Công ty Dịch vụ Cung ứng Quốc tế NextPro (“NextPro“, “chúng tôi” hoặc công ty tương đương) vận hành sàn giao dịch thương mại trực tuyến (marketplace) B2B tại trang web https://nextpro.io. Người dùng đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch thương mại trực tuyến (TMTT) NextPro sẽ trả phí gói dịch vụ để có được và sử dụng các tính năng từ sàn giao dịch TMTT NextPro . Thỏa thuận sau (“Thỏa thuận”) mô tả và kiểm soát mối quan hệ pháp lý của bạn với NextPro với tư cách là người tham gia vào Chương trình Đối tác liên kết của chúng tôi (“Chương trình”). Người dùng đăng ký (những người đăng ký cấp phép các gói dịch vụ từ NextPro) được bạn giới thiệu cho chúng tôi theo Chương trình sau đây được gọi chung là “Người giới thiệu”.

 

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN VÀ ĐẢM BẢO BẠN HIỂU ĐẦY ĐỦ. BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY; RẰNG BẠN ĐÃ ĐỘC LẬP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG MONG MUỐN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH; RẰNG BẠN KHÔNG TIN CẬY VÀO BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG ĐIỀU CẦN THIẾT TRONG THỎA THUẬN NÀY; VÀ BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NÓ.

 

NEXTPRO BẢO LƯU QUYỀN SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY BẤT CỨ LÚC NÀO VÀ THÔNG BÁO CHO BẠN VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BẰNG MỘT THÔNG BÁO TRÊN TRANG ĐĂNG KÝ NÀY. BẠN ĐỒNG Ý BỊ TẤT CẢ CÁC THAY ĐỔI NHƯ VẬY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO, BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ CHẤM DỨT SỰ THAM GIA CỦA BẠN VÀO CHƯƠNG TRÌNH.

 

THỎA THUẬN

1. Giới thiệu

Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản và điều kiện hoàn chỉnh áp dụng cho việc tham gia của một cá nhân hoặc tổ chức vào Chương trình. “Trang web/ Phương tiện truyền thông” có nghĩa là một trang World Wide Web và, tùy thuộc vào ngữ cảnh, đề cập đến bất kỳ trang web nào mà bạn sẽ liên kết đến trang web của chúng tôi (và trang web mà bạn sẽ xác định trong đơn đăng ký Chương trình của mình). “Đối tác liên kết” có nghĩa là người đăng ký đã được NextPro chấp thuận để tham gia vào Chương trình. Việc có được Người dùng đăng ký tài khoản của họ và đăng ký các gói dịch vụ trên sàn giao dịch TMTT NextPro là mục đích của Chương trình và, khi bạn giới thiệu Người dùng đăng ký cho chúng tôi theo các điều khoản và điều kiện của Chương trình, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn như quy định bên dưới.

 

2. Mối quan hệ không độc quyền

NextPro bảo lưu quyền ký kết thỏa thuận với bất kỳ Đối tác liên kết. Bạn hiểu rằng chúng tôi có thể bất cứ lúc nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) thu hút sự giới thiệu của khách hàng theo các điều khoản có thể khác với những điều khoản có trong Thỏa thuận này hoặc vận hành hoặc xác nhận hoặc quảng bá các trang web và Đối tác liên kết tương tự hoặc cạnh tranh với bạn. Nếu bạn không đồng ý với những điều đã nói ở trên, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là chấm dứt việc tham gia Chương trình.

 

3. Đăng ký tham gia vào Chương trình

Để bắt đầu quá trình tham gia, bạn sẽ gửi đơn đăng ký Chương trình hoàn chỉnh và gửi qua email của chúng tôi tại partner@nextpro.io. Chúng tôi sẽ đánh giá đơn đăng ký của bạn và sẽ thông báo cho bạn về việc bạn chấp nhận hay từ chối. Bạn nên lưu ý rằng nếu chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký của bạn và nếu bạn được xác định (theo quyết định riêng và không giới hạn của chúng tôi) là không phù hợp với Chương trình, chúng tôi có thể chấm dứt sự tham gia của bạn vào Chương trình.

