Sale!

Tính minh bạch và Sự tuân thủ tại nơi làm việc

1,000,000 

Category:

Description

Ngày nay, hơn bao giờ hết, các tổ chức yêu cầu nhân viên phải chịu trách nhiệm về hành vi đạo đức của họ. Sự vi phạm đạo đức có thể gây tổn hại đến danh tiếng của cả cá nhân và tổ chức, đồng thời có nguy cơ phải chịu trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng đối với cá nhân và doanh nghiệp trong môi trường ngày nay.

Chương trình Liêm chính tại nơi làm việc của chúng tôi nhấn mạnh cách nhân viên cần phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc xem xét các khía cạnh đạo đức trong các tình huống khác nhau tại nơi làm việc. Chương trình củng cố Quy tắc ứng xử, các giá trị và chính sách đạo đức có liên quan của tổ chức. Các nhà quản lý và nhân viên phản ứng với các tình huống khác nhau, áp dụng “Nguyên tắc sáu câu hỏi cho việc ra quyết định có đạo đức” để đưa ra các quyết định đúng đắn và có đạo đức.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tính minh bạch và Sự tuân thủ tại nơi làm việc”

Your email address will not be published. Required fields are marked *