp bất kỳ Yêu cầu nào sẽ được thực hiện bởi một thuật toán để quản lý kết quả tìm kiếm và thuật toán sẽ khớp với Yêu cầu dựa trên trong số các từ khóa và mô tả khác được các nhà cung cấp nhập vào trên nền tảng Nextpro.io. Để tránh nghi ngờ, Nextpro.io không đóng bất kỳ vai trò tích cực nào và sẽ không can thiệp vào quá trình khớp của bất kỳ Yêu cầu nào. Nextpro.io không đảm bảo bất kỳ tính chính xác và/ hoặc chính xác nào của kết quả tìm kiếm của bất kỳ Yêu cầu nào và sẽ không phải chịu trách nhiệm về điều đó.
 11. Thông thường, yêu cầu chất lượng cao có thể sẽ nhận được báo giá từ nhà cung cấp có tiêu chuẩn cao hơn. Một số tiêu chí được sử dụng để xác định chất lượng của Yêu cầu sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở mức độ hoàn thành thông tin trong Yêu cầu, số lượng đơn đặt hàng trong Yêu cầu, cho dù bạn là người mua đã hoàn thành quy trình xác minh của bên thứ ba, tính tích cực của tài khoản của bạn trên Nextpro.io.
 12. Mặc dù ở trên, Nextpro.io có quyền từ chối bất kỳ Yêu cầu nào không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào được coi là phù hợp và/hoặc theo yêu cầu của Nextpro.io, theo quyết định riêng của mình. Ví dụ về Yêu cầu đó bao gồm, nhưng không giới hạn, Yêu cầu cho các sản phẩm không thuộc danh mục sản phẩm được chỉ định của nhà cung cấp trên Nextpro.io, Yêu cầu không tương ứng với sản phẩm, Yêu cầu với thông tin bị thiếu, Yêu cầu đối với các sản phẩm bị cấm và / hoặc bị hạn chế, Yêu cầu vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào đối với việc sử dụng dịch vụ Yêu cầu hoặc bất kỳ quy tắc trang web nào khác được Nextpro.io thông qua, v.v.
 13. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Nextpro.io có thể thu thập thông tin của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn tên công ty, địa chỉ văn phòng, tên liên lạc, địa chỉ email, điện thoại, điện thoại di động và fax. Khi cung cấp thông tin nói trên cho Nextpro.io, bạn đồng ý rằng Nextpro.io có thể sử dụng, xử lý, chuyển giao thông tin của bạn cho bất kỳ đại lý, nhà cung cấp bên thứ ba nào, nhà thầu và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ (“Bên thứ ba bên ngoài”) với mục đích (a) xử lý Yêu cầu; (b) gửi các tài liệu hành chính, tiếp thị và / hoặc quảng cáo cho bạn; (c) liên hệ với bạn để khảo sát mức độ hài lòng hoặc nghiên cứu thị trường; (d) tiến hành làm sạch, xác minh, xác nhận và bổ sung dữ liệu; và / hoặc (e) bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến mục đích pháp lý, an toàn và / hoặc bảo mật. Bạn đồng ý rằng Bên thứ ba bên ngoài có thể liên hệ với bạn cho bất kỳ mục đích nào như được đề cập dưới đây.
 14. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nextpro.io có thể sử dụng thông tin thành viên của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở hồ sơ công ty, ảnh hồ sơ, lịch sử giao dịch, thông tin người liên hệ, v.v., để tiếp thị và quảng bá Yêu cầu và Trang web NextPro (URL: https://nextpro.io) và cũng để hỗ trợ và vận hành các chương trình khác nhau và dịch vụ Yêu cầu được cung cấp cho các thành viên theo thời gian.
 15. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Nextpro.io có thể sử dụng thông tin do bạn gửi theo bất kỳ Yêu cầu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin sản phẩm liên quan, hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật sản phẩm trong đó, v.v., để hỗ trợ và vận hành các chương trình khác nhau, các dịch vụ, các sáng kiến tiếp thị và các dịch vụ khác mà dịch vụ Yêu cầu cung cấp cho các thành viên theo thời gian.
 16. Nextpro.io có quyền sửa đổi, thay đổi và / hoặc sửa đổi các quy tắc này khi được thông báo. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Nextpro.io sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc.
 17. Bạn đồng ý rằng các điều khoản này được điều chỉnh, giải thích và thực thi bởi luật pháp Việt Nam, không tính đến các nguyên tắc xung đột pháp luật. Bất kỳ và tất cả các hành động pháp lý, khiếu nại hoặc thủ tục tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này phải được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.