Chương trình kiểm tra tính toàn vẹn Nhà cung cấp (SICP) là gì?

Khi Nhà cung cấp muốn nâng cấp và trở thành thành viên SICP Bronze, Silver hay Gold, chuyên viên NextPro sẽ thu thập thông tin đăng ký kinh doanh để xác nhận pháp nhân của Nhà cung cấp đó được đăng ký và hoạt động. Việc đăng ký được xác nhận thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp ở từng quốc gia của Nhà cung cấp đăng ký và chứng nhận pháp lý bổ sung từ Nhà cung cấp.

Thông tin chúng tôi xác minh bao gồm:

 • Tên thực thể kinh doanh
 • Trạng thái (hoạt động / không hoạt động)
 • Thẩm quyền hình thành
 • Số ID
 • Ngày thành lập doanh nghiệp

Ngoài ra, tùy thuộc vào hồ sơ SICP do Nhà cung cấp đăng ký, sẽ có nhiều loại hình kiểm tra hơn để tăng tín nhiệm của Nhà cung cấp bao gồm: kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng, kiểm tra tình trạng chế tài doanh nghiệp, quản lý chứng chỉ, dịch vụ rà soát đặc biệt và đánh giá rủi ro tài chính.

Sự khác biệt và lợi ích của SICP là gì?

Chúng tôi cung cấp ba cấp độ SICP:

 • Bronze: cấp độ cơ sở của sự tin cậy từ Người mua, tình trạng pháp lý và thông tin tài khoản ngân hàng sẽ được kiểm tra.
 • Silver: thêm một cấp độ được tăng thêm nữa bao gồm việc kiểm tra các chứng nhận và kiểm tra tình trạng chế tài doanh nghiệp, để tạo thêm sự tin cậy cho Người mua.
 • Gold: bên cạnh các điểm được kiểm tra như trên, mức độ kiểm tra năng lực Nhà cung cấp sẽ được kiểm tra cao hơn, đó là dịch vụ rà soát đặc biệt và đánh giá rủi ro tài chính.

NextPro SICP tạo thêm những cấp độ tin cậy khác cho Nhà cung cấp khi hiển thị thông tin người xem của họ trên nền tảng NextPro.

Chương trình SICP của NextPro tác động đến quyết định mua của tôi như thế nào?

Khi tìm kiếm Nhà cung cấp, hãy sử dụng thông tin SICP của chúng tôi để bổ sung cho nghiên cứu của Người mua và để xem Nhà cung cấp trên nền tảng NextPro có được đăng ký, hoạt động và đáng tin cậy hay không.

Xin lưu ý, với tư cách là Người mua, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sự nghiên cứu và phân tích của mình khi đưa ra quyết định mua. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ Nhà cung cấp nào, kể cả các Nhà cung cấp đã được xác minh trên nền tảng của chúng tôi.

NextPro sử dụng những nguồn thông tin nào để tìm thông tin kinh doanh có liên quan?

Dữ liệu được thu thập từ các nguồn khác nhau dựa trên vị trí của từng Nhà cung cấp được đề cập.

Tại sao các Nhà cung cấp nên đầu tư vào chương trình SICP?

Chương trình SICP tạo thêm những cấp độ tin cậy khác cho Nhà cung cấp để hiển thị cho Người mua của mình trên nền tảng NextPro. Người mua tiềm năng có thể xác nhận rằng một doanh nghiệp đang hoạt động và không có dấu hiệu tín dụng xúc phạm. Chúng tôi hy vọng rằng càng nhiều thông tin mà Người mua tiềm năng có thể tìm thấy về một doanh nghiệp trên nền tảng NextPro, họ sẽ càng sẵn sàng liên hệ với doanh nghiệp đó.

Nhà cung cấp có thể thực hiện những bước nào để được NextPro xác minh?

Đăng ký tham gia SICP để đủ điều kiện.

Cấp độ SICP có giống như cấp độ Sponsorship không?

Cấp độ SICP độc lập với cấp độ Sponsorship. Ví dụ: Sponsor của gói Sponsorship không đảm bảo trạng thái Gold của SICP.

Chi phí của NextPro SICP là bao nhiêu?