KHÔNG NÊN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ ĐƯỢC NÓI HOẶC NGỤ Ý ĐẾN NỘI DUNG, BẰNG CÁCH NỘP ĐƠN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT ĐỐI TÁC LIÊN KẾT, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG NEXTPRO ĐÃ CÓ VÀ bảo lưu quyền BẤT CỨ LÚC NÀO để từ chối đơn đăng ký của bạn hoặc chấm dứt sự tham gia của bạn vào Chương trình vì bất kỳ lý do gì, hoặc không có lý do, chỉ của chúng tôi và tùy ý không giới hạn.

 

4. Kết hợp bằng cách tham khảo

Các điều khoản của Nguyên tắc của Đối tác liên kết NextPro, Điều khoản sử dụng trang web của NextPro và Tuyên bố về quyền riêng tư dành cho NextPro theo đây được coi là kết hợp và tạo thành một phần của Thỏa thuận này bằng cách tham chiếu này. Việc bạn không tuân thủ Nguyên tắc phù hợp của Đối tác liên kết có thể dẫn đến việc từ chối đơn đăng ký tham gia Chương trình của bạn hoặc chấm dứt việc bạn tham gia vào Chương trình, theo quyết định duy nhất và không giới hạn của NextPro.

 

5. Liên kết Quảng cáo

Sau khi bạn được thông báo rằng bạn đã được chấp nhận tham gia Chương trình, bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp hoặc hình thức quảng cáo nào bạn chọn miễn là nó tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này (bao gồm nhưng không giới hạn đối với Nguyên tắc của Đối tác liên kết) và tất cả các luật hiện hành. Các liên kết quảng cáo có thể bao gồm tên và Nhãn hiệu của chúng tôi (như được định nghĩa bên dưới) và bất kỳ chỉ dẫn và nội dung nào khác mà chúng tôi xác định cụ thể trên trang web của mình để bạn sử dụng làm các tính năng, công cụ và nội dung quảng cáo (gọi chung là “Liên kết Quảng cáo”).

 

6. Sử dụng các liên kết quảng cáo

a) Theo đó, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng các Liên kết Quảng cáo của chúng tôi để đặt trên phương tiện quảng cáo của bạn mà không cần sửa đổi, rút gọn hoặc chỉnh sửa, với mục đích duy nhất và duy nhất là giới thiệu những Người dùng tiềm năng đăng ký trên sàn giao dịch TMTT NextPro. Chúng tôi có quyền thu hồi giấy phép này để sử dụng toàn bộ hoặc một phần các Liên kết Quảng cáo vào bất kỳ lúc nào.

 

b)Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn sửa đổi việc sử dụng các Liên kết Quảng cáo sau khi xem xét các phương tiện quảng cáo của bạn. Nếu chúng tôi ban hành các chính sách và quy tắc chính thức liên quan đến việc sử dụng Đối tác liên kết, bạn đồng ý tuân thủ nhanh chóng việc sử dụng Liên kết Quảng cáo của bạn với các chính sách đã nêu, đôi khi cũng có thể được sửa đổi.

 

c) Bạn không được sử dụng Liên kết Quảng cáo để tiếp thị, quảng bá hoặc xác nhận hàng hóa, dịch vụ và / hoặc hoạt động của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác hoặc để mang lại lợi ích cho bất kỳ bên thứ ba nào, tiết kiệm cho các Giới thiệu của bạn.

 

d) Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đấu giá, đăng ký hoặc mua các từ khóa, tên miền của công cụ tìm kiếm hoặc các cụm từ hoặc tiêu đề tìm kiếm nhận dạng khác tương tự như Nhãn hiệu do NextPro sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba nào để thúc đẩy sự tham gia của bạn vào Chương trình.

 

e) Khi sử dụng các Liên kết Quảng cáo, bạn đồng ý rằng bạn sẽ hợp tác toàn diện với chúng tôi để thiết lập và duy trì tính nhất quán và tính toàn vẹn của các Liên kết Quảng cáo vì chúng có thể được chúng tôi sửa đổi, nâng cao, mở rộng, cắt bớt hoặc loại bỏ theo thời gian, theo quyết định duy nhất và không giới hạn của chúng tôi.

