Mở đầu

Các tiêu chuẩn này trình bày các yêu cầu đối với tất cả các nhà cung cấp trên nền tảng NextPro về nhân quyền, tiêu chuẩn lao động, đạo đức kinh doanh, bảo vệ môi trường và an toàn. Các tiêu chuẩn này được áp dụng trên toàn thế giới và hướng tới cả nhà cung cấp sản phẩm và nhà cung cấp dịch vụ. Nội dung của tài liệu này được lồng ghép vào các điều khoản của hợp đồng ký kết với các nhà cung cấp của chúng tôi trên toàn thế giới. Các công ty có nghĩa vụ thông báo rõ những yêu cầu này cho nhân viên cũng như các nhà cung cấp của họ cũng như để đảm bảo tuân thủ. Ngoài ra, NextPro mong muốn các đối tác kinh doanh tuân thủ tất cả luật pháp và quy định hiện hành.

Khung tham chiếu của chúng tôi bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Tác động Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, Hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp đa quốc gia của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). NextPro áp dụng các quy định tương tự liên quan đến tiêu chuẩn lao động, đạo đức kinh doanh, bảo vệ môi trường và an toàn cho các hoạt động kinh doanh của chính mình. Các quy định này được thực hiện thông qua Bộ quy tắc về liêm chính, Các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội và các chính sách năng lượng và môi trường của chúng tôi.

NextPro hỗ trợ các nhà cung cấp về thông tin cụ thể để thực hiện những yêu cầu này.

Ngoài ra, NextPro có quyền kiểm tra xác minh tính tuân thủ và rút ra những hậu quả phù hợp trong trường hợp vi phạm. Nền tảng giao tiếp trung tâm với các nhà cung cấp là Cổng thông tin nhà cung cấp NextPro của chúng tôi.

Tiêu chuẩn lao động

 1. Tôn trọng nhân quyền

Các nhà cung cấp có nghĩa vụ tôn trọng các nhân quyền được quốc tế công nhận và thúc đẩy tuân thủ các quyền này. Đối với tất cả các hoạt động kinh doanh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của các quyền này, các nhà cung cấp phải nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng nhà cung cấp, các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của họ không vi phạm bất kỳ nhân quyền nào hoặc tham gia vào bất kỳ vi phạm nào.

 1. Tự do lựa chọn việc làm

Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc bị nghiêm cấm. Nhân viên phải có quyền tự do chấm dứt việc làm của mình, miễn là họ đưa ra thông báo hợp lý.

 1. Tẩy chay việc sử dụng lao động trẻ em

Không được phép sử dụng lao động trẻ em trong bất kỳ giai đoạn sản xuất hoặc chế biến nào. Các nhà cung cấp ít nhất phải tuân thủ các công ước của ILO về độ tuổi lao động tối thiểu và nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em. Trẻ em không bị hạn chế trong quá trình phát triển. Sức khỏe và sự an toàn của trẻ em phải không bị tổn hại.

 1. Cơ hội bình đẳng/Cấm phân biệt đối xử

Các nhà cung cấp có nghĩa vụ đảm bảo cơ hội việc làm bình đẳng và tránh mọi hình thức phân biệt đối xử. Nghiêm cấm phân biệt đối xử giữa nhân viên, ví dụ như trên cơ sở chủng tộc, nguồn gốc, quốc tịch, màu da, tôn giáo, ý thức hệ, hoạt động chính trị hoặc công đoàn, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, khuyết tật, bệnh tật hoặc mang thai.

 1. Tự do lập hội và Quyền thương lượng tập thể

Các doanh nghiệp phải bảo vệ quyền tự do lập hội và chủ động công nhận quyền thương lượng tập thể. Họ phải đảm bảo rằng nhân viên của mình có thể thảo luận cởi mở về điều kiện làm với nhà quản lý mà không sợ bị phạt. Quyền tập hợp, tham gia công đoàn, bổ nhiệm đại diện và được bầu vào công đoàn của nhân viên phải được tôn trọng.

 1. Công bằng về tiền lương, thời gian làm việc và phúc lợi xã hội

Thù lao và phúc lợi xã hội phải phù hợp với các nguyên tắc cơ bản về tiền lương tối thiểu, quy định làm thêm giờ hiện hành và phúc lợi xã hội theo luật định. Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ít nhất phải phù hợp với luật pháp hiện hành, tiêu chuẩn của ngành hoặc các công ước của ILO có liên quan, theo quy định nào nghiêm ngặt nhất.

 1. Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

Là người sử dụng lao động, các nhà cung cấp phải đảm bảo sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc ở mức độ không thấp hơn so với yêu cầu của luật pháp quốc gia, và phải hỗ trợ liên tục cải tiến và cải thiện điều kiện làm việc.

Đạo đức kinh doanh và tuân thủ

 1. Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi kỳ vọng mức độ liêm chính cao nhất trong tất cả các hoạt động kinh doanh và các mối quan hệ kinh doanh. Các nhà cung cấp không được tham gia vào mọi hình thức gian lận hoặc thiếu trung thành, phạm tội mất khả năng thanh toán, tham nhũng, cung cấp các lợi thế không công bằng và đưa hoặc nhận hối lộ.  Các nhà cung cấp có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng cho họ và quan hệ kinh doanh của họ trên nền tảng NextPro.

 1. Cạnh tranh công bằng

Các luật bảo vệ và thúc đẩy cạnh tranh, đặc biệt là luật chống lại các hạn chế về cạnh tranh, phải được tuân thủ. Các công ty phải tôn trọng các quy tắc cạnh tranh công bằng và tuân thủ quy định cấm thỏa thuận với đối thủ cạnh tranh hoặc các hành động khác được thực hiện để can thiệp vào thị trường tự do.

 1. Tránh xung đột lợi ích

Khi giao dịch với các đối tác kinh doanh, các nhà cung cấp có nghĩa vụ chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin khách quan và không cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi lợi ích tài chính cá nhân hoặc lợi ích của bản thân.

 1. Bảo vệ bí mật thương mại

Các nhà cung cấp có nghĩa vụ bảo mật tất cả các thông tin tài chính và kỹ thuật không công khai đã trở nên riêng tư trong quá trình quan hệ kinh doanh.

Bảo vệ môi trường và an toàn

 1. Trách nhiệm môi trường

Khi giải quyết các vấn đề môi trường, các nhà cung cấp phải tuân theo các nguyên tắc phòng ngừa và chủ động thúc đẩy trách nhiệm môi trường cao hơn cũng như chủ động phát triển và nhân rộng các công nghệ thân thiện với môi trường.

 1. Sản xuất thân thiện với môi trường

Phải đảm bảo bảo vệ môi trường tối ưu trong mỗi giai đoạn sản xuất. Điều này bao gồm chủ động tiếp cận để ngăn ngừa và giảm thiểu tác động của các sự cố có thể gây tổn hại cho môi trường. Điều có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh này là việc sử dụng và phát triển liên tục các công nghệ để bảo tồn năng lượng và nước, thông qua áp dụng các chiến lược giảm khí thải, tái sử dụng và tái chế vật liệu.

 1. Sản phẩm thân thiện với môi trường

Tất cả các sản phẩm được sản xuất trong chuỗi cung ứng phải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của các phân khúc thị trường của sản phẩm. Điều này áp dụng cho vòng đời sản phẩm hoàn chỉnh cũng như cho tất cả các vật liệu được sử dụng. Phải nhận biết được hóa chất và các chất khác có khả năng gây hại nếu thải ra môi trường. Hệ thống quản lý vật liệu nguy hại phải được thiết lập để cho phép xử lý, vận chuyển, lưu trữ, tái chế, tái sử dụng và tiêu hủy an toàn các loại vật liệu đó.

 1. An toàn và chất lượng sản phẩm

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ phải đáp ứng các tiêu chí hợp đồng về chất lượng và an toàn chủ động và thụ động khi giao hàng. Sản phẩm phải được sử dụng một cách an toàn, phù hợp với mục đích dự kiến.

Các nhà cung cấp phải truyền tải nội dung của tài liệu này cho các nhà cung cấp của mình, yêu cầu họ phải tuân thủ các yêu cầu tương tự và đảm bảo các Tiêu chuẩn bền vững này được tuân thủ trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Cam kết thực hiện xuất sắc

NextPro đã và đang thiết lập chuẩn mực cho hoạt động tiêu chuẩn của chúng tôi. “Vượt xa Chuẩn mực mua sắm & Tuân thủ!” – mục tiêu mà NextPro từng đặt ra cho bản thân doanh nghiệp tiếp tục trở thành chuẩn mực cho NextPro trong vai trò là nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ mua sắm, đồng thời có tác dụng khuyến khích và động viên nhân viên của công ty. Cùng nhau, chúng tôi mong muốn sẽ cố gắng hết sức, làm hết sức và trở nên tốt nhất về mọi mặt: về chất lượng, tiêu chuẩn mua sắm và giải pháp cho dịch vụ của chúng tôi, về mặt trách nhiệm xã hội của chúng tôi, trong việc hành xử với những người khác trong NextPro, trong việc hợp tác với các đối tác kinh doanh, hỗ trợ khách hàng và trong sự thành công kinh doanh của chúng tôi. Trong mọi việc mà chúng tôi làm, chúng tôi đều quan tâm đến sự bền vững.

Thực hiện trách nhiệm – Xã hội và toàn cầu

Một Công ty như NextPro muốn đảm nhận và duy trì vị trí dẫn đầu thì cũng phải biết chịu trách nhiệm. Đó là cách duy nhất để đạt được thành công lâu dài bền vững.

Điều này bao gồm trách nhiệm đối với nhân viên của chúng tôi. Công việc và động lực của nhân viên là những yếu tố quyết định cho sự thành công chung của toàn công ty. Do đó, họ phải được tất cả các nhà quản lý tại NextPro tôn trọng nhân phẩm, đối xử công bằng, bất kể trách nhiệm hay chức vụ của họ tại NextPro, bất kể giới tính, tôn giáo, màu da, nguồn gốc hay khuynh hướng tình dục của họ. Mọi người đều xứng đáng được tôn trọng.

Sự đa dạng ngày càng gia tăng. Điều đó giúp nâng cao chất lượng của các quyết định kinh doanh nhờ vào phạm vi ý tưởng, quan điểm và khả năng rộng hơn; đồng thời góp phần hiểu rõ hơn về mối quan tâm của những người khác. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải đối xử với nhau bằng sự bao dung, cởi mở, tin tưởng và công bằng. Chúng tôi hy vọng Hội đồng quản trị, các bộ phận điều hành và các nhà quản lý của chúng tôi sẽ xây dựng được môi trường làm việc thật tốt thông qua hành vi mẫu mực, công bằng trong đánh giá và thông cảm cho những mối lo ngại của nhân viên. Chúng tôi mong muốn duy trì văn hóa tin cậy và trách nhiệm.

Văn hóa đó cho phép chúng tôi mang lại cho nhân viên khoản thù lao thỏa đáng, phù hợp với khái niệm đối xử công bằng. Chúng tôi đảm bảo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho nhân viên, hỗ trợ họ nâng cao chuyên môn và bảo vệ các quyền cơ bản của họ trong công việc. Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện làm việc giúp thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Để đạt được mục đích này, chúng tôi làm việc với các đại diện người lao động trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau, tuân thủ các các Nguyên tắc về trách nhiệm xã hội mà NextPro đã thống nhất với đại diện người lao động trong toàn công ty.

Chúng tôi cũng chịu trách nhiệm bảo toàn nguồn lực một cách nghiêm túc. Trách nhiệm này sẽ được áp dụng cho việc sử dụng nguồn nhân lực hoặc các tài sản của công ty, cũng như việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên như năng lượng, hàng hóa hoặc nguyên vật liệu. Chúng tôi mong muốn các quy trình tạo ra giá trị của chúng tôi đảm bảo được rằng các thế hệ tương lai sẽ được thừa hưởng nền tảng sinh thái, xã hội và kinh tế nguyên vẹn trọn đời. Do đó, các phương thức sản xuất thân thiện với môi trường và các sản phẩm bền vững là điểm đặc trưng của NextPro.

Chúng tôi nhận thức được rằng là một doanh nghiệp, chúng tôi cũng chịu trách nhiệm về lợi ích chung. Điều này không chỉ có nghĩa là tuân thủ luật pháp của các quốc gia nơi chúng tôi tiến hành kinh doanh. Hơn thế, chúng tôi cũng mong muốn giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, tình hình xã hội và chất lượng cuộc sống ở bất cứ nơi nào chúng tôi đặt đơn vị kinh doanh. Các hoạt động kinh doanh và sản phẩm của chúng tôi sẽ phục vụ cho phúc lợi và nhu cầu của người dân.

Liêm chính ― Ưu tiên hàng đầu

Đam mê, kỷ luật, tôn trọng và liêm chính là những giá trị đóng vai trò là tôn chỉ của NextPro với nhận thức rằng chúng tôi chỉ có thể đạt được sự xuất sắc lâu dài về kinh tế nếu như các hành động của công ty phù hợp với các nguyên tắc đạo đức được chấp nhận và nhận thức là công bằng. Giả định rằng các cộng đồng giá trị thành công hơn trong việc tạo ra giá trị lâu dài vẫn giữ nguyên tính chính xác. Do đó, chúng tôi cố gắng thực hiện kinh doanh một cách công bằng, hay nói cách khác là với kết quả tốt nhất có thể theo cách thức trung thực và có đạo đức.

Triết lý này đòi hỏi phải tuân thủ luật pháp hiện hành cũng như các quy định nội bộ của công ty. Những quy định này đặt ra tham số và xác định chính xác những kỳ vọng, những điều được phép thực hiện hoặc những điều bị cấm thực hiện. Các quy tắc của chúng tôi đặt ra khuôn khổ trong đó mọi người trong công ty có thể tự do và tự tin thực hiện trách nhiệm của mình. Những quy tắc này phải phù hợp với các giá trị doanh nghiệp của chúng tôi và về cơ bản là phù hợp với khái niệm về hành vi đạo đức “liêm chính” của nhân viên chúng tôi. Điều chỉnh cho phù hợp với các giá trị này là cách duy nhất để đảm bảo các quy tắc đặt ra sẽ được chấp nhận và thực hiện với sự tin tưởng. Đây là cách duy nhất để biến hành động “phải làm” thành “muốn làm” ở nhân viên và để đảm bảo liêm chính trở thành thực hành tiêu chuẩn tại nơi làm việc. Hơn nữa, để trở nên hữu hình, các quy định cũng phải được hỗ trợ bởi hành vi tuân thủ, đặc biệt là của các nhà quản lý, là những người có trách nhiệm trở thành tấm gương nhất quán và tin cậy.