SICP là một phần bổ sung của Hồ sơ Nhà cung cấp trên nền tảng NextPro. Cấp độ SICP khác nhau sẽ có chi phí khác nhau, vui lòng đăng ký trở thành Nhà cung cấp của chúng tôi và bạn sẽ thấy chi phí ở đó.

Định mức nào tôi nên bắt đầu thực hiện đấu thầu trực tuyến?

Nó phụ thuộc vào quyết định của bạn, nếu bạn muốn có được tỷ lệ cạnh tranh cao hơn, hoặc ở các thị trường mới thâm nhập, hoặc ở quốc gia có mức rủi ro cao… thì bạn nên tạo đấu thầu trực tuyến có giá trị bắt đầu từ 25.000 EUR trở lên.

Có bao nhiêu loại đấu thầu trực tuyến được NextPro cung cấp?

Chúng tôi giới thiệu 6 loại đấu thầu, bao gồm: English Reverse (Price), Sealed Bid, Dynamic Reverse (Ranking), Traffic Light, Japanese Reverse và Dutch Forward.

Ý nghĩa của mỗi loại đấu thầu trực tuyến là gì?

Loại Traffic Light:

Bạn sẽ thấy trạng thái màu (xanh, vàng, đỏ) sau khi gửi giá thầu của bạn. Màu sắc Traffic Light dựa trên các phạm vi giá được xác định trước đó bởi Người mua mà các nhà thầu không được biết (ngoại trừ giá khởi điểm) và Nhà cung cấp phải trả giá thấp hơn giá thầu trước đó để vào được vùng màu an toàn.

 

Loại Anh đảo ngược (đấu giá):

Giá thầu của bạn và giá thầu tốt nhất hiện tại sẽ được hiển thị sau khi bạn đã gửi giá thầu ban đầu của mình cho gói thầu đó. Giá thầu ban đầu có thể khớp với giá khởi điểm được cung cấp trực tuyến hoặc có thể thấp hơn giá đó. Bạn phải trả giá thấp hơn giá thầu hiện tại nếu bạn muốn gửi nhiều hơn 1 giá thầu cho mỗi gói.

 

Loại Dynamic Reverse (Đấu giá xếp hạng):

Giá thầu và thứ hạng hiện tại của bạn sẽ được hiển thị sau khi bạn đã gửi giá thầu ban đầu của mình. Giá thầu ban đầu có thể khớp với giá khởi điểm được cung cấp trực tuyến hoặc có thể thấp hơn giá đó. Bạn phải trả giá thấp hơn giá thầu cuối cùng nếu bạn muốn gửi nhiều hơn 1 giá thầu cho mỗi gói.

 

Kiểu Nhật đảo ngược:

Giá hiện tại được hiển thị phải được xác nhận để đủ điều kiện cho mức giá tiếp theo. Phiên đấu thầu sẽ kết thúc với giá cuối được xác định trước hoặc nếu chỉ còn 1 người trả giá.

 

Loại chuyển tiếp Hà Lan:

Phiên đấu thầu sẽ kết thúc với việc xác nhận giá được hiển thị bởi người đầu tiên xác nhận giá này.

 

Loại đấu thầu kín:

Chỉ những người trả giá thầu tốt nhất (số lượng và vị trí của các Nhà cung cấp sẽ được xác định bởi Người mua sau giai đoạn 1) trên mỗi gói / vị trí mới đủ điều kiện để tham gia nộp giá cho vòng gói thầu kín. Người mua đang yêu cầu mỗi Nhà cung cấp được chọn tham gia Đấu thầu kín để đặt 1 (một) giá thầu cuối cùng trong Giá thầu được niêm phong. Tất cả thông tin của đối thủ cạnh tranh sẽ bị tắt và chỉ hiển thị cho Người mua. Nếu không có giá thầu nào được gửi trong vòng đấu thầu kín, thì giá thầu thấp nhất từ giai đoạn 1 sẽ được xem xét. Nói chung, chỉ có giá thầu tốt nhất của mỗi nhà thầu vào cuối cả hai giai đoạn sẽ được xem xét.

Kinh nghiệm đấu thầu trực tuyến bị hạn chế, tôi nên bắt đầu loại đấu thầu nào cho các dự án khác nhau của tôi?