 

f) Bạn thừa nhận rằng, bằng cách tham gia vào Chương trình và / hoặc sử dụng bất kỳ Liên kết Quảng cáo nào, NextPro có thể nhận được thông tin từ hoặc về khách truy cập vào các phương tiện truyền thông của bạn để theo dõi Giới thiệu.

 

7. Hoa hồng

a) Nếu bạn giới thiệu một người dùng đăng ký trên sàn giao dịch TMTT NextPro và người dùng xác định bạn với NextPro là bên giới thiệu bằng cách nhập mã số của bạn khi đăng ký các gói dịch vụ trên sàn giao dịch TMTT NextPro, tài khoản của bạn sẽ được ghi có như được đề cập trong Biểu thu nhập. Bất kỳ khoản phí giới thiệu nào được ghi có vào tài khoản của bạn từ một gói đăng ký dịch vụ khác sau đó được hoàn lại hoặc tính lại cho NextPro sẽ được coi là khoản phí trả quá mức cho bạn. NextPro có quyền giữ lại các khoản thanh toán cho bạn theo Chương trình trong tối đa 30 ngày kể từ ngày Người dùng đăng ký được gói dịch vụ và thanh toán thành công trên sàn giao dịch TMTT NextPro.

 

b) Nếu tài khoản của bạn bị hủy do vi phạm các điều khoản quan trọng của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác với chúng tôi, ngoài các quyền khác của tài khoản theo luật hoặc vốn chủ sở hữu, NextPro sẽ có quyền giữ lại mọi khoản phí và / hoặc khoản bồi thường khác nếu không sẽ phải trả cho bạn theo thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể đã ký kết với chúng tôi, như những thiệt hại đã được thanh lý.

 

c) Nếu NextPro thanh toán quá phí hoa hồng hoặc các khoản bồi thường khác cho bạn vì bất kỳ lý do gì, NextPro sẽ có quyền khấu trừ số tiền trả quá đó từ phí hoa hồng đã tích lũy của bạn và / hoặc yêu cầu hoàn trả ngay lập tức các khoản phí hoa hồng đã trả quá đó hoặc các khoản bồi thường khác.

 

d) NextPro có thể sửa đổi mức phí và / hoặc lịch thanh toán bất kỳ lúc nào và thông báo cho bạn bằng một thông báo trên đăng ký của bạn về các sửa đổi. Nếu NextPro sửa đổi tỷ lệ phí, các khoản phí thu được trước khi có sự thay đổi về tỷ giá có hiệu lực sẽ được ghi có theo tỷ lệ có hiệu lực tại thời điểm thu được các khoản phí đó.

 

8. Tuân thủ Thuế

a) Bạn đồng ý rằng bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tính toán, báo cáo và thanh toán chính xác và kịp thời bất kỳ khoản thuế hoặc nghĩa vụ doanh thu hoặc nghĩa vụ nào khác của chính phủ phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn tham gia Chương trình, bất kể báo cáo hoặc nghĩa vụ nào khác mà chúng tôi có thể chịu sự điều hành của luật pháp, hoặc bất kỳ việc thực hiện các nghĩa vụ như vậy hoặc việc chúng tôi không tuân thủ các nghĩa vụ đó.

 

b) Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ kịp thời bất kỳ yêu cầu hợp lý hoặc cần thiết nào của chúng tôi về thông tin, tài liệu và / hoặc dữ liệu liên quan đến bất kỳ trách nhiệm thuế hoặc trách nhiệm tương tự nào của chúng tôi, đồng thời tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả thông tin, tài liệu và / hoặc dữ liệu phải đúng và đầy đủ.

 

9. Thời hạn và Chấm dứt

a) Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký Chương trình của bạn và sẽ kết thúc khi một trong hai bên chấm dứt. Một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng thông báo bằng văn bản bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do. Một thông báo trên Trang đăng ký của bạn sẽ được coi là thông báo chấm dứt bằng văn bản của NextPro.

 

b) Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng tất cả các liên kết đến các phương tiện truyền thông của chúng tôi, tất cả Thương hiệu và biểu trưng, cùng với tất cả các tài liệu khác được cung cấp bởi hoặc đại diện cho NextPro liên quan đến Chương trình. Bạn sẽ không kiếm được phí giới thiệu đối với các Giới thiệu xảy ra sau Thời hạn.