Tuy nhiên, các quy định không phải lúc nào cũng đưa ra hướng dẫn đầy đủ, đặc biệt là, ví dụ như trong trường hợp các quyết định đòi hỏi rất khó cân bằng giữa những lợi ích xung đột với nhau. Các quy tắc thường chỉ cung cấp những quy định trừu tượng mà không hỗ trợ cụ thể về cách thức hành động hay quyết định nên đưa ra trong những trường hợp riêng lẻ. Mặc dù chúng ta có thể chủ yếu tự dựa vào phán đoán của mình về điều gì đúng và điều gì sai, nhưng điều quan trọng là chúng ta cần biết liệu chiếc la bàn bên trong chúng ta có đồng ý với những điều mà công ty kỳ vọng hay không và với những điều cuối cùng được áp dụng cho các hành động và quyết định cụ thể.

Cùng chung chí hướng

Để đảm bảo và đạt được sự tự tin cần thiết để ra quyết định ngay cả trong những tình huống tiến thoái lưỡng nan, NextPro trước tiên phải thỏa thuận những nguyên tắc liêm chính làm kim chỉ nam cho mọi người. Một cuộc đối thoại cởi mở giữa các nhà quản lý, nhân viên và đại diện sẽ giúp chúng tôi thực hiện điều này. Thông qua cuộc đối thoại cởi mở này, chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận về những thành phần tạo nên tính liêm chính của doanh nghiệp để có thể triển khai thành các quy tắc và hành động độc lập.

Chúng tôi đã khởi xướng cuộc đối thoại này trên toàn bộ NextPro và sẽ tiếp tục triển khai cuộc đối thoại này trong tương lai. Phản hồi tích cực từ lực lượng lao động của chúng tôi, bao gồm các nhà quản lý ở mọi cấp độ, liên quan đến quá trình giao tiếp và tìm hiểu lẫn nhau này rất đáng khích lệ. Loại hình đối thoại này được công nhận rộng rãi là thúc đẩy tính liêm chính và công bằng tại nơi làm việc, hỗ trợ bên có trách nhiệm đưa ra những quyết định khó khăn, góp phần tìm hiểu lẫn nhau và nâng cao sự tin tưởng trong quá trình hợp tác nhằm đảm bảo kinh doanh thành công và phù hợp với quy tắc đạo đức.

Quy tắc hỗ trợ và an toàn

Bộ quy tắc về liêm chính này dựa trên các kết quả và phát hiện của các đối thoại được thực hiện cho đến nay. Theo hầu hết các nhân viên, sự tôn trọng lẫn nhau, sự đánh giá cao cá nhân, chịu trách nhiệm về hành động của một người, hành vi công bằng, minh bạch và cởi mở, sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác cùng nhau cũng như các quy định rõ ràng và dễ hiểu là những yếu tố chính để đảm bảo liêm chính trong công ty của chúng tôi. Do đó, các nguyên tắc hành vi đã được chứng minh này đã được đưa vào Bộ quy tắc này. Các quy tắc có trong Bộ quy tắc này thiết lập các nguyên tắc hành vi, trao quyền và nghĩa vụ và đưa ra hướng dẫn về cách ứng xử.

Các quy tắc này sẽ được áp dụng cho tất cả nhân viên của NextPro, và có mục đích mang lại cho nhân viên sự tự tin và hỗ trợ khi họ hành động thay mặt cho NextPro. Bất cứ khi nào các quy định này không hữu ích, nhân viên nên tham vấn ý kiến các đồng nghiệp và/hoặc quản lý . Ngoài ra, những nhân viên có bất kỳ thắc mắc nào về việc ứng xử có đạo đức có thể liên hệ với Phòng Nhân sự hoặc Phòng Liêm chính và Pháp chế. Nhân viên ở các bộ phận này sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ.

Chúng tôi bảo vệ nhân quyền và tuân thủ pháp luật

Là một công ty hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới, tại NextPro, chúng tôi có trách nhiệm toàn cầu. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh các nguyên tắc sau:

 • Bảo vệ nhân quyền
 • Bảo vệ các quyền cơ bản tại nơi làm việc, đặc biệt là quyền tự do lập hội và quyền thương lượng tập thể, xóa bỏ phân biệt đối xử trước và trong quá trình làm việc và từ chối sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em
 • Bảo vệ môi trường bền vững
 • Chống tham nhũng

Chúng tôi đảm bảo rằng công ty của chúng tôi cũng như các đối tác kinh doanh và khách hàng của chúng tôi tuân theo các nguyên tắc này.

Ngoài ra, chúng tôi cũng tuân thủ luật pháp và quy định của quốc tế và địa phương. Chúng tôi luôn kề vai sát cánh đảm bảo rằng mọi người tại NextPro tuân thủ luật pháp và các quy định áp dụng cho công việc của chúng tôi.

Chúng tôi đối xử công bằng với nhau và với đối tác

Khi ứng xử với nhau và với các bên thứ ba, chúng tôi duy trì bầu không khí cởi mở và khoan dung, tôn trọng và lịch sự cũng như công bằng và tin cậy. Mỗi nhân viên có thể tin rằng những người khác sẽ luôn tôn trọng phẩm giá và nhân cách của mình. Chúng tôi đối xử tôn trọng lẫn nhau.

Chúng tôi ủng hộ sự đa dạng hóa và tuân thủ nguyên tắc đối xử bình đẳng.

Đa dạng các ý tưởng, quan điểm và kỹ năng nâng cao chất lượng công việc của chúng tôi, nhờ đó đảm bảo sự thành công lâu dài. Mong muốn của chúng tôi là đạt được lợi ích từ sự đa dạng về xã hội, ngôn ngữ, văn hóa và lối sống. Chúng tôi thúc đẩy và tôn trọng sự đa dạng này. Do đó, chúng tôi không phân biệt đối xử với bất kỳ ai và chúng tôi đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, bất kể:

 • Nguồn gốc dân tộc, xuất xứ hoặc quốc tịch
 • Tôn giáo hoặc ý thức hệ
 • Liên kết chính trị hoặc đoàn thể
 • Giới tính hoặc khuynh hướng tình dục
 • Tuổi tác
 • Khuyết tật
 • Tình trạng y tế

Chúng tôi bảo vệ quyền cá nhân của mọi người.

Trách nhiệm chung của chúng tôi là xây dựng môi trường làm việc công bằng và thân thiện. Môi trường đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta tôn trọng mọi cá nhân và quan tâm lẫn nhau. Do đó, chúng tôi không dung thứ cho những lời nói hoặc hành vi có thể dẫn đến sự oán hận hoặc thù địch đối với đồng nghiệp, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng.

Tại NextPro, mọi hình thức đe dọa hoặc quấy rối đều bị nghiêm cấm. Loại hành vi này sẽ bị phản đối kịch liệt.

Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của mọi cá nhân.

Làm việc cùng nhau dựa trên tinh thần tin cậy lẫn nhau đòi hỏi chúng tôi phải tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của nhân viên, đối tác kinh doanh và khách hàng của chúng tôi. Kỳ vọng về quyền riêng tư này sẽ được áp dụng cho cách ứng xử của chúng tôi với nhau cũng như cho việc sử dụng và xử lý thông tin. Do đó, chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân chỉ trong phạm vi luật pháp, quy định và chính sách nội bộ của chúng tôi cho phép. Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân một cách an toàn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn sử dụng trái phép.

Quản lý của chúng tôi hành động có trách nhiệm và đánh giá cao.

Hành động có trách nhiệm dẫn tới nhà quản lý có trách nhiệm. Do đó, chúng tôi kỳ vọng các nhà quản lý của chúng tôi ở mọi cấp độ sẽ làm tròn trách nhiệm của mình để làm gương bằng cách hành xử có đạo đức, hướng dẫn nhân viên và đảm bảo môi trường làm việc tốt. Duy trì chính sách mở cửa với nhân viên sẽ cho phép tự do trao đổi ý tưởng.

Chúng tôi ủng hộ hợp tác chặt chẽ.

Tôn trọng và đánh giá cao lẫn nhau là dấu hiệu xác nhận tiêu chuẩn hợp tác. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cho phép đưa ra các ý kiến khác nhau, giải quyết vấn đề một cách cởi mở và tìm kiếm giải pháp cùng nhau. Biểu hiện về sự đánh giá cao lẫn nhau này là cách duy nhất để xây dựng môi trường tin cậy, khoan dung và công bằng.

Chúng tôi đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và công bằng.

NextPro đảm bảo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp tại nơi làm việc. Chúng tôi tuân thủ các quy định của địa phương và quốc gia như là tiêu chuẩn tối thiểu. Chúng tôi tạo ra các điều kiện làm việc có động lực và truyền cảm hứng. Chúng tôi mong muốn xây dựng môi trường làm việc cho phép nhân viên có thể hài hòa công việc, cuộc sống gia đình và cuộc sống cá nhân. Chúng tôi đồng hành cùng tất cả nhân viên, đại diện và đoàn thể của nhân viên trên tinh thần tin tưởng. Chúng tôi cam kết đạt được sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế của công ty và lợi ích của nhân viên. Ngay cả trong trường hợp xung đột, mục tiêu của chúng tôi vẫn là đặt nền móng và duy trì nền móng vững chắc cho việc hợp tác mang tính xây dựng.

Chúng tôi chủ động theo đuổi thành công.

Chúng tôi thực hiện các trách nhiệm của mình với mức cam kết, động lực và tinh thần đồng đội cao. Chúng tôi chịu trách nhiệm về hành động của mình và làm việc một cách thận trọng và hiệu quả. Chúng tôi đóng góp kiến thức và kỹ năng của mình vào sự thành công của NextPro. Chúng tôi cam kết đào tạo và tiếp cận những thách thức trong tương lai với tinh thần cống hiến và năng lực. Các ý tưởng và đề xuất của tất cả nhân viên đưa chúng tôi đến gần với thành công hơn. Chúng tôi luôn khuyến khích và ủng hộ điều này. Trong mọi công viêc, chúng tôi làm việc cùng nhau với sự thân thiện và tử tế.

Chúng tôi coi sai lầm là cơ hội.

Chúng tôi mong muốn học hỏi từ những sai lầm của mình, nhưng để học hỏi thì trước tiên chúng tôi cần thừa nhận sai lầm. Chúng tôi mong muốn và kỳ vọng rằng những sai lầm và hành vi sai trái sẽ được chỉ rõ. Bằng cách minh bạch hóa các sai lầm và hành vi sai trái, chúng tôi có thể ngăn ngừa tác hại của chúng đối với nhân viên của mình và NextPro. Những nhân viên giải quyết hoặc báo cáo sai sót và hành vi sai trái sẽ không bị trả đũa. Những nhân viên bị buộc tội có hành vi sai trái cũng được đối xử công bằng.

Chúng tôi quan tâm tới bất động sản và tài sản của công ty.

Chúng tôi có mối quan tâm chung đối với việc bảo vệ bất động sản và tài sản của NextPro. Việc chúng tôi bảo vệ tài sản của công ty, xử lý tài sản thận trọng và không sử dụng hoặc biển thủ tài sản cho các mục đích không phù hợp hoặc trái phép là điều tự nhiên. Tước đoạt tài sản tài chính và vật chất của NextPro thông qua chiếm dụng hoặc sử dụng sai mục đích sẽ khiến cho công ty phải chịu thiệt hại và gây tổn hại cho tất cả chúng ta.

Chúng tôi đảm bảo tính minh bạch và cân bằng hợp lý.

Hợp tác có trách nhiệm đòi hỏi các quyết định đưa ra phải minh bạch và dễ hiểu. Chỉ khi đó thì chúng mới được chấp nhận. Ngay cả khi tiến hành kiểm tra, kiểm toán và điều tra, chúng tôi cũng rất coi trọng tính minh bạch và đối xử công bằng với các bên liên quan. Chúng tôi xử lý các hành vi sai trái một cách nhất quán, áp dụng các biện pháp cân bằng và dễ hiểu. Khi thực hiện điều đó, NextPro tuân thủ nguyên tắc cân bằng-hợp lý. Do đó, chúng tôi kiểm tra từng trường hợp để xác định những hậu quả nào là phù hợp, cần thiết và thích hợp.

Chúng tôi thành công cùng đối tác kinh doanh và khách hàng

Cạnh tranh thúc đẩy và truyền cảm hứng để đạt được sự xuất sắc. Mục tiêu của chúng tôi là thực hiện kinh doanh một cách tốt nhất với các dịch vụ tốt nhất một cách liêm chính. Theo đó, chúng tôi đối xử công bằng với các đối thủ cạnh tranh và hợp tác với các đối tác kinh doanh một cách tôn trọng và trên tinh thần tin tưởng. Những nguyên tắc chung này tạo thành nền tảng cho các mối quan hệ này và làm kim chỉ nam cho các giao dịch kinh doanh của chúng tôi.

Vì vậy, chúng tôi lựa chọn các đối tác kinh doanh trực tiếp trên cơ sở họ tuân thủ các nguyên tắc tương tự mà chúng tôi đặt ra cho chính mình trong Bộ quy tắc này. Trong các mối quan hệ kinh doanh của mình, chúng tôi chú ý đến việc tuân thủ những nguyên tắc này. Chúng tôi từ chối những đối tác kinh doanh và khách hàng vi phạm nhân quyền và quyền của người lao động được nêu trong “Các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội tại NextPro” cũng như luật bảo vệ môi trường hoặc chống tham nhũng.

Chúng tôi ủng hộ cạnh tranh công bằng và tuân thủ pháp luật.

Chúng tôi cam kết đảm bảo cạnh tranh công bằng trên thị trường và tuân thủ luật chống độc quyền và luật cạnh tranh hiện hành. Chúng tôi nghiêm cấm các thỏa thuận bất hợp pháp và hành vi phối hợp có ý định hoặc có thể hạn chế cạnh tranh. Nếu chúng tôi phát hiện các thỏa thuận này, chúng tôi sẽ chấm dứt thỏa thuận ngay lập tức và áp dụng các biện pháp trừng phạt. Trong các hoạt động toàn cầu của chúng tôi và khi mở những thị trường mới, chúng tôi cũng được yêu cầu phải tuân thủ các luật và quy định khác. Các luật và quy định này bao gồm:

 • Pháp luật về ngoại thương, bao gồm các quy định kiểm soát xuất khẩu
 • Luật thuế và thuế hải quan
 • Luật chống rửa tiền
 • Luật chống khủng bố

Chúng tôi không tiết lộ thông tin bảo mật.

