Sale!

Thương lượng chuyên nghiệp: chiến lược tâm lý

1,500,000 

reintroduction and review of Basic Negotiation concepts
• advanced purchasing negotiation strategy
• psychologically based strategy and techniques
• advanced communication skills in relationship building
• taking and maintaining the initiative throughout the negotiation
• negotiating effectively in teams/assigning roles properly
• evaluating and managing cultural differences in a negotiation
• proven buyer tactics (the entire tactic spectrum)
• recognizing negotiation “games” and/or using them yourself
• advanced resistance management – moving beyond positions, tricks and games
• more on dealing with difficult negotiation partners (monopolists, etc.)

Category:

Description

Tất cả chúng ta đều thương lượng hàng ngày. Ở cấp độ cá nhân, chúng ta thương lượng với bạn bè, gia đình, chủ nhà, người bán ô tô và chủ doanh nghiệp và nhiều người và đối tượng khác. Đàm phán cũng là chìa khóa thành công trong kinh doanh. Không có doanh nghiệp nào có thể tồn tại nếu không có những hợp đồng sinh lời. Trong một công ty, kỹ năng đàm phán có thể dẫn đến sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thương lượng chuyên nghiệp: chiến lược tâm lý”

Your email address will not be published. Required fields are marked *