 

c) Sau khi Chấm dứt, chúng tôi có thể giữ lại khoản thanh toán cuối cùng của bạn theo Chương trình trong một thời gian hợp lý để đảm bảo rằng số tiền chính xác được thanh toán và bạn đã ngừng sử dụng tất cả các Liên kết Quảng cáo và không vi phạm Thỏa thuận này ở bất kỳ khía cạnh nào khác.

 

d) Nếu sự tham gia của bạn bị chấm dứt vì lý do, bạn phải được NextPro cho phép bằng văn bản trước khi đăng ký và thiết lập một tài khoản Đối tác liên kết khác. Nếu bạn cố gắng (hoặc ai đó thay mặt bạn cố gắng) thiết lập một tài khoản Đối tác liên kết khác mà không được sự cho phép đó, NextPro có thể cấm bạn vĩnh viễn khỏi trang web của mình cũng như các trang web và dịch vụ liên kết của nó.

 

10. Nhãn hiệu NextPro

a) Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, thuật ngữ “(Các) nhãn hiệu” có nghĩa là tất cả các luật thông thường hoặc nhãn hiệu đã đăng ký, biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, tên miền Internet hoặc các dấu hiệu xuất xứ khác được sử dụng bởi NextPro hiện tại hoặc trong tương lai.

 

b) Không có nội dung nào ở đây cấp hoặc được hiểu là cấp cho bạn bất kỳ quyền nào để sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào, ngoại trừ các Liên kết Quảng cáo được đặt trên trang đăng ký của bạn. Bạn thừa nhận rằng NextPro sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và các Thương hiệu của nó. Việc bạn sử dụng các Liên kết Quảng cáo sẽ tuân theo các chính sách sử dụng hiện tại của NextPro và bất kỳ hướng dẫn sử dụng bổ sung nào do NextPro cung cấp. Việc bạn sử dụng bất kỳ Liên kết Quảng cáo nào và bất kỳ thiện chí nào liên quan đến những Liên kết đó sẽ luôn mang lại lợi ích cho NextPro.

 

c) Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng các Nhãn hiệu của chúng tôi theo bất kỳ cách nào có thể làm hoen ố, chê bai hoặc phản ánh bất lợi về các Nhãn hiệu đó hoặc NextPro. Bạn cũng sẽ không tranh cãi hoặc chất vấn (ví dụ: trong bất kỳ hành động pháp lý nào hoặc cách khác), hoặc hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác tranh chấp hoặc chất vấn tính hợp lệ của bất kỳ Nhãn hiệu nào hoặc các quyền đối với Nhãn hiệu mà NextPro yêu cầu.

 

d) Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào hoặc bất kỳ biến thể nào của chúng bao gồm cả lỗi chính tả) làm tên miền hoặc như một phần của tên miền bất kể miền cấp cao nhất, hoặc dưới dạng thẻ meta, từ khóa hoặc bất kỳ loại mã lập trình nào khác hoặc dữ liệu, ngoại trừ theo các chính sách và quy tắc do NextPro ban hành, nếu có, liên quan đến Chương trình.

 

e) Bạn không được phép áp dụng hoặc sử dụng bất kỳ lúc nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của NextPro bất kỳ từ hoặc nhãn hiệu nào tương tự hoặc có khả năng bị nhầm lẫn với Thương hiệu của NextPro, ngoại trừ các Liên kết quảng cáo được đặt trên các phương tiện truyền thông của bạn.

 

f) Giao diện của sàn giao dịch TMTT NextPro, bao gồm tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và chữ viết, là trang phục thương mại và / hoặc nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của NextPro và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc trong một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của NextPro, ngoại trừ các Liên kết Quảng cáo được đặt trên các phương tiện truyền thông của bạn.

 

g) Bạn không được sử dụng Nhãn hiệu, biểu tượng, hình ảnh hoặc hình ảnh độc quyền khác của NextPro để liên kết đến trang web NextPro mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của NextPro, ngoại trừ các Liên kết Quảng cáo được đặt trên phương tiện truyền thông của bạn và được sử dụng tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

 

h) Bạn không được chụp ảnh hoặc gắn liên kết nóng đến trang web NextPro hoặc bất kỳ hình ảnh nào khác ngoài ảnh của bạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của NextPro.

