Sale!

Thương lượng chuyên nghiệp: Chiến lược và Chiến thuật

1,500,000 

Category:

Description

Trong khóa học chuyên sâu kéo dài hai ngày này, những người tham gia sẽ học cách tiến hành các cuộc đàm phán mua hàng chuyên nghiệp trong tất cả các ngành. Khóa học này mô phỏng dựa trên các thực tế tốt nhất trong lĩnh vực đàm phán mua hàng quốc tế. Những người tham gia học cách thực hiện chiến lược đàm phán có tác động lớn bao gồm các chiến thuật và kỹ thuật của người mua đã được chứng minh hiệu quả.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thương lượng chuyên nghiệp: Chiến lược và Chiến thuật”

Your email address will not be published. Required fields are marked *