Chúng tôi cung cấp tổng quan về kết quả đấu thầu trực tuyến (kết quả tiết kiệm trung bình và loại đấu thầu) giống với danh mục dự án của bạn để bạn tham khảo.

Người mua hoặc Nhà cung cấp có thể có bản tài liệu hướng dẫn cho một hoạt động đấu thầu trực tuyến trước khi thực hiện trực tiếp không?

 • NextPro đã xây dựng một bộ những video hướng dẫn cách sử dụng nền tảng NextPro tại www.auction.nextpro.io yêu cầu bạn phải có tài khoản của NextPro để đăng nhập và xem tại mục “Hướng dẫn sử dụng”.
 • Bạn cũng có thể yêu cầu NextPro giúp bạn khởi tạo một phiên đấu thầu trực tuyến để thực tập trên môi trường thử nghiệm trước khi đấu thầu trực tuyến chính thức diễn ra.

Hồ sơ Người mua là gì?

Chúng tôi cung cấp 2 loại hồ sơ cho Người mua:

 • Cấp độ “Unsecure”: bạn có thể thực hiện việc nghiên cứu thị trường trên nền tảng NextPro mà không bao gồm quyền tạo sự kiện đấu thầu trực tuyến và bạn sẽ rất hạn chế quyền hủy RFQ. Khi Người mua đạt đến ngưỡng hủy RFQ này, hệ thống sẽ ngăn chặn bạn tạo RFQ.
 • Cấp độ “Secure”: ba cấp độ bổ sung cho hồ sơ Người mua gồm: Flyer / Crew / Captain, cấp độ “Secure” càng cao thì số lượng tạo sự kiện đấu thầu trực tuyến càng cao trong nền tảng NextPro.

Bảng báo cáo tổng hợp của tôi là gì?

Bảng báo cáo tổng hợp là trang chủ của bạn để quản lý hồ sơ và đánh giá của bạn trên nền tảng NextPro. Trên báo cáo tổng hợp, bạn sẽ thấy thông tin cơ bản được trình bày trong hồ sơ của mình, trạng thái của các tài liệu tham khảo đã gửi trước đó, đánh giá mới được thêm và thống kê về lượt xem hồ sơ từ Người mua.

Kiểm tra bảng báo cáo tổng hợp của bạn thường xuyên để xem các bản cập nhật cho hồ sơ của bạn và khả năng hiển thị của bạn trên NextPro.

Tất cả danh sách RFQ và hồ sơ đấu thầu trực tuyến sẽ được trình bày chi tiết.

Định mức nào tôi nên bắt đầu thực hiện đấu thầu trực tuyến?

Nó phụ thuộc vào quyết định của bạn, nếu bạn muốn có được tỷ lệ cạnh tranh cao hơn, hoặc ở các thị trường mới thâm nhập, hoặc ở quốc gia có mức rủi ro cao… thì bạn nên tạo đấu thầu trực tuyến có giá trị bắt đầu từ 25.000 EUR trở lên.

Có bao nhiêu loại đấu thầu trực tuyến được cung cấp bởi NextPro?

Chúng tôi giới thiệu 6 loại đấu thầu, bao gồm: English Reverse (Price), Sealed Bid, Dynamic Reverse (Ranking), Traffic Light, Japanese Reverse và Dutch Forward.

Kinh nghiệm đấu thầu trực tuyến bị hạn chế, tôi nên bắt đầu loại đấu thầu nào cho các dự án khác nhau của tôi?

Chúng tôi cung cấp tổng quan về kết quả đấu thầu trực tuyến (kết quả tiết kiệm trung bình và loại đấu thầu) giống với danh mục dự án của bạn để bạn tham khảo.

Tôi có phải trả phí dịch vụ khi tổ chức đấu thầu trực tuyến không?

Không có chi phí nào phát sinh, nhưng bạn nên nâng cấp hồ sơ của bạn từ cấp độ “Unsecure” lên cấp độ cao hơn “Secure” như là  “Flyer / Crew / Captain”, từ đó bạn có thể yêu cầu khởi tạo đấu thầu trực tuyến từ nền tảng NextPro và chi phí sẽ khác nhau ở cấp độ khác nhau với những quyền nhất định.

Hồ sơ Nhà cung cấp có nghĩa là gì?