 

i) Bạn không được sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào để tiếp thị, quảng bá hoặc xác nhận hàng hóa và / hoặc dịch vụ hoặc hoạt động của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác mà không có sự cho phép trước của chúng tôi bằng văn bản, được ký bởi nhân viên có thẩm quyền của NextPro.

 

11. Tuyên bố và Bảo đảm của Đối tác liên kết

a) Bạn có đầy đủ quyền, năng lực và thẩm quyền để tham gia vào Thỏa thuận này và thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ của bạn dưới đây;

 

b) Bạn không bị khuyết tật về mặt pháp lý hoặc hạn chế hợp đồng ngăn cản bạn tham gia Thỏa thuận này;

 

c) Thông tin và dữ liệu do bạn gửi liên quan đến đơn đăng ký và việc bạn tham gia vào Chương trình và / hoặc Thỏa thuận này là trung thực, chính xác và đầy đủ về mọi mặt và sẽ không gây hiểu lầm hoặc lừa dối NextPro hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

 

d) Nếu các phương tiện truyền thông của bạn chứa nội dung được tạo bởi bên thứ ba hoặc các bên, bạn sở hữu hoặc đã có được tất cả các quyền sử dụng nội dung đó từ chủ sở hữu bản quyền;

 

e) Nội dung trên các phương tiện truyền thông của bạn không khiêu dâm hay phỉ báng và không vi phạm bản quyền hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền nhãn hiệu và quyền riêng tư và công khai;

 

f) Bạn hoặc phương tiện truyền thông của bạn sẽ không gửi các email không được yêu cầu hoặc tham gia vào cái gọi là “gửi thư rác” để công khai hoặc quảng bá mối quan hệ của bạn với NextPro hoặc để tăng số lượng Giới thiệu của bạn – bạn cũng sẽ không quảng cáo hoặc công khai mối quan hệ của bạn với NextPro thông qua sử dụng quảng cáo công cụ tìm kiếm trả tiền cho mỗi nhấp chuột hoặc tương tự. Bạn thừa nhận rằng quảng cáo như vậy có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của NextPro và / hoặc các bên thứ ba. Ngoài các quyền và / hoặc biện pháp khắc phục khác theo thỏa thuận này, NextPro sẽ không có nghĩa vụ thanh toán cho bạn bất kỳ khoản phí giới thiệu nào hoặc các khoản bồi thường khác nếu bạn vi phạm các điều khoản của điểm phụ này.

 

12. Tuyên bố và Bảo đảm của NextPro

a) NextPro có đủ năng lực và thẩm quyền để ký kết Thỏa thuận này và thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ của mình dưới đây;

 

b) Khi đưa ra hoặc biết được bất kỳ khiếu nại nào không phù hợp với bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào do bạn đưa ra, NextPro sẽ gửi cho bạn thông báo bằng văn bản về khiếu nại đó, sử dụng địa chỉ email do bạn cung cấp cho NextPro, nêu rõ các chi tiết của khiếu nại như đã biết cho NextPro. Trong khi chờ xác định khiếu nại đó, NextPro có thể giữ lại các khoản phí và / hoặc các khoản bồi thường khác do bạn theo hợp đồng này và bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn đã ký với chúng tôi, các khoản tiền đó có liên quan hợp lý đến giá trị có thể xảy ra của khiếu nại do NextPro xác định. Bạn có thể tham gia bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào thông qua luật sư do bạn lựa chọn với chi phí của riêng bạn.

 

13. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Ngoại trừ được nêu trong mục 12 ở trên, chúng tôi không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố rõ ràng hoặc ngụ ý nào đối với NextPro bất kỳ trang web liên kết nào, Chương trình hoặc bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được bán trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các trang web của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hành về tính phù hợp, khả năng bán được, không vi phạm hoặc bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào phát sinh từ quá trình thực hiện, giao dịch hoặc sử dụng thương mại). Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc vận hành và sử dụng trang web của chúng tôi và Chương trình sẽ an toàn, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác hoặc can thiệp vào hoạt động và việc sử dụng trang web của bạn, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi, vi-rút hoặc các thành phần có hại khác hoặc can thiệp vào hoạt động và việc sử dụng trang web của bạn.