Các thông tin bảo mật như sáng chế, sản phẩm mới cũng như số liệu doanh thu mới nhất là những thông tin có giá trị. Rốt cuộc, đây là những thông tin đảm bảo chúng tôi dẫn đầu trong cạnh tranh. Do đó, chúng tôi coi mọi thông tin kinh doanh bí mật là thông tin bảo mật và không chia sẻ nếu không có sự cho phép. Chúng tôi xử lý thông tin bảo mật của đối thủ cạnh tranh, đối tác kinh doanh và khách hàng theo cách tương tư.

Chúng tôi sống theo nguyên tắc: Không đưa hay nhận hối lộ.

Chúng tôi thực hiện kinh doanh với bất cứ giá nào. Chúng tôi chỉ muốn giành được hợp đồng một cách công bằng và hợp pháp. NextPro không dung thứ cho hành vi vô đạo đức hoặc tham nhũng của nhân viên hoặc đối tác kinh doanh và sẽ có hành động chống lại hành vi đó. Các quyết định dựa trên tham nhũng là sự cạnh tranh vô đạo đức, không chính trực, làm tổn hại đến tài sản và uy tín của NextPro và đi ngược lại lợi ích chung.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến hành vi có đạo đức khi tiếp xúc với các đảng chính trị, các cơ quan công quyền và quan chức cả ở trong nước và nước ngoài. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không cung cấp các khoản thanh toán, ưu đãi hoặc đóng góp bằng tiền khác cho công chức, viên chức hoặc nhân viên của các tổ chức chính phủ để giành được hợp đồng hoặc giành lợi thế cho NextPro hoặc các cá nhân khác. Chúng tôi không từ bỏ điều này, ngay cả khi đó là lợi ích được kỳ vọng hoặc là lợi ích “chung” cho các trách nhiệm chính thức. Chúng tôi cũng không cố gắng tác động đến các giao dịch kinh doanh cụ thể với các doanh nghiệp tư nhân bằng các khoản thanh toán bất hợp pháp. Trong các giao dịch kinh doanh, chúng tôi luôn đặc biệt chú ý ngăn chặn ngay cả sự xuất hiện đơn thuần của một hành vi không đúng đắn, chẳng hạn như cố gắng tác động đến đối tác kinh doanh hoặc khách hàng của chúng tôi.

NextPro cung cấp thông tin và thực hiện kiểm toán thường xuyên để đảm bảo phát hiện, ngăn ngừa và trừng phạt những hành vi tham nhũng. Chúng tôi mong muốn sử dụng ảnh hưởng thị trường của mình để dẫn đầu trong công tác chống tham nhũng. Chúng tôi tin rằng công tác chống tham nhũng sẽ củng cố uy tín tốt của chúng tôi trên thế giới và đảm bảo chúng tôi duy trì được sự thành công về mặt kinh tế.

Chúng tôi cân bằng lợi ích cá nhân và lợi ích của NextPro một cách thận trọng.

NextPro tôn trọng lợi ích cá nhân và cuộc sống riêng tư của nhân viên. Các lợi ích tài chính cá nhân và tư nhân không được phép làm ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh vì chúng có thể mâu thuẫn với lợi ích kinh doanh. Do đó, chúng tôi ngăn chặn các trường hợp trong đó lợi ích tài chính tư nhân hoặc cá nhân mâu thuẫn với lợi ích của Công ty hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn lợi ích, chúng tôi sẽ công khai và tìm giải pháp cùng với nhà quản lý tương ứng để tránh tác động tiêu cực đến lợi ích của NextPro.

Mâu thuẫn lợi ích có thể phát sinh khi nhân viên, ví dụ:

 • Nhận, trao hoặc tặng quà và lời mời
 • Là thành viên của các bộ phận quản trị của các công ty khác, theo đuổi các hoạt động “ngoài lề” hoặc đầu tư vào đối thủ cạnh tranh

Trong những trường hợp này, hành vi của chúng tôi phải phù hợp với các quy tắc sau:

Quà tặng, lợi ích và lời mời.

Là nhân viên của NextPro, chúng tôi không được khuyến khích, đòi hoặc yêu cầu quà tặng, lợi ích, lời mời, dịch vụ cá nhân hoặc ưu đãi cho bản thân chúng tôi hoặc cho người khác từ đối tác kinh doanh hoặc khách hàng.

Chúng tôi từ chối quà tặng, lợi ích và lời mời của đối tác kinh doanh và khách hàng bất cứ khi nào giá trị của chúng có thể ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến quyết định của chúng tôi. Chúng tôi chỉ chấp nhận chiết khấu, giảm giá và các lợi ích khác mà các đối tác kinh doanh cung cấp cho chúng tôi nếu cũng được cung cấp cho tất cả nhân viên của NextPro hoặc các công ty thành viên.

Chúng tôi chỉ chấp nhận quà tặng khuyến mại và không thường xuyên được trao tặng tự nguyện nếu có giá trị và phạm vi hợp lý. Để xác định những quà tặng được coi là hợp lý, giá trị 50 Euro được coi là giá trị tiêu chuẩn.

Chúng tôi chỉ chấp nhận lời mời từ các đối tác kinh doanh và khách hàng đến các bữa ăn hoặc sự kiện nếu được trao tặng miễn phí, phục vụ cho mục đích kinh doanh, không quá thường xuyên, diễn ra trong quá trình hợp tác thông thường và phù hợp với mục đích dự định. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tính phù hợp của quà tặng, lợi ích hoặc lời mời, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của các nhà quản lý.

Chúng tôi công khai và ghi chép lại bất kỳ quà tặng hoặc lợi ích nào chúng tôi nhận được nếu chúng có giá trị vượt quá tiêu chuẩn là 50 Euro đối với quà tặng hoặc lợi ích và 100 Euro đối với lời mời. Các yêu cầu báo cáo theo luật pháp hiện hành vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi cũng chỉ tặng quà và lợi ích cho đối tác kinh doanh hoặc khách hàng trong giới hạn phù hợp và như một phần trong hoạt động kinh doanh thông thường của chúng tôi.

Nếu chúng tôi đưa ra lời mời cho đối tác kinh doanh hoặc khách hàng, lời mời đó cũng phải nằm trong giới hạn phù hợp và thích hợp với từng dịp. Chúng tôi không được tạo ấn tượng là tìm cách khiến cho một bên phụ thuộc vào chúng tôi. Thành viên của cơ quan quản trị và các hoạt động “ngoài lề”. Nhân viên chỉ được làm việc trong hội đồng quản trị, ban giám sát hoặc ban cố vấn của công ty NextPro khác khi có sự chấp thuận trước của Hội đồng quản trị của NextPro.

Trước khi nhân viên đảm nhận các hoạt động kinh doanh “ngoài lề”, nhân viên phải báo cáo cho quản lý của mình, là người phải kiểm tra các xung đột lợi ích có thể xảy ra. Trong trường hợp có xung đột, hoạt động đó có thể bị cấm nếu trái với các lợi ích chính đáng của NextPro.

Chia sẻ quyền sở hữu.

Là nhân viên của NextPro, chúng tôi được phép mua và nắm giữ cổ phần và các khoản đầu tư vào đối tác kinh doanh hoặc đối thủ cạnh tranh theo các điều kiện sau:

 • Chúng tôi thực hiện ở quy mô nhỏ
 • Khả năng xảy ra xung đột lợi ích hoặc dấu hiệu xung đột lợi ích đã được loại trừ.

Không được né tránh quy tắc này bằng cách đề nghị bên thứ ba nắm giữ cổ phần thay mặt cho nhân viên.

Chúng tôi nhận thức rõ về trách nhiệm xã hội của mình

Chúng tôi chịu trách nhiệm về lợi ích chung.

Là một công ty toàn cầu, NextPro sẽ hỗ trợ các tổ chức, dự án và sự kiện liên quan đến giáo dục, khoa học, nghệ thuật, văn hóa, thể thao và các vấn đề xã hội tại các đơn vị của mình, và coi đó là phương pháp để tạo ra giá trị xã hội. Ngoài ra, NextPro đóng vai trò tích cực trong những nỗ lực cứu trợ thảm họa quốc tế.

Chúng tôi khuyến khích tình nguyện.

Tình nguyện là điều gắn kết xã hội với nhau. Là một NextPro có trách nhiệm với xã hội một cách nghiêm túc, chúng tôi khuyến khích các hoạt động tình nguyện của nhân viên – bất kể là họ ủng hộ các hoạt động dân chủ, xã hội hay từ thiện.

Đại diện cho NextPro.

Nhân viên của NextPro có quyền tự do ngôn luận. Đối với các ý kiến được thể hiện tại các sự kiện, ở nơi công cộng hoặc trong các diễn đàn truyền thông có thể truy cập công khai, chúng tôi đảm bảo rằng các quan điểm cá nhân đều được thể hiện điều này. Trong những lần xuất hiện công khai thay mặt cho NextPro, chúng tôi thận trọng để đảm bảo các hành động hoặc lời nói của chúng tôi không làm tổn hại đến NextPro hoặc uy tín tốt của công ty.

Chúng tôi tiến hành đối thoại minh bạch với chính phủ và xã hội.

Là một NextPro kinh doanh trên toàn thế giới, chúng tôi phải tuân theo nhiều thay đổi và quyết định chính trị khác nhau ảnh hưởng đến các hành động của chúng tôi. Do đó, bảo vệ tương lai của NextPro là điều vô cùng quan trọng bởi chúng tôi đại diện cho lợi ích của NextPro trong cuộc đối thoại cởi mở với các chính phủ, hiệp hội, tổ chức và Công ty xã hội. Tương tự như vậy, chúng tôi chăm chú lắng nghe các đề xuất và cân nhắc lợi ích của họ.

Chúng tôi minh bạch hóa các hoạt động quyên góp và tài trợ.

Khi quyên góp và tiến hành các hoạt động tài trợ, chúng tôi luôn chú ý đến sự minh bạch. Chúng tôi quyên góp trên tinh thần tự nguyện, không yêu cầu bất cứ thứ gì đổi lại, đồng thời chúng tôi tuân thủ luật pháp hiện hành và các quy định của địa phương. Chúng tôi sử dụng các hoạt động tài trợ của mình để nâng cao uy tín và nhận thức của công chúng theo hướng tích cực.

Quyên góp và các khoản đóng góp khác, các khoản tài trợ và phúc lợi bằng tiền khác được cung cấp cho các đảng chính trị, ứng cử viên hoặc cá nhân nắm giữ chức vụ công chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị của Công ty NextPro.

Tuân thủ Bộ quy tắc về liêm chính

NextPro mong muốn các thành viên trong Hội đồng quản trị, các bộ phận điều hành, các nhà quản lý và nhân viên của mình tuân thủ Bộ quy tắc về liêm chính này. Tất cả nhân viên được yêu cầu làm quen, hiểu rõ và tuân thủ các nội dung của Bộ quy tắc này. Cuối cùng, Bộ quy tắc này là nền tảng vững chắc cho công việc hàng ngày của chúng tôi. Trách nhiệm của nhà quản lý là đảm bảo toàn bộ nhân viên hiểu rõ và tuân thủ Bộ quy tắc về liêm chính. Các nhà quản lý là đầu mối liên lạc đầu tiên nếu có bất kỳ thắc mắc nào và sẽ hỗ trợ nhân viên trong việc hành xử theo các giá trị của chúng tôi.

Ngoài ra, những nhân viên có bất kỳ thắc mắc nào về việc ứng xử có đạo đức có thể liên hệ với Phòng Nhân sự hoặc Phòng Liêm chính và Pháp chế. Nhân viên ở các bộ phận này sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ. Bộ quy tắc về liêm chính này không thể trình bày mọi chi tiết của các tiêu chuẩn, quy trình và quy định cho Công ty chúng tôi. Các chính sách, hướng dẫn hoặc quy định cho từng trường hợp riêng lẻ đã được NextPro phê duyệt sẽ được áp dụng.

Các đơn vị kinh doanh, phòng ban hoặc các thực thể cá nhân có thể yêu cầu bổ sung quy định với các điều kiện cụ thể. Những quy định này cũng có hiệu lực ràng buộc. Vi phạm Bộ quy tắc về liêm chính này và các chính sách và quy định khác của NextPro có thể gây ra hậu quả đối với mối quan hệ việc làm và các ảnh hưởng về pháp lý khác theo nguyên tắc cân bằng-hợp lý.

Điều khoản chung

Các Điều khoản và Điều kiện chung về mua hàng (sau đây gọi tắt là “GPC”) sẽ được áp dụng cho mối quan hệ giữa Nhà Cung cấp và Bên Mua ngoại trừ các sửa đổi bằng thỏa thuận khác hoặc bằng các điều kiện bổ sung, nếu có, được chấp thuận bằng văn bản của hai bên. GPC này sẽ được giao kết và ràng buộc giữa các bên và sẽ thay thế bất kỳ các Điều khoản và Điều kiện khác của Nhà Cung cấp.

1.1 Đơn đặt hàng/ Hợp đồng mua hàng (sau đây gọi chung là P.O) và sự chấp nhận P.O, cũng như bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung nào của P.O phải được lập thành văn bản để bảo đảm hiệu lực thi hành. Nếu việc chấp nhận P.O không được thực hiện bởi Nhà Cung cấp trong vòng 10 ngày kể từ ngày Nhà Cung cấp nhận được P.O, khoản thanh toán phải trả sẽ được hoãn lại tương ứng. Các thỏa thuận miệng tiếp sau P.O sẽ chỉ phát sinh hiệu lực khi được Bên Mua xác nhận bằng văn bản. Nếu Nhà Cung cấp không chấp nhận P.O trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được P.O, Bên Mua có quyền ra văn bản hủy bỏ P.O. Việc tăng giá trị hợp đồng sẽ không được chấp nhận trong thời hạn của P.O.

1.2 Toàn bộ các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được quy định tại Các Điều kiện mua hàng đặc biệt của Bên Mua (sau đây gọi tắt là “SPC”), và sẽ được tham chiếu trong P.O, khi phù hợp. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa P.O, SPC và GPC, các tài liệu được ưu tiên sử dụng sẽ là các tài liệu được sắp xếp theo trình tự nêu trên.