Chúng tôi cung cấp 3 cấp độ hồ sơ Nhà cung cấp như sau:

Basic: Nhà cung cấp có thể đăng ký hồ sơ của họ trên nền tảng NextPro mà không mất bất kỳ chi phí nào, ít ưu tiên nhận RFQ hơn các Nhà cung cấp khác, họ sẽ nhận được RFQ trong 6 giờ sau khi RFQ được phát hành bởi Người mua. Để nhận được RFQ ngay lập tức, Nhà cung cấp nên nâng cấp hồ sơ của họ lên cấp cao hơn (Premium, Sponsor).

Premium: Nhà cung cấp có thể nhận RFQ trong 3 giờ sau khi RFQ được phát hành bởi Người mua, cùng loại với danh mục sản phẩm/dịch vụ cốt lõi của Nhà cung cấp và đạt mức giá trị đơn hàng tối thiểu mà Nhà cung cấp đó mong muốn, đồng thời cho phép đăng tải tối đa 5 sản phẩm / dịch vụ vào khu vực khuyến mại.

Sponsor: Nhà cung cấp có thể nhận được RFQ ngay sau khi Người mua phát hành RFQ mà nó cùng loại với danh mục sản phẩm/ dịch vụ cốt lõi của Nhà cung cấp và đạt mức giá trị đơn hàng tối thiểu mà Nhà cung cấp đó mong muốn, đồng thời có thể đăng tải tối đa 10 sản phẩm / dịch vụ vào khu vực khuyến mại.

NextPro có thể giúp tôi tìm Nhà cung cấp phù hợp nhất như thế nào?

NextPro sử dụng thông tin trong hồ sơ Nhà cung cấp phù hợp với danh mục sản phẩm/dịch vụ trọng tâm của họ và giá trị đơn hàng tối thiểu mà Nhà cung cấp đã thiết lập trong hồ sơ của mình.

Chúng tôi giới thiệu các Nhà cung cấp phù hợp nhất, được bảo đảm hoặc hiện đang đăng ký vào các dịch vụ được tài trợ hoặc dịch vụ cao cấp của chúng tôi.

SICP của NextPro tác động đến quyết định mua hàng của tôi như thế nào?

Khi tìm kiếm Nhà cung cấp, hãy sử dụng thông tin SICP của chúng tôi để bổ sung cho quá trình nghiên cứu của bạn và để xem Nhà cung cấp trên nền tảng NextPro có được đăng ký, hoạt động và đáng tin cậy hay không.

Xin lưu ý, với tư cách là Người mua, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sự phán đoán và nghiên cứu của mình khi đưa ra quyết định mua. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ Nhà cung cấp nào, kể cả các Nhà cung cấp đã được xác minh trên nền tảng của chúng tôi.

Tôi có cần phải ký hợp đồng ràng buộc nào với NextPro khi có nhu cầu đấu thầu trên nền tảng hay không?

Khi Người mua hàng có những nhu cầu đấu thầu trong thời gian sắp tới và muốn thực hiện trên nền tảng NextPro, đội ngũ tư vấn pháp lý của NextPro sẽ làm việc trực tiếp với Người mua hàng để ký kết hợp đồng khung thống nhất các điều khoản cần thiết.

Việc ký kết hợp đồng này nhằm mục đích làm rõ trách nhiệm và quyền lợi giữa Người mua hàng và NextPro.

Khi phát sinh một nhu cầu cho việc tổ chức đấu thầu tôi cần phải làm gì?

Khi Người mua hàng chuẩn bị có nhu cầu tổ chức đấu thầu, bên dưới là các bước bạn cần làm:

 • Liên hệ với NextPro thông qua số hotline: +1900 633 375 hoặc địa chỉ thư điện tử: info@nextpro.io để cung cấp thông tin yêu cầu tổ chức đấu thầu của bạn
 • Điền vào biểu mẫu thiết lập phiên đấu thầu được gửi từ NextPro
 • Gửi thư điện tử cho các Nhà cung cấp được mời tham gia đấu thầu để giới thiệu về việc sử dụng nền tảng NextPro.
 • Cung cấp thông tin liên hệ về các Nhà cung cấp sẽ được mời tham gia đấu thầu. Sau đó, NextPro sẽ hướng dẫn các Nhà cung cấp cách tự khởi tạo tài khoản trên nền tảng NextPro.