 

14. Bồi thường

Bạn sẽ bồi thường và giữ NextPro vô hại khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí và chi phí (bao gồm phí luật sư và giải ngân hợp lý) phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào hoặc vi phạm bị khiếu nại đối với bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào của bạn hoặc bất kỳ nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này. NextPro sẽ bồi thường và giúp bạn không bị tổn hại trước và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý và các khoản giải ngân) phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào hoặc vi phạm được yêu cầu đối với bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào của NextPro hoặc bất kỳ của NextPro các nghĩa vụ theo Điều khoản dịch vụ này, với điều kiện là, ngoại trừ trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba, NextPro sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc đặc biệt nào. Trong bất kỳ trường hợp nào mà việc bồi thường được tìm kiếm do yêu cầu của bên thứ ba, thì bên được bồi thường phải:

(i) ngay lập tức thông báo cho bên bồi thường về khiếu nại (với điều kiện việc không làm như vậy sẽ không làm giảm nghĩa vụ của bên bồi thường theo hợp đồng này trừ trường hợp việc không thông báo gây tổn hại nghiêm trọng đến bên bồi thường); và

 

(ii) tạo điều kiện cho bên bồi thường cơ hội bảo vệ khiếu nại đó và kiểm soát việc kiện tụng, dàn xếp hoặc xử lý khác đối với khiếu nại đó (với điều kiện là bất kỳ việc dàn xếp nào cũng phải có sự đồng ý của bên được bồi thường). Nếu bên bồi thường không chọn bảo vệ khiếu nại đó, thì bên được bồi thường có thể làm như vậy với chi phí duy nhất của bên bồi thường. Bên được bồi thường có thể tham gia vào bất kỳ hành động nào như vậy với tư vấn của riêng mình với chi phí của mình.

 

15. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bất kể điều gì được nêu hoặc ngụ ý ngược lại, NextPro, các nhân viên, quản lý và thành viên, sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả (hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận, thiện chí hoặc dữ liệu) phát sinh ngoài hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Chương trình, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Hơn nữa, trách nhiệm tổng hợp của chúng tôi đối với các thiệt hại thực tế (hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác không được quy định khác ở đây) phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này và / hoặc Chương trình sẽ không vượt quá tổng phí giới thiệu đã trả hoặc phải trả cho bạn theo Thỏa thuận này trong khoảng thời gian 12 tháng trước kể từ ngày sớm nhất phát sinh khiếu nại của bạn, ngày đó trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn ngày bạn thông báo cho chúng tôi về bất kỳ khiếu nại nào.

 

16. Các nguyên tắc của Đối tác liên kết

Bạn và trang web của bạn có thể bị coi là không phù hợp nếu:

a) Bạn có liên quan, toàn bộ hoặc một phần, với bất kỳ trang web nào kết hợp “NextPro” hoặc các biến thể hoặc lỗi chính tả của chúng trong tên miền của nó ngoại trừ theo giấy phép từ NextPro; hoặc bạn sử dụng các từ và / hoặc ký hiệu là Thương hiệu (như được định nghĩa trong thỏa thuận liên kết được liên kết), hoặc về cơ bản tương tự như vậy, trong bất kỳ tên người dùng, tên nhóm hoặc số nhận dạng khác trên bất kỳ trang web mạng xã hội nào.

 

b) Bạn tham gia và / hoặc tạo điều kiện cho việc gửi thư rác, quảng cáo bừa bãi hoặc email thương mại không được yêu cầu và / hoặc bất kỳ luật và / hoặc quy định nào khác chi phối tiếp thị qua email và / hoặc truyền thông.

 

c) Bạn tham gia vào quảng cáo cửa sổ bật lên hoặc cửa sổ bật xuống bằng bất kỳ phương tiện nào liên quan đến tài sản và / hoặc dịch vụ (phần mềm) của bên thứ ba. Cửa sổ bật lên / cửa sổ dưới chỉ được chấp nhận trên cơ sở bên thứ nhất khi được kích hoạt bởi nội dung trang web của bạn, lượt truy cập trang web hoặc bởi các ứng dụng phần mềm có thể tải xuống mà bạn là chủ sở hữu / nhà điều hành.

