Thủ tục đấu thầu qua mạng trên nền tảng NextPro cần gì, cách đăng ký ra sao và bạn cần có những lưu ý gì? Tất cả các thông tin về đấu thầu qua mạng sẽ được tổng hợp trong bài viết này.

Bên cạnh phương pháp đấu thầu truyền thống, một số chủ đầu tư cũng yêu cầu hình thức đấu thầu qua mạng để tạo thêm nhiều cơ hội tiết kiệm chi phí, tối đa hóa tỷ suất đầu tư, cũng như nhiều lợi ích khác từ việc đấu thầu qua mạng mang lại. Thủ tục đấu thầu qua mạng trên nền tảng NextPro cần gì, cách đăng ký ra sao và bạn cần có những lưu ý gì? Tất cả thông tin hướng dẫn đấu thầu qua mạng sẽ được tổng hợp trong bài viết này.

Các cấp độ hồ sơ cho Người Mua và Nhà Cung Cấp

Dành cho người mua:

NextPro cung cấp 2 loại hồ sơ cho Người mua:

 • Cấp độ “Unsecure”: bạn có thể thực hiện việc nghiên cứu thị trường trên nền tảng NextPro mà không bao gồm quyền tạo sự kiện đấu thầu trực tuyến và bạn sẽ rất hạn chế quyền hủy yêu cầu chào giá (RFQ). Khi Người mua đạt đến ngưỡng hủy RFQ này, hệ thống sẽ ngăn chặn bạn tạo RFQ.
 • Cấp độ “Secure”: ba cấp độ bổ sung cho hồ sơ Người mua gồm: Flyer / Crew / Captain, cấp độ “Secure” càng cao thì số lượng tạo sự kiện đấu thầu trực tuyến càng cao trên nền tảng NextPro.

Dành cho nhà cung cấp:

NextPro cung cấp 3 cấp độ hồ sơ Nhà cung cấp như sau:

 • Cơ bản (Basic): Nhà cung cấp có thể đăng ký hồ sơ của họ trên nền tảng NextPro mà không mất bất kỳ chi phí nào, ít ưu tiên nhận yêu cầu chào giá (RFQ) hơn các Nhà cung cấp khác. Họ sẽ nhận được RFQ trong 12 giờ sau khi RFQ được phát hành bởi Người mua. Để nhận được RFQ ngay lập tức, Nhà cung cấp nên nâng cấp hồ sơ của họ lên cấp cao hơn (Cao cấp/Premium, Tài trợ/Sponsor).
 • Cao cấp/Premium: Nhà cung cấp có thể nhận RFQ trong 6 giờ sau khi RFQ được phát hành bởi Người mua, cùng loại với danh mục sản phẩm/dịch vụ cốt lõi và đạt mức giá trị đơn hàng tối thiểu mà Nhà cung cấp đó mong muốn, đồng thời cho phép đăng tải tối đa 5 sản phẩm/dịch vụ vào khu vực khuyến mại.
 • Tài trợ/Sponsor: Nhà cung cấp có thể nhận được RFQ ngay sau khi Người mua phát hành RFQ mà nó cùng loại với danh mục sản phẩm/ dịch vụ cốt lõi của Nhà cung cấp và đạt mức giá trị đơn hàng tối thiểu mà Nhà cung cấp đó mong muốn, đồng thời có thể đăng tải tối đa 10 sản phẩm / dịch vụ vào khu vực khuyến mại.

Quy trình đăng ký đấu thầu qua mạng

huong-dan-dau-thau-qua-mang

Đối với người mua:

Trình tự đăng ký

Sau khi đã được khởi tạo tài khoản sử dụng trên nền tảng NextPro và Người mua chuẩn bị có nhu cầu tổ chức đấu thầu, bên dưới là các bước bạn cần làm:

 • Liên hệ với NextPro thông qua số hotline: +1900 633 375 hoặc địa chỉ thư điện tử: info@nextpro.io để cung cấp thông tin yêu cầu tổ chức đấu thầu của bạn.
 • Điền vào biểu mẫu thiết lập phiên đấu thầu được gửi từ NextPro.
 • Gửi thư điện tử cho các Nhà cung cấp được mời tham gia đấu thầu để giới thiệu về việc sử dụng nền tảng NextPro.
 • Cung cấp thông tin liên hệ về các Nhà cung cấp sẽ được mời tham gia đấu thầu. Sau đó, NextPro sẽ hướng dẫn các Nhà cung cấp cách tự khởi tạo tài khoản trên nền tảng NextPro.

Sau đó NextPro sẽ khởi tạo phiên đấu thầu, Người mua và Nhà cung cấp sẽ đăng nhập theo tài khoản đã được cung cấp trước đó để theo dõi và tham gia đấu thầu.

