Vị Trí Đang Tuyển

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân tố chuyên nghiệp và nhiệt huyết cùng tạo nên sự thành công của NextPro

Vị trí làm việc

Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng ban

Phát Triển Kinh Doanh

Ngày đăng

May 15, 2020

Vị trí làm việc

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phòng ban

Business Development, Marketing, Products Development, Legal

Ngày đăng

May 15, 2020

Mã số: 192059

Vị trí làm việc

Ho Chi Minh City, Vietnam

Phòng ban

People Development

Ngày đăng

May 15, 2020