1.3 Bất kỳ các điều khoản và điều kiện chung nào trái hoặc khác biệt với GPC hoặc SPC sẽ không được áp dụng và sẽ không tạo thành một phần của P.O được lập giữa các Bên ngay cả khi chúng không bị bác bỏ một cách rõ ràng trong bất kỳ trường hợp riêng lẻ nào, ngoại trừ các trường hợp được các bên đồng ý riêng theo một Biểu mẫu bằng văn bản.

Hóa đơn và lập hóa đơn

2.1 Các hóa đơn phải được gửi theo hình thức bản chính nêu rõ số đơn đặt hàng, ngày và mô tả hàng hóa được giao và các chi tiết khác theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Bên Mua tùy từng thời điểm. Hóa đơn phải được gửi cho nhân viên chịu trách nhiệm của Bên Mua như được đề cập tại P.O.

2.2 Hóa đơn phải phù hợp với qui định pháp luật và phải bao gồm thuế và phí theo quy định pháp luật hiện hành.

2.3 Trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, Nhà Cung cấp phải ghi các chi tiết về Tài khoản ngân hàng bao gồm Số tài khoản, Tên và địa chỉ ngân hàng, Swift Code như đã được yêu cầu tại biểu mẫu cung cấp thông tin của Nhà Cung cấp hoặc các tài liệu tương tự của Nhà Cung cấp.

Giá cả và thanh toán

3.1 Việc thanh toán Hàng hóa/ Dịch vụ sẽ được thực hiện theo các điều kiện của P.O trên cơ sở các hóa đơn do Nhà Cung cấp lập.

3.2 Các điều khoản thanh toán sẽ được thỏa thuận và đồng ý giữa các bên và được đề cập trong P.O. Trong trường hợp có bất kỳ bất đồng nào về kích thước, trọng lượng, chất lượng, số lượng, thời điểm hoàn thành, màu sắc, thiết kế hoặc đề mục, và việc thực hiện dịch vụ với P.O, các điều khoản đó sẽ không có hiệu lực ràng buộc.

3.3 Các bên thống nhất rằng toàn bộ các nghĩa vụ luật định bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ thanh toán các khoản thuế và phí đối với giao dịch cụ thể quy định tại P.O, sẽ thuộc trách nhiệm của Bên mà pháp luật quy định. Mỗi Bên chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản thuế mà pháp luật quy định bên đó có trách nhiệm thanh toán. Nghĩa vụ thanh toán thuế trong câu trên sẽ không áp dụng đối với các khoản thuế thu nhập áp dụng hoặc khấu trừ phù hợp với Luật địa phương Bên Mua và Hiệp ước về Thuế, nếu có.

3.4 Nếu các khoản thanh toán thuộc phạm vi áp dụng các quy định liên quan đến khấu trừ thuế hoặc tương tự, Bên Mua sẽ tiến hành khấu trừ các loại thuế đó phù hợp với các quy định pháp luật, và thông báo tương ứng cho Nhà Cung cấp. Ngoài ra, Bên Mua sẽ cung cấp cho Nhà Cung cấp các chứng nhận thuế và các tài liệu khác đề cập tên của Nhà Cung cấp như là người nộp thuế và chỉ rõ số thuế phải nộp cùng các chi tiết khác liên quan đến nghĩa vụ thuế của Nhà Cung cấp.

3.5 Trong trường hợp dịch vụ được thực hiện bởi Nhà Cung cấp nước ngoài và nhân sự được Nhà Cung cấp đó cử đến địa phương Bên Mua để thực hiện dịch vụ và nhân sự đó phải chịu thuế thu nhập cá nhân tại địa phương Bên Mua, Bên Mua sẽ không chịu trách nhiệm về việc khai báo hoặc khấu trừ khoản thuế thu nhập cá nhân đó.

Nhằm mục đích khai báo thuế thu nhập cá nhân của Nhà Cung cấp nước ngoài theo Luật địa phương Bên Mua, Nhà Cung cấp sẽ phải cung cấp cho Bên Mua các thông tin về nhân viên được Nhà Cung cấp cử đến địa phương Bên Mua, bao gồm nhưng không giới hạn tên nhân viên, quốc tịch, số hộ chiếu, công việc được giao, thời gian làm việc tại địa phương và khoản thu nhập được hưởng từ các dịch vụ thực hiện tại địa phương Bên Mua ít nhất bảy (07) ngày trước ngày nhân viên đó đến địa phương Bên Mua.

3.6 Toàn bộ các khoản thanh toán sẽ chỉ được thực hiện sau khi có xác nhận của Bên Mua về việc tiếp nhận hàng hóa hoặc dịch vụ.

3.7 Nếu có bất kỳ khoản tiền nào phải trả cho Bên Mua từ Nhà Cung cấp, Bên Mua sẽ được quyền cấn trừ khoản tiền đó từ bất kỳ khoản tiền đến hạn thanh toán hoặc bất kỳ khoản tiền nào sẽ đến hạn thanh toán tiếp sau cho Nhà Cung cấp theo đơn đặt hàng hiện tại hoặc bất kỳ đơn đặt hàng khác. Nếu khoản thanh toán cho Nhà Cung cấp không đủ để cấn trừ khoản tiền Bên Mua phải thu hồi, Nhà Cung cấp phải trả cho Bên Mua khoản chênh lệch còn lại khi được Bên Mua yêu cầu.

3.8 Bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ các bất đồng trong cấu trúc thuế, chi phí tính toán và khoản thanh toán cho Chính phủ sẽ do Nhà Cung cấp chịu.

3.9 Trong trường hợp có sự mất mát hoặc tổn thất do Nhà Cung cấp gây ra cho Bên Mua do Nhà Cung cấp vi phạm P.O, Bên Mua có quyền ngừng việc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào mà Bên Mua phải trả cho Nhà Cung cấp cho đến khi tiền phạt hoặc bồi thường thiệt hại từ Nhà Cung cấp cho Bên Mua được Nhà Cung cấp thực hiện toàn bộ.

Thực hiện P.O

Nhà Cung cấp phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn mới nhất đã được chấp nhận và các dữ liệu kỹ thuật đã thống nhất đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Nếu dịch vụ được thực hiện tại địa điểm của Bên Mua, Nhà Cung cấp phải thông báo cho nhân viên liên hệ / điều phối do Bên Mua chỉ định về việc bắt đầu và phạm vi công việc có liên quan và thống nhất với nhân viên liên hệ / điều phối của Bên Mua về các công việc sẽ được thực hiện.

Đảm bảo, trách nhiệm và bồi thường

5.1. Nhà Cung cấp bảo đảm rằng Nhà Cung cấp có và sẽ duy trì đầy đủ quyền và lợi ích đối với Hàng hóa / Dịch vụ được cung cấp, nhằm mục đích cung cấp các quyền được quy định tại thỏa thuận này.

5.2 Nhà Cung cấp bảo đảm rằng Hàng hóa/Dịch vụ không có khiếm khuyết về thiết kế, vật liệu và nhân công thực hiện theo các chi tiết, bản vẽ, mô tả hoặc mẫu, toàn bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, và sự phù hợp cho các mục đích quy định trong P.O. Nhà Cung cấp cũng đảm bảo rằng Hàng hóa/Dịch vụ sẽ tuân thủ toàn bộ quy định pháp luật có liên quan đến việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường.

5.3 Nhà Cung cấp bảo đảm bổ sung rằng Nhà Cung cấp có quyền sở hữu đối với Hàng hóa/Dịch vụ và Hàng hóa/Dịch vụ cung cấp không trong tình trạng bị cầm giữ hoặc thế chấp, và Hàng hóa/Dịch vụ cung cấp không vi phạm sáng chế, tác quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với bất kỳ bên thứ ba nào.

Nhà Cung cấp sẽ thay thế miễn phí bất kỳ bộ phận hoặc các bộ phận nào bị phát hiện có khiếm khuyết về chất lượng, chất lượng hoàn thành, màu sắc, vật liệu hoặc nhân công thực hiện hoặc trong trường hợp không thực hiện hoặc có dấu hiệu không thực hiện trong thời hạn tối thiểu mười hai (12) tháng kể từ ngày Bên Mua chấp nhận Hàng hóa/Dịch vụ hoặc trong thời hạn bảo hành quy định tại P.O.

5.4 Trách nhiệm của Nhà Cung cấp theo quy định về bảo hành đó sẽ bao gồm việc sửa chữa hoặc thay thế bằng chi phí và cách thức riêng của Nhà Cung cấp đối với bất kỳ Hàng hóa nào bị phát hiện có khuyết tật ngay khi có thể sau khi có thông báo từ Bên Mua nhưng không chậm hơn hai mươi bốn (24) giờ trong trường hợp nghiêm trọng hoặc khẩn cấp.

5.5 Nếu Nhà Cung cấp không thực hiện hoặc từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Bên Mua có thể, ngoài việc thực thi bất kỳ các quyền khác quy định tại đơn đặt hàng, theo luật, theo toàn quyền lựa chọn của mình thuê bên thứ ba sửa chữa, thay thế hoặc chỉnh sửa hàng hóa hoặc dịch vụ có khuyết tật đó và Nhà Cung cấp sẽ phải hoàn lại cho Bên Mua toàn bộ chi phí và phí tổn mà Bên Mua phải chịu liên quan đến việc sửa chữa, thay thế hoặc chỉnh sửa hàng hóa hoặc dịch vụ có khuyết tật đó. Trong trường hợp việc sửa chữa, thay thế hoặc chỉnh sửa hàng hóa hoặc dịch vụ có khuyết tật đó không có khả năng thực hiện, Nhà Cung cấp sẽ phải hoàn trả cho Bên Mua phần giá trị của Hàng hóa/Dịch vụ có khuyết tật không thể sửa chữa hoặc thay thế đó.

5.6 Nhà Cung cấp bảo đảm rằng khi sử dụng mặt bằng hoặc cơ sở vật chất của Bên Mua, Nhà Cung cấp sẽ tuân thủ toàn bộ quy định về an ninh có hiệu lực đối với mặt bằng hoặc cơ sở vật chất đó mà Bên Mua đã thông báo cho Nhà Cung cấp tùy từng thời điểm.

Điều khoản phạt

6.1 Nếu Nhà Cung cấp vi phạm hoặc không đáp ứng các điều khoản về thời gian cung cấp Hàng hóa/Dịch vụ như đã thỏa thuận, hoặc nếu việc cung cấp Hàng hóa/Dịch vụ bị chậm trễ, Nhà Cung cấp sẽ phải chịu khoản phạt tương đương 0.5% phần giá trị P.O bị vi phạm tính trên mỗi ngày chậm trễ, nhưng không vượt quá 8% (hoặc một tỉ lệ tối đa luật địa phương Bên Mua cho phép) của tổng giá trị P.O.

6.2 Việc thanh toán các khoản phạt sẽ không giải trừ trách nhiệm của Nhà Cung cấp khỏi nghĩa vụ giao Hàng hóa hoặc cung cấp Dịch vụ. Các khoản phạt này sẽ không bao gồm việc bồi thường thiệt hại phát sinh từ việc chậm giao Hàng hóa hoặc cung cấp Dịch vụ. Tuy nhiên, khi đạt đến mức giới hạn phạt tối đa, NextPro được quyền tự động chấm dứt/rút lại P.O, và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bên Mua cũng có thể từ bỏ quyền chấm dứt/rút lại P.O và thay vào đó chấp nhận việc giao hàng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

6.3 Việc phạt sẽ không áp dụng nếu biểu thời gian gốc hoặc biểu thời giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ mới được Bên Mua đồng ý. Trong trường hợp đó, thỏa thuận về việc phạt sẽ tiếp tục được áp dụng cho ngày giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ được sửa đổi.

6.4 Trong trường hợp Hàng hóa/Dịch vụ không thể được giao hoặc cung cấp cho Bên Mua do Nhà Cung cấp vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện của P.O, Nhà Cung cấp phải trả cho Bên Mua mức phạt tương đương 8% (hoặc mức phần trăm tối đa mà pháp luật địa phương Bên Mua cho phép) trên tổng giá trị P.O khi Bên Mua có yêu cầu.

Bảo mật và quảng cáo

7.1 Nhà Cung cấp cam kết giữ bí mật toàn bộ thông tin thương mại và kỹ thuật của Bên Mua mà Nhà Cung cấp biết được trong quá trình thực hiện P.O, trừ khi các thông tin đó được hoặc trở nên công khai không do sự vi phạm của Nhà Cung cấp và Nhà Cung cấp cam kết bảo mật các thông tin đó trong thời hạn của P.O và trong thời gian năm (05) năm sau thời hạn của P.O.

7.2 Các quy cách kỹ thuật, thiết kế, dữ liệu sản xuất, bản vẽ, kiểu loại, khuôn, mẫu và các vật tương tự liên quan đến Hàng hóa/Dịch vụ và được Bên Mua cung cấp liên quan đến việc thực hiện P.O sẽ luôn luôn thuộc sở hữu của Bên Mua và sẽ không được tiết lộ hoặc công khai hoặc bằng cách khác cho bất kỳ bên thứ ba/ Quan chức Chính phủ truy cập mà không có sự đồng ý trước của Bên Mua bằng văn bản. Nhà Cung cấp sẽ sử dụng và bảo quản các thông tin này theo cách thức bảo đảm cho các thông tin tương tự không được sử dụng cho mục đích gây tổn hại đến quyền lợi của Bên Mua.

7.3 Nhà Cung cấp đồng ý rằng các nhân viên của mình hiện diện tại các văn phòng của Bên Mua (nếu có) sẽ đồng ý và tuân thủ các quy định của Bên Mua và bảo đảm rằng các nhân sự đó sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật đối với toàn bộ thông tin mà nhân viên đó thu lượm được hoặc biết được trong thời gian hiện diện tại văn phòng của Bên Mua.

7.4 Nhà Cung cấp cũng sẽ bảo đảm rằng toàn bộ các nhân viên được cấp quyền truy cập vào thông tin bảo mật/ thông tin thuộc sở hữu của Bên Mua sẽ tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật do Bên Mua áp dụng đối với Nhà Cung cấp.

