Chúng tôi cung cấp Quy chế hoạt động của nền tảng để người dùng hiểu rõ hơn về cách thức vận hành bao gồm: những quy định chung, quy trình giao dịch, quy trình thanh toán, các chính sách bảo vệ thông tin của khách hàng, cam kết bảo mật, quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp… Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới để tham khảo.

Tải về: Quy chế hoạt động