Sau đó NextPro sẽ khởi tạo phiên đấu thầu, Người mua hàng và Nhà cung cấp sẽ đăng nhập theo tài khoản đã được cung cấp trước đó để theo dõi và tham gia đấu thầu.

Tôi có thể tìm hiểu về cách sử dụng nền tảng đấu thầu của NextPro như thế nào?

Khi bạn có nhu cầu và những thắc mắc về việc sử dụng nền tảng đấu thầu sẽ có những cách sau đây:

 • Liên hệ với NextPro thông qua số hotline: +1900 633 375 hoặc địa chỉ thư điện tử: info@nextpro.io để được tư vấn cho các câu hỏi của bạn.
 • Truy cập địa chỉ website: www.nextpro.io và chọn vào mục “Liên hệ” để gửi những câu hỏi của bạn.
 • NextPro đã xây dựng một bộ những video hướng dẫn cách sử dụng nền tảng NextPro tại www.auction.nextpro.io yêu cầu bạn phải có tài khoản của NextPro để đăng nhập và xem tại mục “Hướng dẫn sử dụng”.

Nếu Nhà cung cấp do Người mua đề xuất để tham gia đấu thầu trên NextPro mà họ không đồng ý các điều khoản cũng như phí dịch vụ NextPro đưa ra cho họ thì cách giải quyết là gì?

Khi Người mua hàng có nhu cầu tổ chức đấu thầu cùng với những Nhà cung cấp đã đề xuất từ Người mua hàng, tuy nhiên Nhà cung cấp không đạt được những thỏa thuận cần thiết yêu cầu từ phía NextPro như:

 • Không đồng ý hoặc thanh toán trễ phí dịch vụ của NextPro
 • Không đồng ý ký kết một phần hoặc toàn bộ hợp đồng
 • Những lý do khác dẫn đến không chấp nhận ký kết và tham gia đấu thầu trên nền tảng NextPro

Trong những trường hợp trên, NextPro có toàn quyền không mời Nhà cung cấp tương ứng tham gia đấu thầu và đồng thời sẽ chủ động liên hệ lại với Người mua hàng để đưa ra các giải pháp cần thiết:

 • Nếu vẫn còn trên 2 (hai) Nhà cung cấp đồng ý tham gia ký kết và thanh toán phí thì phiên đấu thầu vẫn diễn ra bình thường
 • Nếu chỉ có 1 (một) Nhà cung cấp đồng ý tham gia ký kết và thanh toán phí thì phiên đấu thầu sẽ phải thay đổi đấu pháp hoặc buộc phải hủy tùy theo quyết định của Người mua hàng. Việc hủy đấu thầu này phát sinh trước khi phiên đấu thầu diễn ra nên sẽ không áp dụng các biện pháp chế tài như câu 16.

Tôi có phải chịu trách nhiệm liên đới nào khi Nhà cung cấp tôi đề xuất không tham gia đấu thầu?

Người mua hàng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Nhà cung cấp được đề xuất từ Người mua hàng không tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, phía NextPro sẽ chủ động liên hệ Người mua hàng để tìm ra những giải pháp phù hợp nhất trong những trường hợp này.

Tôi có nhận được báo cáo về kết quả sau khi phiên đấu thầu kết thúc?

Sau khi phiên đấu thầu kết thúc, Người mua hàng sẽ nhận được báo cáo của phiên đấu thầu từ NextPro.

Tôi muốn hủy kết quả đấu thầu thì tôi có bị mất phí gì không?

Trong trường hợp bạn muốn hủy đấu thầu vì bất cứ lí do gì, phía NextPro sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho tài khoản của bạn đồng thời phía Người mua hàng sẽ chịu khoản phí phạt bằng phần tiền ký gửi trước đó Nhà cung cấp đã ký gửi cho NextPro (gọi là a) trước khi thực hiện phiên đấu thầu cộng với mức lãi suất tiền gửi 1 tháng (áp dụng cho Doanh nghiệp) của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) tại Hồ Chí Minh tính từ thời điểm phát sinh giao dịch nộp tiền ký gửi của Nhà cung cấp đến thời điểm yêu cầu hủy của Người mua hàng, phần lãi suất này (gọi là b) được tính trên cơ sở phần tiền ký gửi a, trong trường hợp có nhiều Nhà cung cấp tham gia sẽ tính theo phần tiền ký gửi cao nhất.