7.5 Các nhà cung cấp phụ, nếu có, sẽ được yêu cầu cam kết tuân thủ các quy định bảo mật tương ứng của GPC này.

7.6 Trừ khi thỏa thuận khác đi bằng văn bản hoặc trừ khi có yêu cầu từ quy định pháp luật hiện hành, Nhà Cung cấp sẽ không công khai bằng bất kỳ hình thức nào rằng Nhà Cung cấp đã cung cấp hoặc ký hợp đồng cung cấp Hàng hóa/Dịch vụ cho Bên Mua. Nhà Cung cấp sẽ không sử dụng tên hoặc nhãn hiệu thương mại của Bên Mua, hoặc sản phẩm của Bên Mua trong các tài liệu quảng cáo hoặc các ấn phẩm khác của Nhà Cung cấp.

7.7 Các quy định về bảo mật sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi P.O hết hạn/ chấm dứt/ thu hồi.

Nhãn hiệu thương mại

Các Nhãn hiệu Thương mại mà Bên Mua được sử dụng như là chủ sở hữu có đăng ký hay người sử dụng có đăng ký sẽ được sử dụng bởi Nhà Cung cấp nếu được Bên Mua chấp thuận. Việc sử dụng các nhãn hiệu thương mại khi không được Bên Mua chấp thuận bị nghiêm cấm và trong trường hợp vi phạm Nhà Cung cấp phải chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý.

Các quyền của bên thứ ba

Nếu Hàng hóa/Dịch vụ cung cấp được sử dụng trong phạm vi các điều khoản hợp đồng, Nhà Cung cấp sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc vi phạm sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, cho dù quyền sở hữu trí tuệ đó được cấp hay được áp dụng. Nhà Cung cấp sẽ bảo đảm cho Bên Mua từ việc sử dụng các quyền đó.

Bất khả kháng

10.1 Trong trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng, thời gian thực hiện nghĩa vụ bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất khả kháng sẽ được gia hạn một cách hợp lý và không bên nào (Nhà Cung cấp và Bên Mua) được quyền yêu cầu bồi thường vì sự chậm trễ hoặc không thực hiện các nghĩa vụ đến hạn gây ra bởi sự kiện Bất khả kháng. Tuy nhiên, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất khả kháng sẽ sử dụng nỗ lực tối đa của mình để giảm thiểu hậu quả để loại trừ nguyên nhân không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, hợp tác với bên còn lại trong việc tìm kiếm cách thức và phương tiện thay thế để thực hiện nghĩa vụ của mình và sẽ tiếp tục hoàn tất toàn bộ việc thực hiện hợp đồng một cách không chậm trễ khi các nguyên nhân đó được loại trừ.

10.2 Tuy nhiên Sự kiện Bất khả kháng sẽ không giải trừ bất kỳ bên nào khỏi trách nhiệm thực hiện bất kỳ phần nghĩa vụ hợp đồng nào không bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất khả kháng và bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào đến hạn ngoại trừ trường hợp việc thanh toán đó bị ngăn cản bởi sự kiện Bất khả kháng (chẳng hạn do động đất, cháy nổ, lụt lội, tai nạn, chiến tranh và nổi loạn).

10.3 Nếu một sự kiện Bất khả kháng tiếp diễn trong thời gian vượt quá ba (03) tháng, Bên Mua sẽ có quyền chấm dứt P.O với Nhà cung cấp. Trong trường hợp như vậy, Bên Mua sẽ thanh toán cho Nhà Cung cấp giá trị hàng hóa/dịch vụ đã được giao/hoàn tất theo các điều kiệm của P.O tính đến ngày chấm dứt.

Bảo vệ môi trường, y tế và an toàn

11.1 Nhà Cung cấp phải thực hiện một cách mẫu mực các quy định bảo vệ môi trường trong toàn bộ khía cạnh hoạt động phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Nhà Cung cấp cam kết tuân thủ các quy định của hệ thống tiêu chuẩn chất lượng bảo vệ môi trường ISO 9000 và ISO 14000; ISO TS 16949 hoặc các tiêu chuẩn tương đương do Nhà Cung cấp thiết lập và thống nhất với Bên Mua.

11.2 Các phương tiện chuyên chở hàng hóa theo đơn đặt hàng của Bên Mua phải có đủ chứng chỉ bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật địa phương Bên Mua và lái xe phải có giấy phép lái xe hợp pháp. Bên Mua bảo lưu quyền từ chối cho phương tiện chuyên chở vào nhà máy của Bên Mua nếu các điều kiện nêu trên không được đáp ứng.

11.3 Tiêu chuẩn OHSAS 18001: Nhà Cung cấp phải bảo đảm rằng các tiêu chuẩn về Thiết bị bảo vệ cá nhân PPE đã được chứng nhận phải được sử dụng một cách thích hợp cho nhân sự của Nhà Cung cấp. Trong trường hợp vận chuyển hàng hóa nguy hiểm/dễ cháy, Nhà Cung cấp phải bảo đảm rằng lái xe của các phương tiện đó được huấn luyện các biện pháp an toàn và các biện pháp áp dụng trong trường hợp khẩn cấp.

11.4 Nhà Cung cấp phải bảo đảm rằng các tiêu chuẩn an toàn, quy định bảo vệ môi trường được Nhà Cung cấp đáp ứng khi thực hiện các dịch vụ tại địa điểm của Bên Mua. Nhà Cung cấp cũng bảo đảm rằng toàn bộ chính sách, quy định của Bên Mua liên quan đến bảo vệ môi trường sẽ được tuân thủ tại địa điểm của Bên Mua.

11.5 Trong trường hợp Nhà Cung cấp có bất kỳ yêu cầu làm rõ thêm về các tiêu chuẩn, quy định bảo vệ môi trường hiện hành, Nhà Cung cấp phải liên hệ với nhân viên có trách nhiệm của Bên Mua.

Không độc quyền

Thỏa thuận này được lập trên cơ sở không độc quyền và không ngăn cản Bên Mua tìm kiếm nguồn cung cấp hàng hóa/dịch vụ khác từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác.

Tính khả tách

Nếu một trong các quy định của GPC hoặc SPC hoặc của bất kỳ quy định bổ sung nào được thỏa thuận là không tiếp tục thực hiện hoặc trở nên vô hiệu, hiệu lực của phần còn lại của GPC và SPC này sẽ không bị ảnh hưởng. Các Bên cam kết thay thế quy định không có hiệu lực đó bằng quy định khác có giá trị thương mại tương đương hết mức có thể.

Tuân thủ pháp luật

Nhà Cung cấp có trách nhiệm phải ngưng tất cả những hành vi có thể dẫn đến việc phải chịu trách nhiệm pháp lý do gian lận hoặc tham ô, vỡ nợ, cạnh tranh không lành mạnh, đảm bảo lợi ích, hối lộ, nhận hối lộ hoặc các tội danh tham nhũng khác từ phía nhân sự do Nhà Cung cấp thuê mướn hoặc các bên thứ ba khác. Trong trường hợp có sự vi phạm các quy định trên, Bên Mua có quyền ngay lập tức rút lại hoặc chấm dứt toàn bộ các giao dịch pháp lý hiện hữu với Nhà Cung cấp cũng như hủy bỏ toàn bộ đàm phán. Bất kể các quy định nêu trên, Nhà Cung cấp có nghĩa vụ tuân thủ toàn bộ luật và các quy định hiện hành áp dụng cho cả bản thân Nhà Cung cấp và quan hệ thương mại với Bên Mua.

Điều khoản cấm tiếp cận

Nhà Cung cấp có bổn phận bảo đảm rằng bất kỳ nhân viên nào sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin tại chỗ tại Bên Mua và/hoặc rằng bất kỳ nhân viên nào được cấp quyền truy cập vào bất kỳ hệ thống công nghệ thông tin nào có liên quan đến việc thực thi các yêu cầu của P.O này phải nhận được một quyền truy cập từ Bên Mua. Nhà Cung cấp không được sử dụng các cá nhân đã bị Bên Mua hoặc đơn vị thành viên của Bên Mua tuyên bố lệnh cấm tiếp cận hệ thống công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện P.O này.

Sữa đổi bổ sung

Bên Mua giữ quyền bổ sung hoặc sửa đổi hoặc chấm dứt áp dụng bất kỳ một hoặc nhiều điều kiện nêu trên bằng việc quy định các điều khoản đặc biệt trong P.O và trong phạm vi việc bổ sung hoặc sửa đổi đó được thực hiện thì điều khoản thay đối và bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng.

Chấm dứt

17.1 Một Bên có thể chấm dứt P.O bằng thông báo gửi cho Bên kia với hiệu lực tức thì nếu:

(i) Một Bên vi phạm một nghĩa quy định tại P.O mặc dù đã được cảnh báo phù hợp từ Bên kia và mặc dù đã có đủ cơ hội và thời gian khắc phục vi phạm đó. Việc cảnh báo vi phạm sẽ không cần thiết nếu việc vi phạm một nghĩa vụ cơ bản của P.O là nghiêm trọng và Bên bị vi phạm không thể trông đợi một cách hợp lý việc tiếp tục kéo dài mối quan hệ hợp đồng;

(ii) Các thủ tục phá sản tự nguyện hoặc không tự nguyện được nộp bởi hoặc chống lại một Bên phù hợp với luật phá sản liên quan đến thủ tục sát nhập, hợp nhất, thủ tục tư pháp về thanh lý tài sản hoặc các thủ tục tương tự, hoặc một Bên tìm kiếm hoặc ưng thuận đối với thủ tục tổ chức hoặc phục hồi lại doanh nghiệp và, trong trường hợp thủ tục phá sản bắt buộc, các thủ tục đó không bị bác bỏ trong thời hạn bốn mươi lăm ngày;

(iii) Một tòa án, tổ chức trọng tài hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền tuyên bố việc vô hiệu hoặc từ chối thực thi bất kỳ quy định nào của P.O và quy định đó là điều kiện chủ yếu của P.O đối với bên chấm dứt và Các bên không thể thỏa thuận việc thay thế quy định không có hiệu lực hoặc không thể thực thi đó; và

(iv) Một Sự kiện Bất khả kháng ngăn cản một Bên thực hiện các nghĩa vụ quy định tại P.O trong thời gian quá chín mươi ngày và việc không thực hiện nghĩa vụ đó tiếp tục khi thông báo chấm dứt được gửi.

17.2 Bên Mua có thể đơn phương chấm dứt P.O bằng thông báo gửi cho Nhà Cung cấp với hiệu lực lập tức khi có một trong các sự kiện sau đây xảy ra:

(i) Nhà Cung cấp bị sáp nhập vào doanh nghiệp khác, bị thanh lý, chiếm hữu hoặc tịch thu hoặc bị quốc hữu hóa, hoặc sự tồn tại hợp pháp của Nhà Cung cấp bị ngưng hoặc hủy bỏ; hoặc

(ii) Nhà Cung cấp vi phạm bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào quy định trong P.O; hoặc

(iii) Nhà Cung cấp đưa ra bất kỳ tuyên bố gian dối nào hoặc đệ trình bất kỳ tài liệu sai lạc nào cho Bên Mua.

Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

P.O sẽ được giải thích và điều chỉnh phù hợp với luật pháp của địa phương Bên Mua.

Bất kỳ trang chấp phát sinh hoặc có liên quan đến P.O sẽ được giải quyết theo Thủ tục tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế của địa phương Bên Mua. Ngôn ngữ trọng tài là Tiếng địa phương Bên Mua hoặc Tiếng Anh tùy thuộc vào thỏa thuận của Các Bên. Địa điểm phân xử trọng tài là trọng tài địa phương Bên Mua. Phán quyết trọng tài là sau cùng và có ý nghĩa ràng buộc đối với các Bên.

Ngôn ngữ

P.O được thực hiện bằng Tiếng Anh

Điều khoản chung

Ngoài Điều khoản và Điều kiện chung về Mua hàng (“GPC”), các Điều khoản và Điều kiện Đặc biệt về Mua hàng sau đây (gọi tắt là “SPC Hàng hóa”) sẽ được áp dụng cho việc Hàng hóa được cung cấp cho Bên Mua ngoại trừ các trường hợp được thỏa thuận khác đi hoặc bởi các điều khoản bổ sung, nếu có, được cả hai bên chấp nhận bằng văn bản:

1.1 Toàn bộ các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc cung cấp Hàng hóa của Nhà Cung cấp sẽ được điều chỉnh bởi SPC Hàng hóa này, và sẽ được tham chiếu trong Đơn đặt hàng hoặc Hợp đồng mua hàng (sau đây gọi tắt là “P.O”) khi phù hợp.

1.2 Bất kỳ điều khoản đặc biệt khác của Nhà Cung cấp trái với hoặc khác biệt với SPC Hàng hóa này sẽ không được áp dụng và không tạo thành một phần của P.O, ngay cả trong trường hợp chúng không được bác bỏ một cách rõ ràng trong bất kỳ trường hợp riêng lẻ nào, trừ khi được đồng ý bằng văn bản của các Bên.

Đóng gói và gửi hàng

2.1 Trừ khi có sự đồng ý của Bên Mua, các phí phụ trội liên quan đến việc đóng gói, chuyển tiếp, vận chuyển và bảo hiểm sẽ không được phép. Giá hàng hóa sẽ là giá theo điều kiện DDP (Giao hàng đã nộp thuế), trừ khi được Bên Mua đồng ý khác đi bằng văn bản.

2.2 Hàng hóa phải được đóng gói phù hợp với thực tiễn các điều kiện thương mại và công nghiệp áp dụng cho bản chất của Hàng hóa được cung cấp. Việc đóng gói sẽ được thực hiện theo cách thức thích hợp để ngăn ngừa sự hoen gỉ và các tổn hại khác có thể xuất hiện trong quá trình vận chuyển. Các tổn hại đối với hàng hóa do việc đóng gói không thích hợp dẫn đến hàng hóa không được bảo vệ tốt sẽ do Nhà Cung cấp gánh chịu rủi ro.

2.3 Nhà Cung cấp sẽ vận chuyển Hàng hóa trên các phương tiện của nhà vận chuyển an toàn và đáng tin cậy, vốn tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn và quy định an toàn về vận chuyển Hàng hóa.

2.4 Bảo hiểm hàng hóa phải thuộc loại bảo hiểm toàn diện, phạm vi bảo hiểm bao gồm các thiếu hụt và bất kỳ các loại tổn thất nào đối với Hàng hóa và cũng sẽ bao gồm phạm vi bảo hiểm đối với tổn thất và thiệt hại do khiếu nại của bất kỳ bên thứ ba nào chống lại Bên Mua.

