Sale!

Thương lượng chuyên nghiệp trong tình huống khó

1,500,000 

Participants’ negotiation experiences to date: best and worst cases
• Refresher on iOUTSOURCE negotiation methodology
• Optimum preparation for and performance in negotiations with difficult suppliers or in difficult circumstances
• Following up and analyzing negotiations
• Long-term lessons learned

Category:

Description

Khóa học này sẽ giúp bạn trở thành một nhà đàm phán tốt hơn. Không giống như nhiều khóa học đàm phán khác, chúng tôi phát triển một khuôn khổ để phân tích và định hình các cuộc đàm phán. Khuôn khổ này sẽ cho phép bạn đưa ra những lập luận nguyên tắc thuyết phục người khác. Nó sẽ cho phép bạn nhìn thấy bên dưới bề mặt của những xung đột rõ ràng để khám phá những lợi ích cơ bản. Bạn sẽ được đào tạo tốt hơn với khả năng dự đoán, diễn giải và định hình hành vi của những người bạn phải đối mặt trong các tình huống cạnh tranh.

Trong khóa học này, bạn sẽ có một số cơ hội đàm phán với các sinh viên khác bằng cách sử dụng các nghiên cứu điển hình dựa trên các tình huống phổ biến trong kinh doanh và trong cuộc sống. Bạn có thể nhận được phản hồi về hiệu suất của mình và so sánh những gì bạn đã làm với cách những người khác tiếp cận cùng một kịch bản. Các trường hợp này cũng cung cấp bối cảnh để thảo luận về một loạt các chủ đề bao gồm chuẩn bị cho một cuộc đàm phán, đưa ra tối hậu thư, tránh hối tiếc, mở rộng miếng bánh và đối phó với một người có quan điểm rất khác về thế giới. Các chủ đề nâng cao bao gồm đàm phán khi bạn không có quyền lực, đàm phán qua email và vai trò của sự khác biệt giới tính trong đàm phán.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thương lượng chuyên nghiệp trong tình huống khó”

Your email address will not be published. Required fields are marked *