Đánh giá Cơ hội

Trong giai đoạn tiến hành xây dựng doanh nghiệp, bộ phận mua hàng sẽ cho doanh nghiệp biết có bao nhiêu cơ hội ngoài kia và đâu là cơ hội lý tưởng cho doanh nghiệp. NextPro sẽ lập một báo cáo cụ thể, chi tiết về tình hình chi tiêu hiện tại của doanh nghiệp cho tất cả các khoản chi tiêu và nguồn cung ứng.

Từ báo cáo phân tích này, các chuyên gia của chúng tôi sẽ lập ra một lộ trình bao gồm các cột mốc nhỏ nhưng cần thiết và kết thúc ở mục tiêu chính cuối cùng. Những cột mốc này có thể được xác định là tiết kiệm chi phí, xác định ngành hàng, nghiên cứu thị trường hiện tại và trước đây.

danh-gia-co-hoi

Tại sao doanh nghiệp nên ưu tiên đánh giá cơ hội?

Tình hình cạnh tranh ngày nay đang buộc các doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về những cơ hội mới trong môi trường đông đúc đầy cạnh tranh này.  Đánh giá cơ hội giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về ngành hoặc lĩnh vực mà doanh nghiệp đang kinh doanh và cho doanh nghiệp biết nên nắm bắt cơ hội nào và từ bỏ cơ hội nào.

danh-gia-co-hoi

Đánh giá cơ hội cung cấp cho doanh nghiệp điều gì?

Tóm tắt về quy mô và mức độ phức tạp của thị trường.

Đánh giá chi tiết về ngành.

Tổng quan về tình hình cạnh tranh.

Các yêu cầu cạnh tranh trên thị trường.

Chiến lược cần xây dựng để duy trì sự có mặt trên thị trường.

 

Ưu điểm vượt trội của việc đánh giá cơ hội:

Lập kế hoạch chuỗi mua hàng

Phân tích mua hàng

Báo cáo mua hàng

Quản lý đầu tư