Các giải pháp tiết kiệm chi phí trực tiếp và gián tiếp

Jul 14, 2020 Bởi NextPro

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp mua hàng cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm dịch vụ tiêu dùng nhanh, sản xuất, bán lẻ và tài chính.

Xem thêm

Ưu điểm các Dịch vụ và Giải pháp mua hàng

Jul 07, 2020 Bởi NextPro

NextPro tổ chức Đánh giá công việc kinh doanh hàng quý (QBR) với tất cả các Khách hàng, xem xét những gì công ty đang tiết kiệm và tìm kiếm những lĩnh vực nào có thêm cơ hội tiết kiệm trong tương lai.

Xem thêm

Dịch vụ thuê ngoài và giải pháp mua hàng

Jul 01, 2020 Bởi NextPro

Chức năng mua hàng trong các Doanh nghiệp đang được nâng lên thành một thành phần chiến lược của việc tạo ra giá trị. Động thái này mang lại cho Doanh nghiệp một nguồn lợi thế cạnh tranh phong phú. Một nhà cung cấp giải pháp mua hàng tốt sẽ trở thành một phần mở rộng của tổ chức mua hàng hiện có.

Xem thêm

Định nghĩa và các loại đấu thầu trực tuyến

Jul 01, 2020 Bởi NextPro

Đấu thầu trực tuyến (đấu giá điện tử) là một công cụ thương lượng giá sử dụng một nền tảng cho phép các nhà cung cấp cạnh tranh trực tuyến với nhau trong thời gian thực, để cung cấp giá cho hàng hóa / dịch vụ cho người mua qua hình thức đấu giá.

Xem thêm