2.5 Hàng hóa phải được cung cấp/gửi trong thời gian quy định tại P.O. Thời hạn và ngày giao hàng quy định tại P.O sẽ được coi là điều kiện cơ bản của hợp đồng và việc giao hàng sẽ phải hoàn tất không chậm hơn ngày giao hàng quy định tại P.O. Nếu Nhà Cung cấp không giao hàng trong thời hạn giao hàng quy định, Bên Mua sẽ được quyền mua hàng từ các nguồn khác mà không cần phải thông báo cho Nhà Cung cấp và Nhà Cung cấp phải chịu hoàn toàn rủi ro. Tuy nhiên Bên Mua bảo lưu quyền chấp nhận hoặc bác bỏ Hàng hóa được giao sau thời hạn giao hàng quy định tại P.O.

2.6 Bất kỳ tổn hại nào xảy ra đối với tài sản của Bên Mua do nhân viên của Nhà Cung cấp gây ra trong thời gian xếp dỡ Hàng hóa sẽ do Nhà Cung cấp chịu trách nhiệm sửa chữa và chịu chi phí sửa chữa, hoặc Bên Mua sẽ sửa chữa các tổn hại đó và chi phí sửa chữa sẽ do Nhà Cung cấp chịu.

Quyền sở hữu trí tuệ

Nhà Cung cấp bảo đảm rằng Hàng hóa và quy trình sản xuất không vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, kiểu loại, thiết kế thông tin bảo mật và bí quyết thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào cũng như các quyền cùng loại theo quy định pháp luật địa phương Bên Mua hoặc nước ngoài, dù các quyền đó đã được đăng ký hay chưa đủ điều kiện đăng ký (“Quyền sở hữu trí tuệ” hoặc “IPR”).

Chuyển quyền sở hữu và rủi ro

Quyền sở hữu và rủi ro đối với Hàng hóa sẽ được chuyển giao sang Bên Mua kể từ thời điểm Hàng hóa được giao cho Bên Mua, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

Chất lượng, kiểm tra, bác bỏ và làm lại

5.1 Hàng hóa sẽ không có bất kỳ khiếm khuyết về thiết kế và lắp ráp và phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định ISO hiện hành.

5.2 Bên Mua và/hoặc đại diện của mình có quyền kiểm tra/giám định Hàng hóa và quy trình này được tiến hành bên phía Nhà Cung cấp. Tuy nhiên việc giám định này sẽ không giải trừ Nhà Cung cấp khỏi trách nhiệm cung cấp Hàng hóa có thể chấp nhận cũng như không loại trừ quyền bác bỏ của Bên Mua đối với Hàng hóa đó. Nhà Cung cấp sẽ sắp xếp cho các giám định viên được Bên Mua chỉ định tiếp cận để giám định hàng hóa tại cơ sở của Nhà Cung cấp hoặc tại cơ sở của nhà thầu phụ của Nhà Cung cấp.

5.3 Bên Mua có quyền bác bỏ bất kỳ hoặc toàn bộ Hàng hóa cung cấp bởi Nhà Cung cấp không phù hợp với P.O, nếu khi giám định Hàng hóa bị phát hiện:

(i) được làm bằng vật liệu, chất lượng hoặc tiêu chuẩn không được Bên Mua phê duyệt;

(ii) không theo quy cách do Bên Mua cung cấp;

(iii) nhận được trong tình trạng bị vỡ và/hoặc trong tình trạng bị hư hỏng;

(iv) không đáp ứng được các yêu cầu của Bên Mua; và

(v) hàng hóa được giao vượt quá số lượng đặt hàng theo P.O.

5.4 Nhà Cung cấp sẽ thay thế Hàng hóa bị bác bỏ trong thời hạn hai tuần kể từ ngày có thông báo từ Bên Mua. Trong trường hợp Nhà Cung cấp không thu hồi lại Hàng hóa bị bác bỏ trong thời hạn quy định nêu trên, Bên Mua có quyền thanh lý phế liệu Hàng hóa. Bên Mua sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với Hàng hóa bị thanh lý phế liệu đó. Toàn bộ chi phí và hậu quả có thể phát sinh từ việc bác bỏ nêu trên đối với Hàng hóa do Nhà Cung cấp cung cấp sẽ do Nhà Cung cấp chịu mà không được có bất kỳ khiếu nại, chi phí, hậu quản hay cầm giữ nào đối với Bên Mua. Nếu Hàng hóa không đúng quy cách và do khẩn cấp, Hàng hóa được sửa chữa theo chỉ dẫn căn cứ báo cáo giám định của Bên Mua, phí giám định phụ trội và chi phí sửa chữa do Bên Mua gánh chịu sẽ được Nhà Cung cấp hoàn lại.

5.5 Trong trường hợp Hàng hóa có khiếm khuyết, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của Bên Mua, Bên Mua sẽ có quyền quyết định một cách hợp lý để yêu cầu một trong các biện pháp sửa chữa theo các trường hợp đặc biệt như sau:

(i) Sửa chữa, làm lại hoặc thay thế Hàng hóa bị khiếm khuyết bằng chi phí của Nhà Cung cấp; hoặc

(ii) Hủy bỏ phần giá đối với phần hàng hóa bị giảm giá trị và yêu cầu Nhà Cung cấp hoàn lại phần giá trị bị sụt giảm đó nếu giá hàng hóa đã được thanh toán; hoặc

(iii) Điều chỉnh giá trị Hàng hóa bị khiếm khuyết đối với các khoản tiền phải trả cho Nhà Cung cấp; hoặc

(iv) Tự thực hiện hoặc thông qua bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện việc sửa chữa quy định tại điểm (i) nêu trên và yêu cầu Nhà Cung cấp hoàn lại các chi phí liên quan mà Bên Mua phải gánh chịu.

Tuyên bố và Đảm bảo

6.1 Nhà Cung cấp bảo đảm rằng Hàng hóa cung cấp cho Bên Mua sẽ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã thống nhất với Bên Mua.

6.2 Nhà Cung cấp bảo đảm rằng Hàng hóa sẽ tuân thủ với toàn bộ quy định pháp luật có liên quan đến việc bán hàng hóa trên thị trường.

6.3 Nhà Cung cấp bảo đảm rằng Nhà Cung cấp có quyền sở hữu đối với Hàng hóa và sẽ được giao mà không đang bị cầm giữ hoặc thế chấp.

6.4 Nhà Cung cấp bảo đảm rằng khi sử dụng địa điểm của Bên Mua, Nhà Cung cấp sẽ tuân thủ toàn bộ quy định về an ninh có hiệu lực tại địa điểm đó hoặc có liên quan đến địa điểm đó do Bên Mua thông báo tùy từng thời điểm.

Huấn luyện

7.1 Khi Hàng hóa cung cấp bởi Nhà Cung cấp yêu cầu có sự huấn luyện trước khi sử dụng, Nhà Cung cấp sẽ tổ chức huấn luyện cho nhân viên/đại lý/ người đại diện của Bên Mua theo thời điểm thuận tiện cho Bên Mua.

7.2 Khi việc huấn luyện được Nhà Cung cấp cung cấp theo yêu cầu của Bên Mua, chi phí huấn luyện sẽ được thảo luận và đồng ý giữa Bên Mua và Nhà Cung cấp.

Bồi thường

Nhà Cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về trách nhiệm đối với sản phẩm hàng hóa do Nhà Cung cấp cung cấp. Nếu Bên Mua nhận được một khiếu nại về trách nhiệm đối với sản phẩm liên quan đến tử vong hoặc thương tích thân thể hoặc thiệt hại đối với tài sản xuất phát từ hoặc có liên quan đến Hàng hóa hoặc việc sử dụng của Hàng hóa bởi Bên Mua, Nhà Cung cấp sẽ bồi thường cho Bên Mua đối với các khiếu nại đó trừ khi các thiệt hại đó xuất phát từ các hành vi cẩu thả từ Bên Mua.

Chấm dứt

9.1 Biểu thời gian, chất lượng Hàng hóa, các điều kiện của P.O, GPC và SPC Hàng hóa là các quy định cơ bản của thỏa thuận này. Việc không thực hiện hoặc không tuân thủ đối với các quy định trên từ phía Nhà Cung cấp sẽ dẫn đến việc rút lại P.O mà không có bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc hậu quả pháp lý nào đối với Bên Mua. Tuy nhiên, Bên Mua giữ quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc các biện pháp sửa chữa pháp lý khác theo quy định pháp luật hiện hành.

9.2 Tuy nhiên, bất kể các quy định trên, một trong hai bên có thể chấm dứt giao dịch này khi cần thiết bằng một thông báo trước 30 ngày cho bên còn lại như đề cập tại P.O.

9.3 Khi thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn, Nhà Cung cấp sẽ lập tức dừng việc cung cấp hàng hóa và không tiếp tục coi mình là Nhà Cung cấp hàng hóa của Bên Mua, trừ khi các bên có thóa thuận khác bằng văn bản. Đồng thời không được có hành động nào có thể gây hiểu lầm về mối quan hệ giữa Nhà Cung cấp và Bên Mua.

9.4 Việc hết hạn hoặc chấm dứt các đặt hàng theo thỏa thuận này sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền mà Bên Mua tích lũy được tính đến thời gian hết hạn.

9.5 Trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, Nhà Cung cấp cũng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Bên Mua cho bất kỳ khoản bồi thường thiệt hại nào hoặc các khiếu nại về các vấn đề khác.

9.6 Các trường hợp chấm dứt đối với P.O khác theo các quy định trong GPC.

Ngôn ngữ

P.O được thực hiện bằng Tiếng Anh

Điều khoản chung

Ngoài Điều khoản và Điều kiện chung về Mua hàng (“GPC”), các Điều khoản và Điều kiện Đặc biệt về Mua hàng sau đây (gọi tắt là “SPC Dịch vụ”) sẽ được áp dụng cho các Dịch vụ được cung cấp cho Bên Mua ngoại trừ các trường hợp được thỏa thuận khác đi hoặc bởi các điều khoản bổ sung, nếu có, được cả hai bên chấp nhận bằng văn bản:

1.1 Toàn bộ các điều khoản và điều kiện cho việc cung cấp các Dịch vụ bởi Nhà Cung cấp sẽ được điều chỉnh bởi SPC Dịch vụ này, và sẽ được tham chiếu trong Đơn đặt hàng/Hợp đồng mua hàng (sau đây gọi tắt là “P.O” khi phù hợp).

1.2 Bất kỳ điều khoản đặc biệt khác của Nhà Cung cấp trái với hoặc khác biệt với SPC Dịch vụ này sẽ không được áp dụng và không tạo thành một phần của P.O, ngay cả trong trường hợp chúng không được bác bỏ một cách rõ ràng trong bất kỳ trường hợp riêng lẻ nào, trừ khi được đồng ý bằng văn bản.

1.3 Trừ khi việc thực hiện một Phạm vi dịch vụ bổ sung theo yêu cầu của Bên Mua là không thể thực hiện được hoặc không hợp lý đối với Nhà Cung cấp, Nhà Cung cấp sẽ đồng ý giao kết Phạm vi dịch vụ bổ sung đó với phí dịch vụ và phí tổn hợp lý.

1.4 Nhà Cung cấp sẽ không bắt đầu bất kỳ công việc hoặc dịch vụ nào mà không thực hiện/ghi nhận bằng văn bản về bất kỳ Phạm vi công việc liên quan hoặc không nhận được yêu cầu bằng văn bản từ Bên Mua để bắt đầu công việc đó. Trong trường hợp Nhà Cung cấp bắt đầu hoặc thực hiện bất kỳ công việc nào mà không xác nhận bất kỳ Phạm vi công việc hoặc không nhận được yêu cầu bằng văn bản từ Bên Mua, Bên Mua sẽ không có trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí nào liên quan đến công việc đó cho Nhà Cung cấp đối với công việc/dịch vụ/việc thực hiện dịch vụ mà Nhà Cung cấp đã thực hiện.

Mối quan hệ

Mối quan hệ giữa Nhà Cung cấp và Bên Mua sẽ là mối quan hệ trên cơ sở bên thuê và thực hiện dịch vụ và sẽ không tạo nên hoặc được xem là mối quan hệ đại lý hoặc mối quan hệ thuê mướn lao động. Nhà Cung cấp không được có hành vi hoặc văn bản hoặc hình thức khác tuyên bố với bất kỳ người là rằng Nhà Cung cấp hành động nhân danh Bên Mua.

Sản phẩm/kết quả dịch vụ

3.1 Thuật ngữ “kết quả dịch vụ” có nghĩa là toàn bộ công việc, bản vẽ, tài liệu, công cụ, hệ thống, quy trình, phương pháp, phát triển, phân tích, chương trình máy tính, văn bản lưu trữ dạng điện tử, các kết quả bắt nguồn hoặc được chuẩn bị bởi Nhà Cung cấp cho Bên Mua và toàn bộ các quyền sở hữu trí tuệ và các dịch vụ đề cập tại P.O.

3.2 Toàn bộ kết quả dịch vụ xuất phát từ các dịch vụ quy định tại giao dịch này sẽ thuộc quyền sở hữu của Bên Mua và Nhà Cung cấp sẽ không có bất kỳ đòi hỏi quyền hoặc lợi ích tương tự trên các kết quả dịch vụ đó.

3.3 Bên Mua sẽ là chủ sở hữu độc quyền đối với các kết quả dịch vụ và Bên Mua có quyền sử dụng độc quyền không giới hạn thời gian đối với toàn bộ hình thức sử dụng các kết quả dịch vụ đó. Cụ thể Bên Mua có quyền nhân bản, biên tập, thiết kế lại hoặc dịch thuật các kết quả dịch vụ đó hoặc phân phối chúng dưới hình thức sửa đổi hoặc dưới hình thức bản gốc mà không bị bất kỳ giới hạn nào.

Quyền sở hữu trí tuệ

4.1 Nhà Cung cấp đồng ý và hiểu rằng Dịch vụ mà mình thực hiện theo thỏa thuận là trên cơ sở “Công việc được thực hiện để cho thuê” và các kết quả dịch vụ và các quyền sở hữu trí tuệ khác tạo nên từ đó sẽ duy nhất thuộc quyền sở hữu của Bên Mua, do đó Nhà Cung cấp sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào về quyền sở hữu hoặc giấy phép hoặc các quyền tương tự đối với Dịch vụ.