Hồ sơ đăng ký gồm:

Biểu mẫu thiết lập phiên đấu thầu được gửi từ NextPro.

Xử lý hồ sơ đăng ký

NexPro sẽ tư vấn và khởi tạo phiên đấu thầu được yêu cầu thông qua biểu mẫu yêu cầu đấu thầu được gửi từ Người Mua và thống nhất về thời gian thực hiện và khởi tạo phiên thầu dựa trên thông tin đã đăng ký.

Đối với Nhà cung cấp

Các bước thực hiện

Khi Nhà cung cấp được Người mua chỉ định mời tham gia đấu thầu trên nền tảng NextPro, phía NextPro sẽ chủ động liên hệ Nhà cung cấp để tạo tài khoản trên NextPro (chỉ trong trường hợp Nhà cung cấp chưa có tài khoản), sau đó đội ngũ tư vấn pháp lý của NextPro sẽ liên hệ với Nhà cung cấp để ký hợp đồng cần thiết để thống nhất các điều khoản pháp lý ràng buột cũng như phần chi phí Nhà cung cấp sẽ phải chịu.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

Khi được mời tham gia đấu thầu bởi Người mua, Nhà cung cấp cần khởi tạo tài khoản sử dụng nền tảng trước khi có thể tham gia phiên đấu thầu, để tạo được tài khoản cho Nhà cung cấp, Nhà cung cấp vào nền tảng NextPro tại địa chỉ website www.auction.nextpro.io, chọn “Become a Supplier”/”Trở thành nhà cung cấp” và điền tất cả các thông tin yêu cầu yêu cầu, Nhà cung cấp đồng thời phải đính kèm các chứng từ như sau:

 • Biểu mẫu đăng ký Nhà cung cấp theo mẫu NextPro
 • Giấy phép kinh doanh hợp lệ
 • Chứng từ chứng minh tài khoản ngân hàng
 • Biểu mẫu khai thuế

Xử lý hồ sơ đăng ký

NexPro sẽ tư vấn và khởi tạo phiên đấu thầu được yêu cầu thông qua biểu mẫu yêu cầu đấu thầu được gửi từ Người Mua và thống nhất về thời gian thực hiện và khởi tạo phiên đấu thầu dựa trên thông tin đã đăng ký. Nhà cung cấp được chỉ định tham gia phiên thầu sẽ phải tuân theo các quy tắc được yêu cầu từ việc đăng ký bởi Người mua và chiến lược cũng như quy trình hệ thống NextPro.

Hướng dẫn đấu thầu qua mạng trên nền tảng NextPro

huong-dan-dau-thau-qua-mang

Cho Người mua

Khi Người mua có những nhu cầu đấu thầu trong thời gian sắp tới và muốn thực hiện trên nền tảng NextPro, đội ngũ tư vấn pháp lý của NextPro sẽ làm việc trực tiếp với Người mua để ký kết hợp đồng cùng thống nhất các điều khoản cần thiết. Việc ký kết hợp đồng này nhằm mục đích làm rõ trách nhiệm và quyền lợi giữa Người mua và NextPro.

Người mua sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Nhà cung cấp được đề xuất từ Người mua không tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, phía NextPro sẽ chủ động liên hệ Người mua để tìm ra những giải pháp phù hợp nhất trong những trường hợp này.

Trong trường hợp Người mua muốn hủy đấu thầu vì bất cứ lý do gì, phía NextPro sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho tài khoản của bạn đồng thời phía Người mua sẽ chịu khoản phí phạt bằng phần tiền ký gửi trước đó Nhà cung cấp đã ký gửi cho NextPro (gọi là a) trước khi thực hiện phiên đấu thầu cộng với mức lãi suất tiền gửi 1 tháng (áp dụng cho Doanh nghiệp) của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) tại Hồ Chí Minh tính từ thời điểm phát sinh giao dịch nộp tiền ký gửi của Nhà cung cấp đến thời điểm yêu cầu hủy của Người mua, phần lãi suất này (gọi là b) được tính trên cơ sở phần tiền ký gửi a, trong trường hợp có nhiều Nhà cung cấp tham gia sẽ tính theo phần tiền ký gửi cao nhất.

Trong vòng 30 ngày từ ngày phiên đấu thầu kết thúc, Người mua phải gửi thư điện tử để thông báo việc trúng thầu cho 2 địa chỉ theo mẫu thư điện tử đã được cung cấp trước đó từ NextPro bao gồm:

 • Địa chỉ thư điện tử của Nhà cung cấp trúng thầu
 • Địa chỉ thư điện tử của NextPro: info@nextpro.io

Từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 37, NextPro sẽ gửi 03 (ba) lần thư nhắc nhở cho việc công bố chọn thầu từ Người mua, sau ngày thứ 37 nếu NextPro vẫn chưa nhận được thư công bố chọn thầu, NextPro sẽ được hiểu là Người mua đã hủy kết quả đấu thầu.