Sau khi kết thúc đấu thầu thì trong vòng bao lâu tôi phải ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp?

Trong vòng 30 ngày từ ngày phiên đấu thầu kết thúc, Người mua hàng phải gửi thư điện tử để thông báo việc trúng thầu cho:

 • Địa chỉ thư điện tử của Nhà cung cấp trúng thầu
 • Địa chỉ thư điện tử của NextPro: info@nextpro.io

theo mẫu thư điện tử đã được cung cấp trước đó từ NextPro. Từ ngày thứ 31 đến ngày thứ 37, NextPro sẽ gửi 03 (ba) lần thư nhắc nhở cho việc công bố chọn thầu từ Người mua hàng, sau ngày thứ 37 nếu NextPro vẫn chưa nhận được thư công bố chọn thầu, NextPro sẽ được hiểu là Người mua hàng đã hủy kết quả đấu thầu.

Tôi có thể giới thiệu Nhà cung cấp mới (mà họ chưa đăng ký trên nền tảng NextPro) vào sự kiện đấu thầu của tôi được không?

Trong trường hợp Người mua hàng giới thiệu Nhà cung cấp tham gia đấu thầu trên nền tảng NextPro, NextPro sẽ cho phép việc đăng ký tài khoản cho Nhà cung cấp cho mục đích tổ chức đấu thầu của Người mua hàng. Để tạo được tài khoản cho Nhà cung cấp, Nhà cung cấp vào nền tảng NextPro tại địa chỉ website www.auction.nextpro.io, chọn “Become a Supplier” và điền tất cả các thông tin yêu cầu yêu cầu, Nhà cung cấp đồng thời phải đính kèm các chứng từ như sau:

 • Biểu mẫu đăng ký Nhà cung cấp theo mẫu NextPro
 • Giấy phép kinh doanh hợp lệ
 • Chứng từ chứng minh tài khoản ngân hàng
 • Biểu mẫu khai thuế

Hồ sơ Nhà cung cấp là gì?

Chúng tôi cung cấp 3 cấp độ hồ sơ Nhà cung cấp như sau:

Basic: Nhà cung cấp có thể đăng ký hồ sơ của họ trên nền tảng NextPro mà không mất bất kỳ chi phí nào, ít ưu tiên nhận RFQ hơn các Nhà cung cấp khác, họ sẽ nhận được RFQ trong 12 giờ sau khi RFQ được phát hành. Để nhận được RFQ ngay lập tức, Nhà cung cấp nên nâng cấp hồ sơ của họ lên cấp cao hơn (Premium, Sponsor).

Premium: Nhà cung cấp có thể nhận RFQ trong 6 giờ sau khi RFQ được phát hành, cùng loại với danh mục sản phẩm/dịch vụ cốt lõi của Nhà cung cấp và đạt mức giá trị đơn hàng tối thiểu mà Nhà cung cấp đó mong muốn, đồng thời cho phép đăng tải tối đa 5 sản phẩm / dịch vụ vào khu vực khuyến mại.

Sponsor: Nhà cung cấp có thể nhận được RFQ ngay sau khi Người mua phát hành RFQ mà nó cùng loại với danh mục sản phẩm/ dịch vụ cốt lõi của Nhà cung cấp và đạt mức giá trị đơn hàng tối thiểu mà Nhà cung cấp đó mong muốn, đồng thời có thể đăng tải tối đa 10 sản phẩm / dịch vụ vào khu vực khuyến mại.

Chương trình kiểm tra Nhà cung cấp tổng hợp (SICP) là gì?

Khi Nhà cung cấp muốn nâng cấp và trở thành thành viên SICP Bronze, Silver hay Gold, chuyên viên NextPro sẽ thu thập thông tin đăng ký kinh doanh để xác nhận pháp nhân của Nhà cung cấp đó được đăng ký và hoạt động. Việc đăng ký được xác nhận thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp ở từng quốc gia của Nhà cung cấp đăng ký và chứng nhận pháp lý bổ sung từ Nhà cung cấp.