 

d) Cửa sổ bật lên / cửa sổ dưới của trang web của bạn được phân phối thông qua phần mềm có thể tải xuống có nghĩa là buộc nhấp chuột hoặc thực hiện chuyển hướng hoặc bật lên danh sách trả cho mỗi nhấp chuột hoặc kết quả tìm kiếm tự nhiên.

 

e) Danh tiếng của bạn hoặc của (các) trang web của bạn theo bất kỳ cách nào có thể làm hoen ố, miệt thị hoặc phản ánh bất lợi về NextPro và / hoặc các Thương hiệu của nó hoặc làm giảm thiện chí của chúng tôi vì lý do chúng tôi liên kết với bạn hoặc (các) trang web của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự tham gia đã biết của bạn vào, hoặc quảng bá hoặc tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp, vi phạm, xâm hại, vô đạo đức, lừa đảo, gây hiểu lầm, phân biệt đối xử, nói xấu, tục tĩu, lạm dụng, bạo lực hoặc xúc phạm.

 

f) Trang web của bạn kết hợp hình ảnh, văn bản hoặc bất kỳ nội dung hoặc tính năng nào khác (hiển thị hoặc ẩn) bất hợp pháp, vi phạm, xâm hại, vô đạo đức, lừa đảo, gây hiểu lầm, phân biệt đối xử, phỉ báng, khiêu dâm, lạm dụng, bạo lực hoặc xúc phạm và / hoặc liên quan hoặc tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp, trái đạo đức, gian lận, gây hiểu lầm, phân biệt đối xử, nói xấu, tục tĩu, lạm dụng, bạo lực hoặc xúc phạm.

 

17. Điều khoản khác

a) Mối quan hệ của các bên là mối quan hệ độc lập. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là tạo ra mối quan hệ đối tác hoặc liên doanh dưới bất kỳ hình thức nào giữa các bên hoặc cấu thành một trong hai bên là đại lý của bên kia cho bất kỳ mục đích nào. Không bên nào có thẩm quyền hoặc quyền lực để ràng buộc bên kia hoặc ký hợp đồng nhân danh hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý chống lại bên kia theo bất kỳ cách nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào.

 

b) Thỏa thuận này:

(i)bao gồm toàn bộ sự hiểu biết của các bên liên quan đến chủ đề được đề cập ở đây và thay thế mọi thỏa thuận trước đó về vấn đề đó;

 

(ii) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam mà không tính đến các xung đột hiện hành của các quy định pháp luật.

 

c) Các bên đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được giải quyết tại các tòa án hiện hành của Việt Nam và đồng ý chấp nhận việc tống đạt thủ tục qua đường bưu điện, và theo đây từ bỏ mọi biện pháp bảo vệ về địa điểm hoặc pháp lý nếu không có sẵn.

 

d) Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản hoặc điều khoản hợp lệ hoặc không thể thực thi đó sẽ chỉ được sửa đổi trong phạm vi cần thiết để có thể thực thi được. Trong mọi trường hợp, điều khoản hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của số dư của Thỏa thuận này.

 

e) Việc NextPro không thực hiện đúng quy định của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này và / hoặc các điều khoản và điều kiện được kết hợp bằng cách tham chiếu sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền của NextPro trong việc thực thi các điều khoản đó sau đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này.

 

f) Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực vì lợi ích của mỗi bên và người đại diện hợp pháp tương ứng của họ, những người thừa kế theo quyền lợi và các chuyển nhượng được phép.

 

18. Sửa đổi

NextPro có quyền sửa đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào và thông báo cho bạn bằng một thông báo trên trang đăng nhập của bạn về các sửa đổi. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả những thay đổi như vậy.

 

BẰNG VIỆC ÁP DỤNG VÀ THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH, BẠN ĐỒNG Ý ĐƯỢC TRẢ LỜI BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE CỦA NEXTPRO VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NEXTPRO (BẰNG CÁCH THAM KHẢO NÀY ĐƯỢC GỬI TẠI ĐÂY) HIỆU LỰC NHƯ NẾU BẠN ĐÃ KÝ CÁC TÀI LIỆU NÀY.

 

Có hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2023.