Sale!

Ứng dụng Bonus/Malus

2,000,000 

Category:

Description

Công cụ Bonus / Malus cho phép thực hiện việc so sánh các báo giá tốt hơn bằng cách chuyển các tiêu chí chủ quan được xác định thành các giá trị tiền tệ. Công cụ sẽ cần được sử dụng bởi cả hai – đối tác kinh doanh nội bộ và nhân viên mua hàng trong việc thực hiện đánh giá chung. Công cụ phải được áp dụng trước khi đàm phán cuối cùng. Nếu được sử dụng đúng cách, công cụ không chỉ mang lại sự minh bạch trong việc so sánh sự khác biệt các báo giá mà còn là cơ sở cho các cuộc đàm phán cuối cùng thành công – để đạt được mức độ dịch vụ tốt hơn hoặc để đạt được mức giá cạnh tranh hơn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ứng dụng Bonus/Malus”

Your email address will not be published. Required fields are marked *