Thông tin chúng tôi xác minh bao gồm:

 • Tên thực thể kinh doanh
 • Trạng thái (hoạt động / không hoạt động)
 • Thẩm quyền hình thành
 • Số ID
 • Ngày thành lập doanh nghiệp

Ngoài ra, tùy thuộc vào hồ sơ SICP do Nhà cung cấp đăng ký, sẽ có nhiều loại hình kiểm tra hơn để tăng tín nhiệm của Nhà cung cấp bao gồm: kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng, Kiểm tra tình trạng chế tài, Quản lý chứng chỉ, Dịch vụ rà soát đặc biệt và đánh giá rủi ro tài chính.

Cấp độ SICP có giống như cấp độ Sponsorship không?

Cấp độ SICP độc lập với cấp độ Sponsorship. Ví dụ: Sponsor của gói Sponsorship không đảm bảo trạng thái Gold của SICP.

Điều gì khiến Nhà cung cấp không đủ điều kiện cho SICP của NextPro?

Nhà cung cấp không đủ điều kiện cho SICP của NextPro nếu:

 1. Đã nộp đơn xin phá sản
 2. Có trạng thái đăng ký kinh doanh không hoạt động
 3. Có dấu hiệu tiêu cực đáng kể trên một báo cáo tín dụng
 4. Chưa đáp ứng các yêu cầu của kiểm tra lý lịch nguồn mở
 5. Có đánh giá gian lận được ghi nhận

Làm thế nào công ty tôi có thể quảng cáo trên nền tảng NextPro?

NextPro là một nền tảng miễn phí, nhưng chúng tôi cung cấp các dịch vụ cao cấp cho phép công ty của bạn quảng cáo trên nền tảng NextPro:

– Cao cấp (Premium): công ty bạn giới thiệu 5 mặt hàng khuyến mãi.

– Nhà tài trợ (Sponsor): công ty bạn giới thiệu 10 mặt hàng khuyến mãi.

Bảng báo cáo tổng hợp Nhà cung cấp của tôi là gì?

Bảng điều khiển Nhà cung cấp là trang chủ của bạn để quản lý hồ sơ và đánh giá của bạn trên NextPro. Trên bảng điều khiển, bạn sẽ thấy thông tin cơ bản được trình bày trong hồ sơ của mình, trạng thái của các tài liệu tham khảo đã gửi trước đó, đánh giá mới được thêm và thống kê về lượt xem hồ sơ từ Người mua.

Kiểm tra bảng điều khiển của bạn thường xuyên để xem các bản cập nhật cho hồ sơ của bạn và khả năng hiển thị của bạn trên NextPro.

Tất cả danh sách RFQ và vé đấu giá điện tử sẽ được trình bày với trạng thái chi tiết.

Tôi cần phải cung cấp những thông tin gì để tạo tài khoản trên nền tảng NextPro?

Để tạo được tài khoản cho Nhà cung cấp, Nhà cung cấp vào nền tảng NextPro tại địa chỉ website www.auction.nextpro.io, chọn “Become a Supplier” và điền tất cả các thông tin yêu cầu yêu cầu, Nhà cung cấp đồng thời phải đính kèm các chứng từ như sau:

 • Biểu mẫu đăng ký Nhà cung cấp theo mẫu NextPro
 • Giấy phép kinh doanh hợp lệ
 • Chứng từ chứng minh tài khoản ngân hàng
 • Biểu mẫu khai thuế

Tôi có phải tốn chi phí gì không khi được mời tham gia đấu thầu trên nền tảng NextPro?

Khi Nhà cung cấp được Người mua hàng chỉ định mời tham gia đấu thầu trên nền tảng NextPro, phía NextPro sẽ chủ động liên hệ Nhà cung cấp để tạo tài khoản trên NextPro (chỉ trong trường hợp nhà cung cấp chưa có tài khoản), sau đó đội ngũ tư vấn pháp lý của NextPro sẽ liên hệ với Nhà cung cấp để ký hợp đồng cần thiết để thống nhất các điều khoản pháp lý ràng buột cũng như phần chi phí Nhà cung cấp sẽ phải chịu.

