Sale!

Thương lượng chuyên nghiệp: Mô phỏng tình huống thực tế

1,500,000 

Category:

Description

Nghệ thuật đàm phán đi vào cuộc sống hàng ngày của mọi nhân sự ở mọi cấp và mọi vị trí. Học viên sẽ khám phá cách sử dụng các phương pháp tiếp cận hiện đại đối với chiến lược đàm phán, yêu cầu của đàm phán, các loại mối quan hệ đàm phán tồn tại từ thương lượng chiếm ưu thế đến hai bên cùng có lợi. Những người tham gia thảo luận về cách thức trao quyền, quyền lực và quyền hạn ảnh hưởng đến quá trình và kết quả đàm phán. Các chủ đề bao gồm tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và chuẩn bị cho một phiên đàm phán.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thương lượng chuyên nghiệp: Mô phỏng tình huống thực tế”

Your email address will not be published. Required fields are marked *