Chuyển đổi số trong Mua hàng

Chuyển đổi số trong mua hàng là cái bóng của quá trình mua hàng mà đang thực sự mới mẻ đối với thế giới. Sự chuyển đổi này thường được giới thiệu như sự thay đổi về cách thức quản lý và quan điểm của những nhà lãnh đạo.

Mua hàng là một bộ phận cần thiết của bất cứ doanh nghiệp nào và giá trị của nó đang ngày càng được coi trọng và ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của các ngành công nghiệp. Giờ đây, khi một doanh nghiệp toàn cầu muốn tăng trưởng hơn nữa và đội ngũ của họ cần làm gì để đạt được mục tiêu đó, quá trình mua hàng cần có sự chuyển đổi tốt hơn so với phương thức làm việc truyền thống như hiện nay.

 

doi-tac

Tại sao cần có sự chuyển đổi mua hàng?

Tiếp tục thực hiện các chiến lược cũ mà không cập nhật hay thay đổi sẽ khiến cho doanh nghiệp khó đạt được những mục tiêu mà họ đang theo đuổi. Giờ đây tại NextPro, chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi này trong quá trình mua hàng, sự chuyển đổi số này sẽ tạo ra các mục tiêu dài hạn và tác động đến doanh nghiệp nhằm đạt được sự cải thiện lâu dài.

chuyen-doi-so-trong-mua-hang

Những đề xuất cho chuyển đổi mua hàng

Lập và cập nhật chiến lược

Quản lý nhân sự của doanh nghiệp

Cấu trúc và thiết kế mới cho quá trình mua hàng

Áp dụng công nghệ

Lồng ghép công tác chuyển đổi vào quản lý

Ghi chép hiệu quả chuyển đổi số

procurement-transformation

Cơ chế cung cấp dịch vụ chuyển đổi mua hàng của NextPro?

Chúng tôi có một đội ngũ các chuyên gia mua hàng đang thực hiện chuyển đổi số đột phá ở trạng thái cung ứng ban đầu. Những chuyên gia này đang áp dụng các phương pháp như phân tích chuyên sâu, áp dụng kiến thức và kỹ năng cấp độ toàn cầu phù hợp cho các doanh nghiệp, sự hỗ trợ của công nghệ như phần mềm điện toán đám mây, các công cụ phân tích và các phương pháp khác.

Với dịch vụ chuyển đổi số mua hàng của chúng tôi áp dụng cho doanh nghiệp, chúng tôi đảm bảo rằng bộ phận mua hàng của doanh nghiệp sẽ được nâng lên một tầm cao mới, đưa doanh nghiệp đến con đường thành công và giúp cho doanh nghiệp đi trên con đường đó một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu của mình.

 

Chiến lược

Lập chiến lược sẽ dẫn doanh nghiệp thẳng tiến đến mục tiêu của mình.

Một lộ trình với các khoản tiết kiệm chi phí ngắn hạn trong khi luôn ghi nhớ bức tranh tổng quát.

Quản lý tất cả các danh mục với các kế hoạch phát triển cụ thể cho từng danh mục.

Thiết lập tất cả các chiến lược trong một cấu trúc thích hợp.

Con người

Phân tích hiện trạng của chiến lược mua hàng.

Lập cấu trúc hoàn hảo cho các chiến lược của doanh nghiệp.

Thực hiện kế hoạch hiệu quả đã được đưa vào cấu trúc để tăng hiệu suất và kết quả.

Công cụ

Triển khai môi trường phù hợp với tài nguyên và dữ liệu.

Chuyển đổi các chức năng tốt hơn cho quy trình tìm nguồn cung ứng đến thanh toán (S2P).

Phân tích tất cả các dữ liệu và yêu cầu để đưa ra giải pháp sáng tạo và hiệu quả.