 

Nhà cung cấp sẽ phải trả 2 (hai) khoản chi phí như sau:

 1. Phí dịch vụ sử dụng nền tảng là 1,100,000 VND (đã bao gồm VAT) cho mỗi phiên đấu thầu
 2. Phí ký gửi đảm bảo trước khi đấu thầu, phí này sẽ được tính theo công thức như sau:

Phí ký gi đm bo = % ký gi x giá tr gói thu trước khi đu thu

Trong đó:

% ký gi: phn trăm ký gi do NextPro quy đnh s được tho lun khi thc hin ký kết hp đng vi Nhà cung cp.

Giá tr gói thu trước khi đấu thầu: đây là giá tr báo giá gn nht ca Nhà cung cp cho gói thu được mi trước khi đu thu, báo giá này được cung cp t Người mua hàng khi yêu cu NextPro to phiên đu thu, s được quy đnh rõ trong khi thc hin ký kết hp đng vi Nhà cung cp.

 

Chi phí (a) nêu trên sẽ là khoản phí sử dụng nền tảng và sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ tình huống nào

Chi phí (b) nêu trên sẽ là khoản phí ký gửi đảm bảo sự tham gia nghiêm túc từ Nhà cung cấp. Chi phí này sẽ được quy định áp dụng như sau:

 

(b1) Trong trường hợp Nhà cung cấp được thông báo trúng thầu từ thư điện tử được gửi từ Người mua hàng, địa chỉ thư điện tử này được quy định rõ trong hợp đồng với Nhà cung cấp. Nhà cung cấp sẽ chịu khoản phí như sau:

Phí dch v sau khi thng thu = % ký gi x giá tr gói thu sau đu thu

Trong đó:

% ký gi: phn trăm ký gi do NextPro quy đnh đã được ký kết trong hp đng trước đó vi Nhà cung cp.

Giá tr gói thu sau khi đấu thầu: đây là giá tr báo giá sau cùng được Nhà cung cp np sau khi kết thúc phiên đu thu trên nn tng NextPro. Giá tr này được ghi nhn chính thc bi Người mua hàng khi gi thư đin t thông báo trúng thu cho Nhà cung cp.

 

(b2) Trong trường hợp Nhà cung cấp được thông báo không thắng thầu từ thư điện tử được gửi từ Người mua hàng, địa chỉ thư điện tử này được quy định rõ trong hợp đồng với Nhà cung cấp. NextPro sẽ tiến hành hoàn lại toàn bộ phần chi phí ký gửi đảm bảo trước đó đã quy định trong hợp đồng sau khi nhận được yêu cầu hoàn lại chính thức từ phía Nhà cung cấp.

Tôi có được thông báo về việc sử dụng nền tảng NextPro cho việc tham gia đấu thầu?

Khi Người mua hàng có nhu cầu tổ chức phiên đấu thầu trên nền tảng NextPro, Người mua hàng sẽ yêu cầu NextPro khởi tạo phiên đấu thầu đồng thời sẽ thông báo cho những Nhà cung cấp được mời về việc sử dụng nền tảng NextPro cho việc tổ chức đấu thầu.

Sau khi ký kết hợp đồng, khi nào tôi phải thanh toán các khoản phí cho NextPro?

Trong vòng 05 (năm) ngày từ ngày ký kết hợp đồng, Nhà cung cấp phải thanh toán đầy đủ các khoản phí được đề cập trong hợp đồng. Nếu Nhà cung cấp không thanh toán hoặc thanh toán trễ hơn khoản thời gian này, NextPro hoàn toàn có quyền để không mời Nhà cung cấp tham gia đấu thầu.

Tôi có thể tìm hiểu về cách sử dụng nền tảng đấu thầu của NextPro như thế nào?

Khi bạn có nhu cầu và những thắc mắc về việc sử dụng nền tảng đấu thầu sẽ có những cách sau đây:

 • Liên hệ với NextPro thông qua số hotline: +1900 633 375 hoặc địa chỉ thư điện tử: info@nextpro.io để được tư vấn cho các câu hỏi của bạn
 • Truy cập địa chỉ website: www.nextpro.io và chọn vào mục “Liên hệ” để gửi những câu hỏi của bạn
 • NextPro đã xây dựng một bộ những video hướng dẫn cách sử dụng nền tảng NextPro tại www.auction.nextpro.io yêu cầu bạn phải có tài khoản của NextPro để đăng nhập và xem tại mục “Hướng dẫn sử dụng”.