Quản lý Rủi ro Cung ứng

Quản lý rủi ro trong nguồn cung ứng và các nguồn lực khác luôn là vấn đề được các doanh nghiệp rất quan tâm. Tuy nhiên, các giải pháp và dịch vụ mua hàng toàn cầu hiện nay khiến chúng ta khó có thể xác định những rủi ro này trước khi xảy ra. Để ngăn điều này xảy ra, các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho mọi rủi ro và bảo vệ các nguồn cung ứng với công cụ Quản trị rủi ro thích hợp.

Các chuyên gia mua hàng của NextPro đã xử lý các loại rủi ro tài chính, công nghiệp, uy tín, mạng và nhiều rủi ro khác. Nhờ vốn kiến thức sâu rộng, chúng tôi sẽ xác định riêng những rủi ro này và thông báo cho doanh nghiệp biết về khả năng xảy ra rủi ro mà họ có thể gặp phải trong tương lai gần.

quan-ly-rui-ro

Cơ chế hoạt động của giải pháp Quản trị rủi ro nguồn cung ứng

Các chuyên gia trong bộ phận mua hàng của chúng tôi làm việc cùng đội ngũ của doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về những rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Quản trị rủi ro nguồn cung ứng có thể được chia thành ba phần.

 

Tìm kiếm rủi ro

Bằng cách nghiên cứu các nguồn cung ứng, chi tiêu hiện tại và các dữ liệu quan trọng khác, chúng tôi xác định và tìm kiếm tất cả các rủi ro hiện tại và tương lai có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

 

Kết quả của rủi ro

Bước này cung cấp cho doanh nghiệp một báo cáo ngắn gọn về rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải có thể dẫn tới thiệt hại lớn hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng xác định các tác động mà doanh nghiệp có thể phải đối mặt.

 

Chuẩn bị và quản lý rủi ro

Khi chúng tôi kiểm tra báo cáo thực hiện các biện pháp trước đó, các chuyên gia của chúng tôi sẽ lập các chiến lược và kế hoạch phòng ngừa nhằm tránh gặp phải những rủi ro này trong tương lai gần.

quan-ly-rui-ro

Quản trị rủi ro nguồn cung ứng theo nhu cầu

NextPro đang phục vụ nhiều công ty nổi tiếng từ nhỏ cho đến lớn nhằm bảo vệ họ khỏi những rủi ro tiềm ẩn và hiện hữu. Các chuyên gia của chúng tôi đã kiểm tra tất cả các loại rủi ro và biết rõ cách đưa những rủi ro này tránh xa doanh nghiệp.

 

Các chuyên gia mua hàng của chúng tôi kết hợp các giải pháp một cách tuyệt vời và sáng tạo nhằm đưa ra một khuôn khổ đầy đủ các chiến lược để lèo lái con tàu của doanh nghiệp cập bến an toàn.