Sale!

Đánh giá Tâm lý qua Biểu cảm gương mặt

1,500,000 

•Insight into the latest research into facial expressions
•Pre- and post-test on ability to identify emotions
•Learn about all seven basic emotions and how to recognize them
•Recognizing and perceiving micro-expressions
•Benefits of emotional signals through facial responses
•Reading and interpreting negotiation partners’ facial expressions

Category:

Description

Trong khóa học này, bạn sẽ học các kỹ thuật thực tế, dễ áp dụng để tạo ra các tương tác hàng ngày tuyệt vời và sâu sắc với mọi người bạn gặp và đoán họ có thể nghĩ gì qua nét mặt. Bạn sẽ nhận thức rõ hơn về phong cách giao tiếp của chính mình và học cách phát hiện và liên hệ với phong cách giao tiếp của những người khác.

Trở thành chuyên gia giao tiếp thông qua việc sử dụng các kỹ năng bạn sẽ học được trong khóa học này có nghĩa là bạn sẽ trở nên tự nhận thức hơn và có ảnh hưởng hơn trong công việc, ở nhà hoặc trong bất kỳ bối cảnh nào bạn chọn áp dụng các kỹ thuật này. Điều này cũng có thể giúp bạn trở thành một nhà đàm phán giỏi trong cuộc sống và công việc của bạn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh giá Tâm lý qua Biểu cảm gương mặt”

Your email address will not be published. Required fields are marked *