4.2 Bên Mua sẽ là Chủ sở hữu độc quyền đối với toàn bộ sản phẩm/kết quả dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn thiết kế, ý tưởng, hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm, báo cáo nghiên cứu, tập hợp dữ liệu và các quyền khác được tích lũy trong quá trình thực hiện Dịch vụ và Nhà Cung cấp sẽ không khiếu nại bất kỳ quyền nào hoặc giữ lại bất kỳ thông tin tương tự.

4.3 Nhà Cung cấp cam đoan rằng các quyền sở hữu trí tuệ, nếu có, đối với các dịch vụ do nhân viên của Nhà Cung cấp thực hiện sẽ thuộc quyền sở hữu của Bên Mua.

4.4 Trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ của Nhà Cung cấp có liên quan đến kết quả dịch vụ, Nhà Cung cấp theo đây cấp quyền sử dụng không hủy ngang cho Bên Mua sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Nhà Cung cấp.

4.5 Bên Mua sẽ là chủ sở hữu đối với toàn bộ tài liệu phụ trợ, bất kỳ tài liệu khác và kiến thức không được bảo vệ khác phát sinh trong thỏa thuận.

4.6 Nhà Cung cấp tuyên bố rằng mình không có hạn chế nghĩa vụ hợp đồng hoặc các hạn chế khác hoặc nghĩa vụ khác mâu thuẫn và/hoặc có can dự đến việc thực hiện Dịch vụ.

Kiểm tra việc thực hiện dịch vụ

Bên Mua vào bất kỳ lúc nào sẽ thực hiện việc kiểm tra dịch vụ do Nhà Cung cấp thực hiện. Trong trường hợp cần cải tiến dịch vụ, Bên Mua sẽ thông báo và Nhà Cung cấp phải thực hiện kịp thời các cải tiến dịch vụ đó.

Tuyên bố và đảm bảo

6.1 Nhà Cung cấp tuyên bố rằng mình có đủ kinh nghiệm, chuyên môn và kỹ năng cần có để thực hiện Dịch vụ theo thỏa thuận này và rằng nhân viên của Nhà Cung cấp sở hữu kỹ năng chuyên cần có để thực hiện Dịch vụ.

6.2 Nhà Cung cấp bảo đảm rằng Nhà Cung cấp sẽ luôn đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu như đã thỏa thuận với Bên Mua.

6.3 Nhà Cung cấp tuyên bố rằng Nhà Cung cấp nhận thức được toàn bộ các quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ quy định tại thỏa thuận này.

6.4 Nhà Cung cấp tuyên bố rằng Nhà Cung cấp đã được cấp giấy phép kinh doanh, sự cho phép hoặc phê chuẩn thích hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cung cấp Dịch vụ cho Bên Mua. Trong trường hợp sự kiện/dịch vụ quy định tại P.O này cần phải có giấy phép và các Bên đã thỏa thuận rằng Nhà Cung cấp sẽ phải đạt được các giấy phép đó nhân danh Bên Mua, Nhà Cung cấp sẽ phải xuất trình giấy phép này ít nhất 5 (năm) ngày làm việc trước khi bất đầu thực hiện sự kiện/dịch vụ đó. Nhà Cung cấp bảo đảm rằng Nhà Cung cấp sẽ thực hiện dịch vụ đúng nội dung giấy phép hoặc sự cho phép đó.

6.5 Nhà Cung cấp tuyên bố rằng không có bất kỳ hành động nào chống lại Nhà Cung cấp mà có thể dẫn đến việc Nhà Cung cấp bị hạn chế thực hiện dịch vụ và có thể gây hậu quả bất lợi cho Bên Mua.

6.6 Nhà Cung cấp tuyên bố và bảo đảm rằng Nhà Cung cáp sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận này theo một cách thức không vi phạm, hoặc có khả năng cấu thành nên một sự vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ sáng chế, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

6.7 Nhà Cung cấp bảo đảm rằng Nhà Cung cấp sẽ thực hiện dịch vụ theo thời gian biểu đã đồng ý với Bên Mua.

Bổn phận và nghĩa vụ

7.1 Nhà Cung cấp bảo đảm rằng nhân sự của Nhà Cung cấp được triển khai để thực hiện dịch vụ được trang bị các thiết bị bảo hộ thích hợp theo các quy định của luật lao động.

7.2 Nhà Cung cấp chỉ thuê những người có khả năng và không có vấn đề về lý lịch tư pháp để thực hiện dịch vụ. Bên Mua sẽ lập tức yêu cầu Nhà Cung cấp thay thế nhân sự trong trường hợp có bất kỳ báo cáo tiêu cực nào về nhân sự tương ứng của Nhà Cung cấp trong thời hạn quy định bởi Bên Mua.

7.3 Nhà Cung cấp có trách nhiệm thanh toán lương và phụ cấp cho nhân viên và duy trì sổ sách kế toán và các tài liệu kế toán khác theo quy định pháp luật hiện hành.

7.4 Nhà Cung cấp sẽ mua các bảo hiểm cần thiết cho toàn bộ nhân sự thực hiện dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật địa phương Bên Mua.

7.5 Nhà Cung cấp bảo đảm rằng nhân sự của Nhà Cung cấp luôn tuân thủ luật và quy định của Bên Mua áp dụng cho địa điểm thực hiện dịch vụ.

7.6 Nhà Cung cấp bảo đảm rằng khi thực hiện dịch vụ tại địa điểm của Bên Mua, nhân sự của Nhà Cung cấp sẽ tuân thủ quy tắc vệ sinh an toàn lao động và các quy định kỷ luật mà Bên Mua có thể áp dụng.

7.7 Nhà Cung cấp bảo đảm ngăn chặn nhân viên của mình không tiếp cận các khu vực tại địa điểm của Bên Mua khi Bên Mua không cho phép các nhân viên đó có mặt.

7.8 Nhà Cung cấp phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động bất cẩn dẫn đến thương tích, mất mát tài sản, tai nạn, tử vong v.v…do nhân viên của Nhà Cung cấp gây ra tại địa điểm của Bên Mua.

7.9 Nhà Cung cấp hiểu rằng trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cơ thể xảy ra trong khi thực hiện dịch vụ đối với nhân viên của mình, Bên Mua sẽ không chịu trách nhiệm hoặc buộc phải thanh toán bất kỳ khoản bồi thường thiệt hại nào đối với các trường hợp tử vong hoặc thương tích đó.

7.10 Nhà Cung cấp phải cung cấp cho Bên Mua bản sao của các tài liệu cần thiết để chứng minh việc tuân thủ pháp luật của Nhà Cung cấp khi Bên Mua yêu cầu. Nhà Cung cấp theo đây cấp cho Bên Mua và Người tiếp nhận Dịch vụ quyền kiểm tra và chỉ thị liên quan đến các lĩnh vực trách nhiệm của Nhà Cung cấp được quy định tại P.O này.

7.11 Nhà Cung cấp sẽ thực hiện các dịch vụ theo các điều kiện và điều khoản quy định tại P.O này. Bên cạnh đó, Bên Mua sẽ tùy từng thời điểm ban hành các hướng dẫn để nhân viên của Nhà cung cấp thực hiện bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình quy định tại P.O này.

7.12 Nhà Cung cấp sẽ áp dụng các quy định về nghĩa vụ bảo mật lên nhân sự của mình theo các quy định của thỏa thuận bảo mật đã ký với Bên Mua, nếu có. Nhân sự của Nhà Cung cấp sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thông tin bảo mật nào hoặc các hiểu biết liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bên Mua, Nhà Cung cấp sẽ tiến hành các bước bảo mật thông tin theo chi phí của mình khi Bên Mua có hướng dẫn để thực thi việc bảo mật hoặc hạn chế việc tiết lộ thông tin.

7.13 Nhà Cung cấp bảo đảm rằng nhân sự được Nhà Cung cấp thuê mướn sẽ không hành động trái với bất kỳ chỉ thị nào do Bên Mua ban hành theo từng thời điểm, hoặc có bất kỳ hành vi gian dối nào hoặc có liên quan đến bất kỳ vụ việc hình sự hoặc dân sự nào. Nếu nhân sự của Nhà Cung cấp có liên quan đến các hành vi đó thì Nhà Cung cấp phải giữ cho Bên Mua khỏi các thiệt hại mà Bên Mua phải gánh chịu do hậu quả của các hành động đó gây ra.

7.14 Nhân sự của Nhà Cung cấp, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng sẽ không được hiểu là nhân viên của Bên Mua và nhân sự đó sẽ không hành xử theo bất kỳ cách thức nào khiến các bên thứ ba tin rằng họ chính là nhân viên của Bên Mua.

7.15 Nhà Cung cấp sẽ sử dụng Thiết bị/Hàng hóa/Sản phẩm (“Thiết bị”) nếu được cung cấp bởi Bên Mua chỉ cho mục đích thực hiện Dịch vụ quy định tại P.O này.

7.16 Nhà Cung cấp sẽ thực hiện bảo trì định kỳ đối với Thiết bị đó theo chỉ thị của Bên Mua.

7.17 Nhà Cung cấp sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng sai Thiết bị và sẽ ban hành các cảnh báo cần thiết để ngăn ngừa việc sử dụng sai thiết bị đó.

7.18 Nhà Cung cấp đồng ý rằng Bên Mua là chủ sở hữu tuyệt đối của Thiết bị và Nhà Cung cấp sẽ lập tức hoàn trả Thiết bị cho Bên Mua khi toàn bộ dịch vụ được hoàn tất hoặc vào thời điểm Bên Mua yêu cầu.

7.19 Nhà Cung cấp sẽ bồi thường cho Bên Mua bất kỳ thiệt hại, mất mát nào xảy ra đối với Thiết bị do tai nạn, sử dụng sai và trộm cắp trong thời gian Thiết bị được đặt dưới sự quản lý của Nhà Cung cấp theo quy định của thỏa thuận này.

7.20 Trong trường hợp Nhà Cung cấp không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo thỏa thuận này, Bên Mua được quyền thiết lập các giao dịch thay thế. Trong trường hợp đó, toàn bộ các chi phí mà Bên Mua gánh chịu từ giao dịch thay thế đó sẽ được Nhà Cung cấp hoàn lại bằng phương thức cấn trừ vào các khoản mà Bên Mua phải trả đề cập trong các hóa đơn chưa thanh toán.

7.21 Trong bất kỳ trường hợp nào Nhà Cung cấp cũng sẽ không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng nhãn hiệu thương mại hoặc logo của Bên Mua cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả cho mục đích thực hiện Dịch vụ này trừ khi có sự ủy quyền bằng văn bản của Bên Mua.

Các điều khoản và điều kiện mua hàng bổ sung áp dụng cho các dịch vụ đặc biệt

Ngoài các Điều khoản và Điều kiện Mua hàng nêu trên, các điều kiện dưới đây sẽ được áp dụng cho các dịch vụ đặc biệt mà Nhà Cung cấp cung cấp cho Bên Mua:

8.1 Các Điu kin b sung áp dng cho Dch v Nhân s:

(i) Nhà Cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về các nhân sự mà Nhà Cung cấp triển khai theo quy định của thỏa thuận này và sẽ tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành, duy trì các sổ sách theo các quy định pháp luật và chuẩn bị sẵn để Bên Mua kiểm tra khi có yêu cầu;

(ii) Nhà Cung cấp sẽ luôn sử dụng nhân sự theo độ tuổi lao động mà pháp luật quy định và cam kết không vi phạm các quy định pháp luật về độ tuổi của người lao động;

(iii) Nhà Cung cấp phải cung cấp đủ số lượng lao động và đồng ý tăng hoặc giảm số lượng lao động theo yêu cầu của Bên Mua tùy từng thời điểm;

(iv) Nhà Cung cấp sẽ phân công lao động theo các ca làm việc nếu có yêu cầu từ Bên Mua;

(v) Nhà Cung cấp sẽ thuê đủ số lượng nhân sự giám sát nếu có yêu cầu về giám sát nhân sự thực hiện Dịch vụ để bảo đảm rằng các dịch vụ được thực hiện đáp ứng được các yêu cầu của Bên Mua;

(vi) Trong trường hợp có bất kỳ sự vắng mặt không có lý do chính đáng nào xảy ra đối với nhân sự của Nhà Cung cấp, Nhà Cung cấp phải lập tức điều chuyển nhân sự thay thế để thực hiện Dịch vụ theo yêu cầu của Bên Mua. Nhà Cung cấp sẽ luôn bảo đảm rằng nhân sự được điều chuyển được trang bị quần áo bảo hộ lao động hoặc đồng phục thích hợp;

(vii) Nhân sự của Nhà Cung cấp sẽ không có bất kỳ khiếu kiện nào về bất cứ lĩnh vực nào đối với Bên Mua, và sẽ không có bất kỳ tranh chấp nào dù trực tiếp hay gián tiếp đối với bất kỳ điều kiện dịch vụ nào đối với Bên Mua;

(viii) Bên Mua sẽ không có trách nhiệm nào về Lương, Phụ cấp, Bảo hiểm hoặc bất kỳ khoản bồi thường thiệt hại nào về tai nạn lao động, tử vong hoặc bất kỳ khiếu nại tương tự từ phía nhân sự của Nhà Cung cấp trong thời gian nhân sự của Nhà Cung cấp làm việc tại Bên Mua theo thỏa thuận này;

(ix) Nhà Cung cấp bảo đảm rằng nhân sự của Nhà Cung cấp sẽ luôn thực hiện đủ khối lượng công việc do Bên Mua quy định, nếu có và sẽ không dính líu, xúi bẩy hoặc cho phép tiền môi giới, hoa hồng đối với bất kỳ hành động phi pháp nào trong khi làm việc và trong trường hợp có bất kỳ hành vi phi pháp nào được thực hiện hoặc xúi giục thực hiện, Nhà Cung cấp sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hậu quả gây ra bởi các hành vi đó và Bên Mua sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào dù là trực tiếp hay gián tiếp;

(x) Nhà Cung cấp bảo đảm rằng nhân sự của mình sẽ không lưu lại địa điểm của Bên Mua sau khi hoàn tất công việc trong giờ làm việc, trừ khi có yêu cầu từ Bên Mua;

(xi) Nhà Cung cấp sẽ lập tức thông báo cho Bên Mua bằng văn bản khi có bất kỳ nhân sự nào của mình vi phạm hợp đồng lao động hoặc đã vi phạm quy tắc đạo đức hoặc bị bắt giữ bởi cảnh sát hoặc bị thải hồi khỏi quan hệ lao động hoặc có bất kỳ hành động nào vi phạm chính sách liêm chính của Nhà Cung cấp. Bên Mua có quyền yêu cầu Nhà Cung cấp thay thế bất kỳ nhân sự nào mà theo ý kiến của Bên Mua sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Bên Mua, và Nhà Cung cấp sẽ tuân thủ yêu cầu đó của Bên Mua; và

(xii) Nhà Cung cấp bảo đảm rằng nhân sự của mình sẽ không sử dụng các phương tiện bất hợp pháp vào việc thực hiện nghĩa vụ dịch vụ với Bên Mua. Nhà Cung cấp sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của các hành vi bất hợp pháp và bảo đảm cho Bên Mua khỏi các kiện tụng, yêu cầu bồi thường thiệt hại gây ra bởi các hành vi bất hợp pháp đó của nhân sự Nhà Cung cấp.