Cho Nhà cung cấp

Khi Nhà cung cấp được Người mua chỉ định mời tham gia đấu thầu trên nền tảng NextPro, phía NextPro sẽ chủ động liên hệ Nhà cung cấp để tạo tài khoản trên NextPro (chỉ trong trường hợp Nhà cung cấp chưa có tài khoản), sau đó đội ngũ tư vấn pháp lý của NextPro sẽ liên hệ với Nhà cung cấp để ký hợp đồng cần thiết để thống nhất các điều khoản pháp lý ràng buộc cũng như phần chi phí Nhà cung cấp sẽ phải chịu.

Trong vòng 05 (năm) ngày từ ngày ký kết hợp đồng, Nhà cung cấp phải thanh toán đầy đủ các khoản phí được đề cập trong hợp đồng. Nếu Nhà cung cấp không thanh toán hoặc thanh toán trễ hơn khoản thời gian này, NextPro hoàn toàn có quyền không mời Nhà cung cấp tham gia đấu thầu.

Gói thầu nào phải đấu thầu qua mạng?

Đây hoàn toàn là quyết định của Người mua, nếu Người mua muốn có được tỷ lệ cạnh tranh cao hơn, hoặc ở các thị trường mới thâm nhập, hoặc ở quốc gia có mức rủi ro cao… thì bạn nên tạo đấu thầu trực tuyến có giá trị bắt đầu từ 25.000 EUR trở lên.

Nộp phí đấu thầu qua mạng

Cho người mua

Nếu bạn là Người mua, sẽ không có chi phí nào phát sinh, nhưng bạn nên nâng cấp hồ sơ của bạn từ cấp độ “Unsecure” lên cấp độ cao hơn “Secure” như là  “Flyer / Crew / Captain”, từ đó bạn có thể yêu cầu khởi tạo đấu thầu trực tuyến từ nền tảng NextPro và chi phí sẽ khác nhau ở cấp độ khác nhau với những quyền nhất định.

Cho nhà cung cấp

Nhà cung cấp sẽ phải trả 2 (hai) khoản chi phí như sau:

 1. Phí dịch vụ sử dụng nền tảng là 1,100,000 VND (đã bao gồm VAT) cho mỗi phiên đấu thầu.
 2. Phí ký gửi đảm bảo trước khi đấu thầu (bạn có thể tham khảo chi tiết qua đường link: https://nextpro.io/vi/faqs-2/)

NextPro – Giải pháp đấu thầu trực tuyến hiệu quả

Chúng tôi hướng đến việc tạo ra hiệu suất cao và sự đổi mới mang đến sự thành công của khách hàng và thực thi văn hóa liêm chính, minh bạch trong tất cả các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi xác định sáu giá trị cốt lõi mô tả chất lượng dịch vụ và cách tiếp cận các nhiệm vụ mà chúng tôi thực hiện.

Những giá trị này đóng vai trò là nguyên tắc chỉ đạo cho nhân viên và nó không thể thiếu đối với mọi thứ chúng tôi làm. Chúng tôi nắm bắt được bản chất của tổ chức và thể hiện triết lý doanh nghiệp của mình – bây giờ và trong tương lai.

Trong tất cả các hoạt động chúng tôi thực hiện hàng ngày, chúng tôi đều hướng đến các tiêu chuẩn chất lượng và sự minh bạch thể hiện đạo đức kinh doanh vì quyền lợi tốt nhất cho khách hàng. Mục tiêu nền tảng của NextPro là tập trung vào khách hàng của mình để làm cho họ biết rằng NextPro đang làm những điều tốt nhất để phục vụ họ.

Qúy Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ Hotline:0903 343 258 để được NextPro hỗ trợ.

Bài viết liên quan:

5 ưu điểm nổi bật khi sử dụng nền tảng đấu thầu trực tuyến NextPro

Có hay không tính công minh trong đấu thầu qua mạng?

6 Bước của quy trình Đấu thầu trong thu mua

________________________________________________________________________________________________________________

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG QUỐC TẾ NEXTPRO 

 • Hotline: 0903 343 258
 • Địa chỉ: 57 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.
 • Email: info@nextpro.io
 • LinkedIn: NextPro 

Trong tất cả các hoạt động chúng tôi thực hiện hàng ngày, chúng tôi đều hướng đến các tiêu chuẩn chất lượng và sự minh bạch thể hiện đạo đức kinh doanh vì quyền lợi tốt nhất cho khách hàng. Mục tiêu nền tảng của NextPro là tập trung vào khách hàng của mình để làm cho họ biết rằng NextPro đang làm những điều tốt nhất để phục vụ họ.

Bình luận (0 bình luận)