8.2 Các điu kin b sung áp dng cho Dch v Logistics:

(i) Nhà Cung cấp, bằng chi phí và trách nhiệm riêng của mình, thuê nhân viên/người lao động cần thiết cho việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này;

(ii) Nhà Cung cấp bảo đảm rằng các nhân viên của mình không gây ra thiệt hại cho tài sản hoặc sản phẩm của Bên Mua và bảo đảm an toàn cho các sản phẩm đó;

(iii) Nhà Cung cấp chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại gây ra cho bất kỳ bên thứ ba nào trong thời gian Nhà Cung cấp thực hiện các nghĩa vụ xuất phát từ sự cẩu thả hoặc các hành vi khác của nhân viên của Nhà Cung cấp;

(iv) Nhà Cung cấp sẽ luôn mua bảo hiểm các vật liệu, nhà máy và công cụ mà Nhà Cung cấp sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ nếu được yêu cầu và cung cấp cho Bên Mua bản sao của các hợp đồng bảo hiểm này;

(v) Trong trường hợp khiếu nại bảo hiểm, Nhà Cung cấp sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết khi Bên Mua yêu cầu để xử lý đơn yêu cầu bảo hiểm. Nhà Cung cấp sẽ cung cấp cho Bên Mua kịp thời các thông báo, thủ tục cần thiết để Bên Mua đạt được các chứng nhận về thiệt hại từ các cơ quan hữu quan có liên quan đang lưu giữ các chứng từ của Bên Mua. Bất kỳ thiệt hại/trộm cắp vặt xuất phát từ sự cẩu thả của nhân sự Nhà Cung cấp không được công ty bảo hiểm đồng ý bồi thường sẽ do Nhà Cung cấp chịu;

(vi) Toàn bộ phương tiện xe do Nhà Cung cấp sử dụng cho việc vận chuyển sản phẩm của Bên Mua phải phù hợp với các quy định có liên quan do Chính phủ ban hành tùy từng thời điểm;

(vii) Trong trường hợp phương tiện vận chuyển là cần thiết đối với Dịch vụ, Nhà Cung cấp sẽ thuê mướn tài xế có đủ năng lực và kinh nghiệm để vận hành phương tiện. Nhà Cung cấp phải bảo đảm rằng các tài xế không được điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia và phải luân tuân thủ quy định về luật lệ giao thông. Trong trường hợp có bất kỳ tai nạn nào xảy ra, Nhà Cung cấp phải lập tức thông báo cho Bên Mua và bảo đảm rằng các tài xế tuân thủ toàn bộ các yêu cầu của luật pháp. Trong trường hợp như vậy, Nhà Cung cấp sẽ phải thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm an toàn cho hàng hóa của Bên Mua;

(viii) Nhà Cung cấp phải bảo đảm rằng tài sản của Bên Mua sẽ không bị quan sát hoặc kiểm tra bởi bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình vận chuyển;

(ix) Toàn bộ hàng hóa của Bên Mua mà Nhà Cung cấp nhận và bảo quản theo thỏa thuận này sẽ không bao giờ bị cầm giữ để bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ tiền bạc nào của Nhà Cung cấp; và

(x) Nếu có bất kỳ bên thứ ba nào đệ trình bất kỳ thủ tục tranh tụng nào chống lại Bên Mua liên quan đến khiếu nại/yêu cầu bồi thường thiệt hại v.v…, Bên Mua phải được bảo vệ khỏi các khiếu kiện tranh tụng đó bằng chi phí riêng của Nhà Cung cấp, và các chi phí này sẽ được cấn trừ từ các khoản mà Bên Mua phải trả cho Nhà Cung cấp. Nhà Cung cấp đồng ý sẽ thực thi các nỗ lực cao nhất để hợp tác và hỗ trợ Bên Mua trong việc bảo vệ Bên Mua trước các khiếu kiện tranh tụng đó khi Bên Mua yêu cầu.

8.3 Các điu kin b sung áp dng cho Dch v Công ngh thông tin (“IT”):

(i) Bên Mua sẽ tiếp nhận Dịch vụ không những cho lợi ích của Bên Mua mà còn cho lợi ích của Bên tiếp nhận Dịch vụ. Trừ khi được thống nhất rõ ràng, việc chuyển giao tài sản (phần cứng, phần mềm và các nghĩa vụ hợp đồng với bên thứ ba) cho Nhà Cung cấp sẽ không thuộc quy định của P.O. này;

(ii) Nhà Cung cấp sẽ thực hiện các nghĩa vụ và chức năng liên quan đến Dịch vụ phù hợp với các hướng dẫn, chỉ thị và thủ tục do Bên Mua quy định tùy từng thời điểm;

(iii) Nhà Cung cấp sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình tiền phân công thẩm tra nhân sự được lên kế hoạch thực hiện công việc tại địa điểm của Bên Mua/Nhà Cung cấp theo các yêu cầu mà nhân sự của Nhà Cung cấp lao động có liên quan đã đồng ý và các cuộc kiểm tra đó không vi phạm bất kỳ quy định nào về bảo vệ dữ liệu hoặc pháp luật lao động. Bằng việc cử nhân sự của Nhà Cung cấp lao động đến địa điểm của Bên Mua, Nhà Cung cấp đã hoàn tất việc kiểm tra các điều kiện ban đầu đối với nhân sự của Nhà Cung cấp lao động được cử đó;

(iv) Thẩm tra nguồn gốc nhân sự sẽ được thực hiện bằng chi phí của các công ty của Nhà Cung cấp và sẽ không được Bên Mua hoàn lại trừ khi được Bên Mua đồng ý bằng một hợp đồng bằng văn bản. Công ty của Nhà Cung cấp sẽ ủy quyền cho các đại diện của Bên Mua thực hiện các cuộc kiểm tra, rà soát việc tuân thủ và điều tra, theo đó có thể có yêu cầu rà soát các dữ liệu lưu trữ về thẩm tra nguồn gốc nhân sự. Nếu Nhà Cung cấp giả mạo và/hoặc cố ý báo cáo một tình trạng nguồn gốc không chính xác đối với nhân sự của Nhà Cung cấp được cử đến và/hoặc làm việc tại địa điểm của Bên Mua, nhân sự đó sẽ bị thải hồi và rút khỏi công việc, đồng thời bị cấm thực hiện các công việc kinh doanh tiếp theo với Bên Mua;

(v) Nhà Cung cấp sẽ bảo đảm rằng toàn bộ nhân sự của mình sẽ luôn tuân thủ các quy định nêu trong các chính sách do Bên Mua áp dụng tại địa điểm của Bên Mua. Các biện pháp an ninh sẽ được thực hiện bởi Nhà Cung cấp trong quá trình thực hiện Dịch vụ từ thời điểm bắt đầu Dịch vụ sẽ được Bên Mua hướng dẫn. Trong trường hợp phương tiện truyền thông được nhân sự của Nhà Cung cấp sử dụng, Nhà Cung cấp phải bảo đảm rằng phương tiện truyền thông/phần mềm được kiểm tra thích hợp để phòng chống phần mềm độc hại (chẳng hạn Trojan, phần mềm chứa vi rút, phần mềm gián điệp) với việc sử dụng các phương pháp kiểm tra và phân tích mới nhất. Nếu phần mềm độc hại được phát hiện, dữ liệu truyền thông có thể không được phép sử dụng. Nếu Nhà Cung cấp nhận thức được phần mềm độc hại, Nhà Cung cấp sẽ thông báo cho Bên Mua ngay lập tức về sự phát hiện đó. Nếu được yêu cầu, Nhà Cung cấp sẽ cập nhật các nhận thức an ninh để thay đổi các mối đe dọa, bao gồm bất kỳ sự thay đổi đối với hệ thống và quy trình được sử dụng cho việc thực hiện Dịch vụ. Trước khi thực hiện các biện pháp này, các nhận thức an ninh được sửa đổi sẽ được trình bày với Bên Mua để kiểm tra và đạt được sự thống nhất chung;

(vi) Bất kể các nghĩa vụ của Nhà Cung cấp trong việc liên tục kiểm tra và áp dụng các nhận thức an ninh, Bên Mua có thể yêu cầu Nhà Cung cấp sửa đổi các nhận thức an ninh xuất phát từ các yêu cầu nâng cao về an ninh của Bên Mua vào bất kỳ thời điểm nào. Trong các trường hợp đó, việc thay đổi quy trình đặt hàng sẽ được áp dụng. Nếu Nhà Cung cấp nghi ngờ rằng các biện pháp an ninh của Bên Mua bị vi phạm, hoặc trong trường hợp có bất kỳ sự kiện liên quan đến an ninh trong quá trình cung cấp Dịch vụ, Nhà Cung cấp sẽ thông báo kịp thời cho Bên Mua bằng văn bản;

(vii) Nhân sự của Nhà Cung cấp sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào chống lại Bên Mua, và sẽ không nêu lên bất kỳ tranh chấp nào, dù trực tiếp hay gián tiếp với hoặc chống lại Bên Mua đối với các điều kiện dịch vụ hoặc các điều kiện khác;

(viii) Nhà Cung cấp sẽ lập tức thông báo cho Bên Mua bằng văn bản khi có bất kỳ nhân sự nào của mình vi phạm hợp đồng lao động hoặc đã vi phạm quy tắc đạo đức hoặc bị bắt giữ bởi cảnh sát hoặc bị thải hồi khỏi quan hệ lao động hoặc có bất kỳ hành động nào vi phạm chính sách liêm chính của Nhà Cung cấp. Bên Mua có quyền yêu cầu Nhà Cung cấp thay thế bất kỳ nhân sự nào mà theo ý kiến của Bên Mua sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Bên Mua, và Nhà Cung cấp sẽ tuân thủ yêu cầu đó của Bên Mua; và

(ix) Nhà Cung cấp bảo đảm rằng nhân sự của mình sẽ không sử dụng các phương tiện bất hợp pháp vào việc thực hiện nghĩa vụ dịch vụ. Nhà Cung cấp sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của các hành vi bất hợp pháp và bảo đảm cho Bên Mua khỏi các kiện tụng, yêu cầu bồi thường thiệt hại gây ra bởi các hành vi bất hợp pháp đó của nhân sự Nhà Cung cấp.

Bổn phận và trách nhiệm Bên mua

Bên Mua sẽ cung cấp toàn bộ các tiêu chuẩn, chi tiết cân thiết cho Nhà Cung cấp theo thời gian đã thỏa thuận để Nhà Cung cấp thực hiện Dịch vụ quy định tại P.O này. Bên Mua sẽ phân loại các câu hỏi liên quan do Nhà Cung cấp đặt ra trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Bồi thường

Nhà Cung cấp sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thương tích hoặc tử vong hoặc tổn thất tài sản xuất phát từ hoặc có liên quan đến Dịch vụ hoặc việc sử dụng Dịch vụ từ Bên Mua, Nhà Cung cấp sẽ bồi thường cho Bên Mua đối với các khiếu nại đó, trừ khi các thiệt hại đó xuất phát từ sự cẩu thả của Bên Mua.

Chuyển nhượng/ thầu phụ

Nhà Cung cấp sẽ tự mình thực hiện Dịch vụ và sẽ không chuyển nhượng, chuyển giao hoặc chuyển cho thầu phụ bất kỳ quyền và nghĩa vụ của Nhà Cung cấp, ngoại trừ trong trường hợp có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Mua.

Chấm dứt

12.1 Bên Mua sẽ chấm dứt P.O ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc trả một khoản tiền thay cho thông báo trước đó nếu Nhà Cung cấp không thực hiện hoặc có sự cẩu thả trong việc tuân thủ hay cho phép bất kỳ việc vi phạm các quy định của P.O, GPC và SPC Dịch vụ.

12.2 Tuy nhiên, bất kể các quy định trên, một trong hai bên có thể chấm dứt giao dịch này khi cần thiết bằng một thông báo trước 30 ngày cho bên còn lại như đề cập tại P.O.

12.3 Khi thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn, Nhà Cung cấp sẽ lập tức dừng việc thực hiện Dịch vụ và không tiếp tục coi mình là Nhà Cung cấp dịch vụ của Bên Mua, đồng thời không được có hành động nào có thể gây hiểu lầm về mối quan hệ giữa Nhà Cung cấp và Bên Mua.

12.4 Khi thỏa thuận này chấm dứt, Nhà Cung cấp sẽ không rút đột ngột nhân sự của mình và phải bảo đảm rằng công việc hoặc nhiệm vụ do Nhà Cung cấp cam kết sẽ được hoàn tát và sẽ không còn công việc nào tồn đọng có thể gây thiệt hại hoặc bất tiện cho Bên Mua.

12.5 Việc hết hạn hoặc chấm dứt các đặt hàng theo thỏa thuận này sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền mà Bên Mua tích lũy được tính đến thời gian hết hạn.

12.6 Trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, Nhà Cung cấp cũng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Bên Mua cho bất kỳ khoản bồi thường thiệt hại nào hoặc các khiếu nại về các vấn đề khác.

Từ bỏ

Bất kỳ sự từ bỏ khiếu nại nào từ Bên Mua đối với bất kỳ vi phạm nào của Nhà Cung cấp sẽ không cấu thành hoặc diễn dịch như là một sự từ bỏ việc khiếu nại các vi phạm tiếp sau hoặc bất kỳ các vi phạm đối với các quy định khác của giao dịch này.

Ngôn ngữ

P.O được thực hiện bằng Tiếng Anh